Ne vždy je k dispozici tolik informací, aby bylo možné jednoznačně určit, kdo a kdy vedl obec Lesní Hluboké. Musíme proto z nedostatku materiálů čerpat i z informací pamětníků. Věřme, že Vám postupem času poskytneme velmi zajímavé informace.

Tak jak již bylo zmíněno, původní název obce byl Hluboké (Hluboky), v 50.letech byla obec přejmenována na Lesní Hluboké.

Předtím než se pokusíme o sestavení jakéhosi žebříčku jmen našich dávných a současných spoluobčanů, podívejme se trochu do historie jak tomu kdysi bývalo.

Do poloviny 19. století byl hlavním představitelem obce rychtář.

Od poloviny 19. století spravoval obec starosta a spolu s ním zvolení radní. A to až do období roku 1945.

Od roku 1945 byly zřizovány místní národní výbory (MNV). Ve vedení vystřídal starosty předseda místního národního výboru. Menší obce byly v pozdější době organizačně začleněny pod tzv. střediskové obce, na obci pak pracoval tzv. občanský výbor (OV) v čele se svým předsedou. Takto fungovaly MNV a OV až do roku 1990.

Po „sametové revoluci", od roku 1990 se opět začaly obce řízené střediskovými obcemi, v našem případě Domašovem, osamostatňovat. Vznikaly nové obecní úřady a do jejich čela se vrátili starostové spolu se zvoleným zastupitelstvem obce.

Léta 1900 - 1948 Starostové obce

Nejsme si prozatím jisti obdobími, kdy vedli obec jednotliví spoluobčané, snad se nám i za Vaší pomoci podaří jednotlivá období zpřesnit a navíc získat i jiné další zajímavé údaje. Proto prosím berte tato časová období prozatím s rezervou.

1930 - 1934 Jelínek Josef (zemědělec), z č. 11  xxx
1934 - 1938 Jelínek Julius (zemědělec)  xxx
1938 - 1942 Ryšánek Antonín (řezník, hostinský), z č. 32  xxx
1942 - 1946 Trnka František (tesař), z č. 42  xxx

 

Léta 1948 - 1976 Předsedové místního národního výboru (MNV)

1946 - 1950 Miler Stanislav (stolař), z č. 58  xxx
1950 - 1954 Hotárek Jan (dělník)  xxx
Ctibor Veleba (lesník), z č. 1  xxx

 

Léta 1976 - 1990 Předsedové občanského výboru (OV)

1982 - 1990 Borkovec František (traktorista), z č. 10  xxx  
 

 

Léta 1990 - dosud Starostové obce

1990 - 2002                    

Ing.Vladimír Ryšánek  (vývojový pracovník), z č. 32, *1957                                           
V.Rysanek-2003
2002 - 2006

 

Zounek Jaroslav (technickohospodářský  pracovník), z č. 78

 

 xxx

2006 - 2010

Karel Lupínek  (důchodce),  z č. 55, *1936

LupinekKarel_2010                  
2010 - 2014

 

 

 

Ing.Vladimír Ryšánek (OSVČ), z č. 64, *1957

 

 

 

VR_foto

 
TOPlist