Dobrý den,

na základě několika dotazů informujeme o dosud známých skutečnostech souvisejících se zápisem dětí do mateřských škol.

Nově je třeba, aby obec vydala OZV po dohodě - uzavření smlouvy - s danou obcí, kam budou směřovat rodiče se svými dětmi. Bohužel, v dané chvíli je problémem nedostatek informací k postupu, vše zřejmě bude řešeno "za pochodu".

Zákon říká, že obci, která není sama zřizovatelem mateřské školy, umožňuje školský zákon uzavřít dohodu s jednou nebo více okolními obcemi či svazkem obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více mateřských škol zřizovaných některou z těchto obcí.

Rešil jsem tuto záležitost jak s paní ředitelkou MtŠ Velká Bíteš, tak s místostarostou Velké Bíteše. Dle jeho sdělení se problémem budou zabývat na radě, po nalezení nějakého přijatelného řešení budou jak obce, potažmo pravděpodobně i ostatní zájemci o umístění dětí do MtŠ ve Velké Bíteši informováni.

Podobně jsem řešil tuto záležitost s paní starostkou Přibyslavic, dle jejího sdělení nebudou schopni pokrýt ani požadavky svých občanů, steně vyznělo jednání se starostou obce Domašov.

Prozatím, na čemž jsme se dosud shodli,  je nutné, aby rodiče jednali se zástupci - vedením příslušné školky a snažili se dohodnout na umístění dítěte do školky. O této skutečnosti by nás pak měli informovat, abychom pomohli situaci dořešit.

Dle předběžných informací má být školení k této probelmatice někdy do konce dubna 2017, pravděpodobně zástupci školského úřadu při KÚ JmK. Jakmile budeme znát možnosti a pravidla, budeme vás informovat.

V Lesním Hlubokém 30.3.2017

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

TOPlist