Oznamujeme občanům, že

v úterý 6. června 2017 bude proveden svoz nebezpečného odpadu.

SBĚR nebezpečného odpadu od občanů bude prováděn

v pondělí 5. června v době od 16:00 do 17:30 hod. u obecního úřadu.

 

Co patří do nebezpečného odpadu:

      - barvy, chemikálie, pneumatiky, autobaterie, kompletní televizory +  ledničky + pračky...  

    - zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly,  zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.)

    - upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky lepidel, léky, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.

 

Co NEpatří do nebezpečného odpadu a nebude tedy přebíráno a sváženo :

- pneumatiky s diskem

- objemný odpad, např. koberce, podlahové a střešní krytiny

- různé hadice, nábytek apod.

- plasty, fólie ze silážování

- papír

- sklo, autosklo

- autodíly, např. nárazníky, plasty a kovy z vozidel

- stavební suť

- nekompletní elektrozařízení, např. samotné obrazovky, různá torza praček, sporáků, chladniček

TOPlist