Lesní Hluboké 31. července 2017

 Vážená paní, vážený pane,

 na základě § 92 zákona o obcích (obecních zřízení) č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

s v o l á v á m

mimoř. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké. Jednání se uskuteční v pondělí 7. srpna 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Lesní Hluboké.

 Program:

  1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
  2. Výběrové řízení a smlouva na dodávku na dopravního automobilu (DA) pro SDH
  3. Závěr

 

Ing. Vladimír Ryšánek

starosta obce

Vyvěšeno dne:           31. 7. 2017

Sňato dne:                  7. 8. 2017

TOPlist