Dobrý den,

na základě postupného vyřizování potřebných formalit k realizaci kanalizace v naší obci si Vás dovoluji požádat o následující:

- je třeba zvážit umístění přípojky na kanalizaci z Vašeho domku, chaty či chalupy, zda souhlasí již nahlášené místo připojení, nebo se bude nějak lišit

- dobře si tuto záležitost promyslete, po Vašem odsouhlasení se stane dohodnuté místo napojení definitivním podkladem pro její zanesení projektanty do prováděcí dokumentace ke stavbě a nebude možné pravděpodobně již dále měnit

- v brzké době Vás navštíví projektanti, se kterými bude nutné tuto záležitost probrat a potvrdit bod připojení na kanalizaci

- o návštěvě projektantů v naší obci budete informováni, předpokládáme, že z důvodu zastižení bude vhodné uskutečnit návštěvu  přes některý víkend, kdy se většina občanů zdržuje v obci

Žádám Vás, abyste dobře zvážili, kde budete přípojku chtít realizovat, aby nekolidovala s vlastnickými právy někoho jiného, případně se dohodnout s vlastníkem na odsouhlasení vedení přípojky po jeho pozemku (písemný potvrzený souhlas s vyznačením trasy doložit projektantovi nebo na obec).

I když stavba začne v příštím roce, podle toho jak to počasí na jaře dovolí, dovolím si Vás již s předstihem požádat o spolupráci, shovívavost a rozumné řešení různých problémů, které tato stavba jistě přinese nám všem. Stavba bude probíhat po etapách a v daném úseku stavby se budeme snažit zajistit přijatelnou zátěž pro každého.

Děkuji.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

 

 

TOPlist