Dobrý den,

na základě aktuálního zlepšení vydatnosti zdroje vody

RUŠÍME přísný zákaz omezení užívání obecní vody.

Prosíme ale o uváženou spotřebu na nejtnutnější míru, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání !!!

Děkujeme.

Ing. V.Ryšánek, starosta

 

 

 

PŮVODNÍ informace zákazu:

Dobrý den,

vzhledem k trvalému nedostatku vody v krajině všeobecně, zvýšenému odběru ve všech lokalitách, musíme přistoupit k omezování spotřeby vody i v našem regionu.

Spotřeba enormě narůstá a zdroje vody nejsou tak silné jako v minulosti, je třeba vodu tedy dodávat řízeně.

Jen pro informaci spotřeby z aktuálního období pro obec Lesní Hluboké:

leden, únor, březen - cca 800 m3 / měsíc = cca 26 m3/den

duben, květen  - cca 1400 m3 / měsíc     = cca 46 m3/den

červen - 10.6. 2018 denní spotřeba         = cca 60 m3/den

Při kontrolách bylo zjištěno, že někteří občané vč. chatařů a chalupářů používají automatické závlahy apod., kdy spotřeba pak enormě narůstá, v některých případech byla zjištěna spotřeba 1400 m3/rok na 2 osoby, což odpovídá cca 4m3/den....

Pro informaci: obecní bazén byl napouštěn v květnu částečně obecní vodou, ale vždy řízeně, tedy po dohodě a pouze z přebytku, v současné době je napouštěn pouze z obecní studny (60m vrtu), který dodává prozatím cca  1,3m3 vody/hod. (hladiny jsou hlídány elektronicky, dostáváme tedy aktuální stav, proto nedošlo k žádným problémům s dodávkami vody).

Z uvedených důvodů jsme tedy nuceni vyhlásit následující omezení:

od 11.6.2018 do odvolání platí

přísný zákaz

zalévání zahrad a napouštění bazénů

Porušení těchto zásad bude považováno za hrubé porušení smlouvy o dodávce vody.

Nedojde-li k poklesu odběru vody, budeme nuceni přikročit k dalším omezením.

Pozn.: dle normy se uvažuje spotřeba 50 l/osobu a den, v naší obci prozatím za rok 2017 vycházela předpokládaná průměrná spotřeba vody cca 100 litrů/osobu a den.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

TOPlist