Výzva

Vyzýváme tímto majitele neidentifikovatelného osobního vozidla (dále "vrak") zanechaného u zastávky autobusů Lesní Hluboké, Motel 9 křížů v k.ú. Lesní Hluboké ve směru na Brno, k odstranění tohoto vraku, a to nejpozději do 15 dnů od zveřejnění této výzvy.

Neučiní-li tak, bude vrak po uplynutí uvedené lhůty sešrotován odbornou firmou.

Odůvodnění:

Tím, že vlastník ponechal vrak v uvedeném prostoru, porušil ustanovení § 19 odst. 2 písm. g)  zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Toto ustanovení říká, že je zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikacích: „odstavovat silniční vozidlo (vrak), které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu“.

Porušením tohoto zákazu se vlastník dopustil  přestupku v souladu s § 42a odst. 1 písm. h) citovaného zákona. Za tento přestupek mu hrozí pokuta až 300 000 Kč.

Je zjevné, že zde vrak byl odstaven záměrně. Vrak má cíleně odstraněné dohledávací znaky, podle kterého by mohla PČR či jiný příslušný orgán zjistit možného majitele vraku (SPZ, VIN kód).

Kontaktováním příslušných orgánů v dané věci jsme zjistili, že ani tyto orgány nebyly majitelem vraku informovány o závadě či jiném důvodu jeho zanechání v tomto místě.

Lesní Hluboké 24.8.2018

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

TOPlist