Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

Vánoční dílničky 2012

 

se v naší obci uskuteční  ve středu 28. listopadu 2012

 

 Začneme v 16.00 hodin  v kulturním sálu obce  s tím, že do 18.00 hodin bude mít každý možnost přijít a zapojit se. Vyrábět budeme vánoční dekorace, především adventní věnce na dveře i slavnostní stůl. Něco základního matriálu bude připraveno na místě, je však vhodné přinést si s sebou vlastní trny na svíčky, svíčky i další ozdoby na věnce.

 

Při této příležitosti proběhne také nácvik s dětmi na rozsvícení Vánočního stromu, které proběhne v naší obci  již tradičně první adventní neděli, tj. 2.12.2012  v 17hodin.

K účasti srdečně zve Spolek Hlubočanky !!!!!

TOPlist