Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

Zápis

z  17. schůzky kulturní komise obce Lesní  Hluboké

a Spolku Hlubočanky

dne 5. listopadu 2012

 

1.      Sestavení kalendáře kulturních akcí naší obce pro rok 2012

Tisková verze kulturního kalendáře akcí obce, který byl mezi obyvatele naší obce distribuován začátkem tohoto roku, měl veskrze kladné odezvy ze strany občanů, proto se i letos pokusíme sestavit kalendář na rok 2013 tak, aby byl přehledným orientačním vodítkem pro všechny, které zajímají kulturní akce naší obce.

Vzhledem k tomu, že formát i grafická úprava kalendáře na rok 2012 většině vyhovuje, přidržíme se formátu A3 i v roce budoucím. Zpracováním na PC se opět ujme paní Marcela Antošová.

Termíny akcí na rok 2013 jsou následující :

 

 1. leden

Tři Krále 5.1.2013 (sobota)

Naše obec se v roce 2012 opět připojí k celonárodní akci nazvané Tříkrálová sbírka, pořádané Českou katolickou charitou za podpory obecních úřadů.

 

 1. Únor  

Maškarní bál pro děti  2. 2. 2013 (sobota)

Odpolední akce pro rodiny s dětmi, soutěž o nejlepší masku, tanec, různé dovednostní a sportovní soutěže, diskotéka, tombola.

 1. Březen
 2. Masopust  9.2.2013 (sobota)

Masopustní průvod maškar zakončeny sousedským posezením v kulturním sále obce.

 

Volání jara – jarní dílničky(sobota 23. 3. 2013)

Oslava prvního jarního sluníčka, vycházka do přírody nejen pro rodiny s dětmi, zakončená velikonočními dílničkami v kulturním sále obce, kde si účastníci budou moci zhotovit velikonoční dekorace.

 

Hrkání (čtvrtek 28.3.a pátek 29.3. 2013)

Tradiční průvod dětí s dřevěnými řehtačkami, jenž mají nahradit vyzvánění zvonů.

 1. Duben

Čarodějnice (úterý 30. 4. 2013)  

Odpolední program pro celou rodinu, táborák, opékání špekáčků, po setmění zapálení hranice a posezení s občerstvením.

 

 1. Květen (termín bude upřesněn)

Zájezd pro rodiny s dětmi do Westernového městečka v Boskovicích

 

 1. Červen

Dětský den  (sobota 8. 6. 2013)

Celodenní program u příležitosti Mezinárodního dne dětí (soutěže, přehlídka JSDH a pod.) , večer táborák a opékání špekáčků.

 1. Červenec

Pouť na sv.Annu (neděle 28. 7. 2013)

Mše v kapli Sv. Anny v Lesním Hlubokém

 1. Srpen
 1. Září

Rozloučení s prázdninami (sobota 15. 9. 2013)

Odpolední  akce pro rodiny s dětmi, naučná stezka lesem, hledání pokladu, táborák.

 

 1.  Říjen

 

Drakyjáda (neděle 6. října 2013)

Odpolední akce nejen pro rodiny s dětmi, pouštění draků, soutěžení o nejlepšího draka a krotitele draků, pečení brambor v popelu, aj..

 1. případě nepřízně počasí se akce posune na některou další neděli

 

 1. Listopad

„Martinská světýlka“ (pondělí 11. 11. 2013)

 Lampiónový průvod obcí zakončený posezením v prostoru sportovního areálu obce.

 

Vánoční dílničky (středa 27. 11. 2013)

Vánoční dílny v prostoru kulturního sálu obce, kde si budou moci účastníci zhotovit adventní věnce na sváteční stůl nebo dveře.

 

 1. Prosinec

Rozsvícení Vánočního stromu (neděle 1. 12. 2013)

Setkání sousedů u příležitosti rozsvícení Vánočního stromu u točny autobusu první adventní neděli, koledy a občerstvení, vystoupení místních dětí.

 

Mikulášská nadílka (čtvrtek 5. 12. 2013)

Obecní Mikuláš obejde s nadílkou rodiny s dětmi

 

Ze strany týmu Azuro 168 vzešel také návrh na vznik kalendáře, v němž by byly akce obce prezentovány součastně s akcemi Azura 168. Tento návrh byl na minulé schůzce spolku prodiskutován a všechny účastnice schůzky se shodly na tom, že je vhodnější prezentovat kulturní akce pořádané pod záštitou Obce Lesní Hluboké odděleně od akcí pořádaných nájemcem sportovního areálu. Pan Pavel Klempíř bude v tomto smyslu vyrozuměn s tím, že je možné distribuovat kalendář akcí Azuro 168, který si zpracuje a vytiskne vlastním nákladem společnost Tango Havlíčkův Brod, společně s kalendářem akcí obce. V ideálním případě mohou být oba kalendáře rozdány občanům u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v prosinci tohoto roku.

Grafická úprava a tiskové podoba pak bude dokončena  v měsíci listopadu tak, aby finální podoba kalendáře mohla jít do tisku v prosinci 2012 s tím, že si organizátoři vyhrazují změnu termínů jednotlivých akcí především v souvislosti s počasím.

2.      Cvičení žen v Kulturním sále obce – návrh podzimního programu

Vzhledem k tomu, že většina zájemkyň o cvičení v KS obce upřednostňuje cvičení pod vedením cvičitelky, záleží obnovení úterního cvičení žen na čase a zdravotní stavu paní Ilony Bůžičkové. Paní Bůžičková souhlasí s tím, že bude zájemkyním předcvičovat za obdobných podmínek jako před prázdninami a sama si bude organizaci cvičení a informace o něm řídit.

S cvičením začneme zhruba začátkem listopadu, kdy je již většina práce na zahrádkách hotová. Přesný termín prvního cvičení bude upřesněn.

Vzhledem k nízkému počtu cvičenek, které se účastnily čtvrtečního cvičení s paní Jiřinou Langovou, odmítla tato opět v následujícím období předcvičovat, takže čtvrteční cvičení prozatím odpadá.

7. Akce do konce roku 2012

 

-          Martinská světýlka

Svatý Martin letos připadá na neděli 11. 11. 2012. Tak jako loni se v 17.00 hodin sejde u budovy obecního úřadu lampionový průvod, který pak projde obcí. Opět dáme prostor malým pyrotechnikům, kteří své kapesné utrácejí za rachejtle (pro děti). U zámku budou děti hledat poklad (čokoládové podkůvky, které ztratil Svatý Martin).

Průvod bude zakončen v prostoru sportovního areálu obce malým ohňostrojem. Nájemce sportovního areálu, tým Azura 168, nabídl jako sponzorský dar čaj pro děti, což rádi přijímáme. Dospělí pak budou mít možnost občerstvení (svařené víno) na vlastní náklady. Letos si symboliku předávání světla připomeneme prskavkami, které si děti budou zapalovat jeden od druhého. Paní Markéta Hotárková slíbila dodat CD s podzimními písněmi.

 

-          Mikulášská nadílka

Také letos proběhne v naší obci Mikulášská nadílka, kdy dobrovolníci z řad našich občanů obejdou 5. prosince rodiny s dětmi s trvalým pobytem v naší obci s balíčky sladkostí. Věková hranice dětí je 1 – 14 let.

Letos si symboliku předávání světla připomeneme prskavkami, které si děti budou zapalovat jeden od druhého. Paní Markéta Hotárková slíbila dodat CD s podzimními písněmi.

-          Vánoční dílničky

Letos se již druhým rokem uskuteční Vánoční dílničky, kdy budou mít přítomné ženy (a případně i muži) možnost vyrobit si adventní věnce na dveře a jiné Vánoční dekorace. Termín připadá na středu 28. listopadu 2012. Začneme v 16.00 hodin s tím, že do 18.00 hodin bude mít každý možnost přijít a zapojit se. Zde také proběhne nácvik s dětmi na rozsvěcení Vánočního stromu.

-          Vánoční strom

Již čtvrtým rokem bude v naší obci první adventní neděli (2. 12. 2012) slavnostně rozsvícen Vánoční strom. Při této příležitosti opět naše děti zazpívají několik  vánočních koled. Oproti minulým letům bychom rádi toto vystoupení zdokonalili  zakoupením CD s vánočními melodiemi, které by z reproduktoru doplnily dětský zpěv.

Nabízí se také možnost nacvičit s dětmi krátkou scénku s adventní tématikou, děti nám opět dorostly do věku, kdy je to možné. Je ovšem nutná spolupráce maminek, děti by dostaly krátké role, které se naučí a maminky zhotoví kostýmy.

 

V Lesním Hlubokém dne 5. listopadu 2012

Zapsala Petra Šínová

Nabídka zájezdů :

1.Varianta  -  Český Ráj

Pátek – jízda na ubytování – hotel Štikov – Nová Paka

2 noci

Sobota – Drábské světničky – skalní město s krásnou vyhlídkou – turistický výstup na max 2 hodiny

Svijany – exkurze v pivovaru a návštěva podnikové prodejny

Pokud vyjde čas – hrad Trosky – vyhlídka do kraje

Neděle – Les království – návštěva unikátní přehradní hráze – věžičky a cimbuří jako na hradě

Hrádek u Nechanic – návštěva zámku ( jinak se mu říká malá Hluboká )

A potom jízda domů – předpokládaný příjezd v podvečerních hodinách

Předpokládaná cena na osobu :  1800,- kč

V ceně : 2 x ubytování a polopenze, doprava

2. varianta – Šumava

Pátek – jízda na ubytování – penzion U Luhanů – Petrovice u Sušice – obě noci

Sobota  - Šumava – krásná vycházka cca 7 km kolem řeky Vydry z Antýglu na Čeňkovu Pilu.

Návštěva města Kašperské hory a hradu Kašperk

Neděle – Strakonice – prohlídka města a hradu,

Hoštice u Volyně – návštěva místního zemědělského družstva ( trilogie Slunce, seno ....... )

A jízda domů. Návrat v podvečerních hodinách

Předpokládaná cena na osobu cca do 2000,- Kč (delší trasa – vyšší cena za dopravu )

V ceně opět 2 x ubytování a polopenze , doprava

Doprava zajištěna klimatizovaným autobusem

3. varianta -  Náchodsko , Broumovsko

Pátek – jízda na ubytování – Náchod – hotel Zimní stadion – znovu obě noci

Sobota – Jaroměř – Josefov – prohlídka pevnosti z 18. století

Nové Město nad Metují – Jurkovičův most, zámek se zahradou, náměstí

Případně – pivovar OPAT – Broumov – exkurze

Nebo – Teplické Skalní město – cca 6 km procházka

Neděle – Letohrad – návštěva Muzea řemesel – oběd a jízda domů. Příjezd v podvečerních hodinách

Předpokládaná cena za osobu : 1800,- Kč

V ceně klasicky 2 x ubytování, polopenze, doprava klimatizovaným autobusem

Samozřejmě si účastníci platí všechny vstupy do hradů , zámků a jiných navštívených míst včetně případné exkurze v pivovaru a večerních útrat v místních pohostinských zařízeních.

Po upřesnění jedné z nabízených variant dodám přehled jednotlivého vstupného.

 

 

TOPlist