Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

Zápis

z  16. schůzky kulturní komise obce Lesní  Hluboké

a Spolku Hlubočanky

dne 21. září 2012

 

1.      Sestavení kalendáře kulturních akcí naší obce pro rok 2012

Tisková verze kulturního kalendáře akcí obce, který byl mezi obyvatele naší obce distribuován začátkem tohoto roku, měl veskrze kladné odezvy ze strany občanů, proto se i letos pokusíme sestavit kalendář na rok 2013 tak, aby byl přehledným orientačním vodítkem pro všechny, které zajímají kulturní akce naší obce.

Vzhledem k tomu, že formát i grafická úprava kalendáře na rok 2012 většině vyhovuje, přidržíme se formátu A3 i v roce budoucím. Zpracováním na PC se opět ujme paní Marcela Antošová.

Do konce měsíce října by mělo dojít k návrhu termínu akcí a následně ke komunikaci s nájemcem sportovního areálu obce za účelem sladění termínů obecních akcí, které se dotknou provozu sportovního areálu a akcí pořádaných v areálu nájemcem, týmem Azuro 168.  Ze strany týmu Azuro 168 vzešel také návrh na vznik kalendáře, v němž by byly akce obce prezentovány součastně s akcemi Azura 168. Tento návrh byl na dnešní schůzce spolku prodiskutován a všechny účastnice schůzky se shodly na tom, že je vhodnější prezentovat kulturní akce pořádané pod záštitou Obce Lesní Hluboké odděleně od akcí pořádaných nájemcem sportovního areálu. Pan Pavel Klempíř bude v tomto smyslu vyrozuměn s tím, že je možné distribuovat kalendář akcí Azuro 168, který si zpracuje a vytiskne vlastním nákladem společnost Tango Havlíčkův Brod, společně s kalendářem akcí obce. V ideálním případě mohou být oba kalendáře rozdány občanům u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v prosinci tohoto roku.

Grafická úprava a tiskové podoba pak bude dokončena  v měsíci listopadu tak, aby finální podoba kalendáře mohla jít do tisku v prosinci 2012 s tím, že si organizátoři vyhrazují změnu termínů jednotlivých akcí především v souvislosti s počasím.

2.      Cvičení žen v Kulturním sále obce – návrh podzimního programu

Vzhledem k tomu, že většina zájemkyň o cvičení v KS obce upřednostňuje cvičení pod vedením cvičitelky, záleží obnovení úterního cvičení žen na čase a zdravotní stavu paní Ilony Bůžičkové. Paní Bůžičková souhlasí s tím, že bude zájemkyním předcvičovat za obdobných podmínek jako před prázdninami a sama si bude organizaci cvičení a informace o něm řídit.

Dále oslovíme paní Jiřinu Langovou, zda bude opět ochotna předcvičovat ve čtvrtek.

S cvičením začneme zhruba začátkem listopadu, kdy je již většina práce na zahrádkách hotová. Přesný termín prvního cvičení bude upřesněn.

3.      Příprava akce „Vzpomínání na prázdniny“

V neděli 23. září 2012 proběhne v naší obci akce „Vzpomínání na prázdniny.“ Jde o akci pro rodiny s dětmi. Sejdeme se v 15.00 hodin u obecního úřadu a odtud vyrazíme do lesa.

Trasa je dlouhá cca 1 km, měly by ji zvládnout i maminky s kočárky. Půjdeme po značkách fáborků z krepového papíru k jednotlivým stanovištím, na kterých budou děti plnit vědomostní úkoly, týkající se především přírody a lesa a zvířat. Na konci trasy budou děti hledat poklad. Potom se přemístíme k ohništi za bránou sportovního areálu obce, kde se budou opékat špekáčky. Občerstvení pro děti bude opět zajištěno formou kupónů na buřtík s hořčicí nebo kečupem, pečivo a pitíčko.

Paní Jana Hotárková s paní Zdenkou Ryšánkovou (skupina A) vyrazí do lesa již ve 14 hodin a označí trasu fáborky a značkami jednotlivá stanoviště s ukrytými úkoly (na papíře vytištěné vědomostní otázky, nebo úkoly).  Tyto papírky s úkoly se ukryjí tak, aby je děti chvíli hledaly. Skupina A dále v cíli ukryje poklad – krabici sladkostí a 4 lahve dětského šampusu + kupóny na občerstvení ve sportovním areále.

Jednotlivá stanoviště a úkoly :

  1. Stanoviště

Úkol : Řekněte jak se máme v lese správně chovat.

 

  1. Stanoviště

Úkol : Jmenuj alespoň 5 lesních ptáků

 

  1. Stanoviště

Úkol : Jmenuj alespoň 5 ptáků, kteří žijí v blízkosti vodních ploch

-          kdo má u kachny divoké zelenou hlavu – samec, nebo samice?

  1. Stanoviště

Úkol : Vyjmenovat 10 stromů, které rostou v tomto lese

-          podle čeho se pozná stáří stromu ?

-          jak poznáme, kde je sever ?

-          kterému stromu nikdy neopadá listí ?

-          který jehličnan na zimu opadává ?

-          Který strom má bílou kůru ?

-          Jaký je rozdíl mezi smrkovou a borovou šiškou ?

-          Kvetou jehličnaté stromy ?

  1. Stanoviště

Úkol : Najděte alespoň tři listy a určete z jakého jsou stromu.

 

  1. Stanoviště  

Úkol : Jak se jmenují fialové kvítky, které rostou na podzim u cesty do Lesního Hlubokého při kraji lesa?

 

  1. Stanoviště

Úkol : Natrhejte alespoň 3 kvetoucí rostlinky a určete, jak se jmenují.

 

  1. Stanoviště  

Úkol : Na co si v lese musíme dávat pozor ?

 

  1. Stanoviště

Úkol : Jmenujte alespoň 5 motýlů, které znáte

-          víte jak  se jmenuje motýl, který se zavřenými listy vypadá jako suchý list? jak se říká nočním motýlům ?

-          víte jak poznáte motýla od můry?

-          jak vznikne motýl ?

 

  1. Stanoviště

Úkol : Který lesní hmyz si staví veliké domy?

 

Na každém stanovišti si chvíli budeme povídat. Tato cesta za pokladem bude především malou naučnou stezkou, na které si děti budou moci ověřit svoje znalosti o naší přírodě a možná se i něco se dovědět.

Poklad bude schovaný poblíž krmelce.

Dále je potřeba aby si alespoň dva z dospěláků v dětském doprovodu vzali na záda batoh, ponesou v něm pití (Kofolu a minerálky + kelímky). Jeden si také vezme za úkol sbírat fáborky, ať po nás v lese nezůstane nepořádek.

V sobotu je třeba nachystat ohniště a dřevo, opékala, buřty pro děti zajišťuje Azuro 168, opět formou kupónů, které proplatíme po akci. Azuro 168 nám letos nabídlo jako sponzorský dar žlutou limonádu, kterou mají již naraženou.

Akce se koná pouze za příznivého počasí, pokud bude pršet, akce se ruší.

7. Akce do konce roku 2011

- Drakiáda

Po zkušenostech z loňského roku, kdy nadšení soutěžících poněkud brzdila neochota větru, doplníme letos soutěžní disciplíny o letecké závody papírových vlaštovek poskládaných z archu papíru. Tyto se budou konat pouze v případě, že nebude foukat vítr. Účastníci této akce budou včas informováni o podmínkách soutěže.

Ohniště na připraví pan František Zadělák a pan Libor Hotárek, dřevo se vezme ze zbytku z čarodějnic. Brambory na pečení dodá pan Josef Hotárek a buřtíky pro děti zajistíme ve spolupráci s Azurem 168.

Děti opět obdrží diplomy v několika disciplínách, tentokrát je vyrobí paní Markéta Hotárková.

V případě deště se akce odkládá na nejbližší vhodný termín.

 

-          Mikulášská nadílka

Také letos proběhne v naší obci Mikulášská nadílka, kdy dobrovolníci z řad našich občanů obejdou 5. prosince rodiny s dětmi s trvalým pobytem v naší obci s balíčky sladkostí. Věková hranice dětí je 1 – 14 let.

-          Martinská světýlka

Svatý Martin letos připadá na neděli 11. 11. 2011. Tak jako loni se v 17.00 hodin sejde u budovy obecního úřadu lampionový průvod, který pak projde obcí. Průvod bude zakončen v prostoru sportovního areálu obce malým ohňostrojem. Podmínky spolupráce s nájemcem sportovního areálu budou upřesněny.

-          Vánoční dílničky

Letos se již druhým rokem uskuteční Vánoční dílničky, kdy budou mít přítomné ženy (a případně i muži) možnost vyrobit si adventní věnce na dveře a jiné Vánoční dekorace. Termín připadá na sobotu 1. prosince 2012.

-          Vánoční strom

Již tradičně bude v naší obci první adventní neděli (2. 12. 2012) slavnostně rozsvícen Vánoční strom. Při této příležitosti opět naše děti zazpívají několik  vánočních koled. Oproti minulým letům bychom rádi toto vystoupení zdokonalili  zakoupením CD s vánočními melodiemi, které by z reproduktoru doplnily dětský zpěv.

 

V Lesním Hlubokém dne 21. září 2012

Zapsala Petra Šínová

TOPlist