Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

„V z p o m í n á n í  n a  p r á z d n i n y“

Vážené a milé rodinky s dětmi,

prázdniny jsou již minulostí, ale my si na ně rádi zavzpomínáme v neděli 23. září dobrodružnou výpravou za lesním pokladem a táborákem.

Sraz je v 15.00 hodin před Obecním úřadem, odkud vyrazíme do lesa.

Z lesa se pak přemístíme k ohništi za bránou sportovního areálu obce, kde se budou opékat špekáčky. Pro děti bude opět občerstvení zajištěno formou kupónů na buřtík s kečupem nebo hořčicí, pečivo a pitíčko.

Akce se koná jen za příznivého počasí, pokud bude pršet, akce se ruší !!!

 

K účasti srdečně zve spolek Hlubočanky !!!!!

TOPlist