Dámský spolek

Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

 

 

S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

 

 

Zápis

ze 14. schůzky kulturní komise obce Lesní  Hluboké

a Spolku Hlubočanky

dne 20. dubna 2012

1.      Hodnocení Maškarního bálu pro děti

V sobotu 4. února proběhl letos v naší obci již podruhé Maškarní bál pro děti. Účast byla opět vysoká (42 dětí).

Na dobrovolném vstupném jsme vybraly celkem 910 Kč , cvičitelce Beátě jsme zaplatili 500 Kč.

Letošním tématem karnevalu byli piráti. Členky našeho spolku vytvořily v pátek před karnevalem v kulturním sále obce kulisy pirátské lodi, na které se odehrála sobotní cesta na ostrov pokladů. Děkujeme stolařské dílně pana Františka Šína, která nám zhotovila stožár a kormidlo.

Harmonogram :

15.00 Sraz účastníků

15.15 Zahájení (přivítání účastníků, řeč místostarostky)

15.20 Nalodění

15.30 Vyplouváme - pirátská hymna

15.35 Pirátský rybolov – magnetické pruty a rybky

15.50 Sušení úlovku

16.00 Drhnutí paluby

16.05 Bouře – balancování podle karet

16.15 Volání mořské panny (vědomostní kvíz)

16.30 Příchod mořské panny – zpívání pro ni

16.45 Mořská panna dává indicie k hledání pokladu

16.55 Děti se drží housenek a pod vedením kapitánů kteří jdou na velkých stopách hledají poklad

17.00 Objevení pokladu, losování pořadí výběru , děti si chodí vybírat výhru

17.25 pirátská diskotéka a cvičení s Beátou

18.00 Volná zábava

Poklad obsahoval šperky s drahokamy pro holčičky a prsteny a tetování pro kluky.

Po splnění úkolů děti dostaly žeton, který jim určil pořadí podle, kterého si chodily k truhle s pokladem vybírat odměnu.

Nakonec buly rozdány diplomy za nejlepší masky ve dvou kategoriích (mrňousci a výrostci), 1. – 3. místo, tedy 6 diplomů a 6 cen. Ostatní děti dostaly čokoládové penízky a pískací lízátka, které věnoval obchod Spížka. O diplomech rozhodla odborná porota ve složení – Jana Hotárková, Zdenka Ryšánková.

Občerstvení bylo opět zajištěno pro děti formou kuponů (děti je obdržely ihned po vstupu do KS) a pro dospělé prodejem  nápojů ve spolupráci s týmem Azuro 168.

Vše se zdařilo, většina dětí si karneval užilo jako opravdovou plavbu za pokladem.

2.      Cvičení žen v Kulturním sále obce

Úterní cvičení nyní organizuje paní Ilona Brůžičková. V případě, že nepředcvičuje, oznámí tuto skutečnost účastnicím e-mailem. Ženy, které chtějí v případě neúčasti paní Brůžičkové cvičit v úterý podle DVD musí tento zájem oznámit paní Marcele Zadělákové telefonicky nebo e-mailem, a to nejpozději v úterý do 16.00 hodin.

Čtvrteční cvičení pokračuje pod vedením paní Jiřiny Langové.

3.      Květnový zájezd

Jak uvádí Kalendář kulturních akcí obce Lesní Hluboké na rok 2012, který byl koncem loňského roku úspěšně distribuován do všech domácností v naší obci, byl na květen letošního roku je naplánován zájezd. Kulturní komise obce zvolila variantu 2 – denního zájezdu do Českého ráje s exkursí v Pivovaru Svijany. Informace k zájezdu, včetně závazné přihlášky byly zveřejněny na webu obce :

Zájezd do Českého ráje

pod záštitou zastupitelstva obce Lesní Hluboké

pořádá Spolek Hlubočanky

termín : 26. 5.  –  27. 5. 2012

Program :

sobota

- odjezd z Lesního Hlubokého v 7.00 hodin ráno
- příjezd do Svijan  kolem 11.00 dopoledne

- exkurze v pivovaru Svijany a návštěva podnikové prodejny

- oběd
- odjezd na zříceninu hradu Trosky - prohlídka
- odjezd na ubytování
neděle

- po snídani odjezd na Drábské světničky
- Drábské světničky - výstup na vyhlídku ( celkem cca 2 hodiny )
- cestou dále zastávka na oběd
- návštěva vodní nádrže Les království s krásnou přehradní hrází
- pokračování v cestě domů.
- příjezd do Lesního Hlubokého v podvečerních hodinách.
Cena zájezdu : 1200 Kč/osobu

V ceně : 1 x ubytování a polopenze, doprava.

Občanům s trvalým pobytem v Lesním Hlubokém, přispěje Spolek Hlubočanky jednorázovým příspěvek 200 Kč/osobu, účastníci s trvalým pobytem v naší obci tedy zaplatí pouze 1000 Kč/osobu.

Účastníci si platí všechny případné poplatky související se vstupy do  navštívených míst včetně exkurze v pivovaru a útrat v místních pohostinských zařízeních.

Vzhledem k tomu, že uvedená cena je kalkulována při naplnění autobusu (min. 35 osob), je třeba se přihlásit závazně a složit zálohu.

Závazné přihlášky posílejte prosím na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

do 15. 3. 2012, záloha 500 Kč na osobu je splatná do 31.3.2012, v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Minimální počet účastníků byl vzhledem ke kapacitě autobusu 35. K datu uzávěrky přihlášek se však bohužel přihlásilo pouze 26 zájemců. Z tohoto důvodu byl květnový zájezd zrušen.

4. Hodnocení Masopustu 2012

Masopustní průvod maškar proběhl letos v naší obci v sobotu 18. 2. 2012. Vzhledem k nepříznivému počasí byl letos průvod maškar o více než polovinu menší než v loňském roce, účastnilo se pouze 17 maškar. Masopustní průvod opět doprovodil s harmonikou pan Mašek ze Křoví. Ve většině domů nás opět mile přijali, koblížky a jiné dobroty byly skvělé.

Sousedské posezení v kulturním sále obce proběhlo ve všeobecné pohodě, účast byla vysoká, povídalo se, jedlo, pilo a dokonce i tančilo, pan Mašek hrál do desíti hodin do večera.  Občerstvení bylo zajištěno ve spolupráci s týmem Azuro 168, který nás mile překvapil projekcí s masopustní tématikou, doplněnou řadou fotografií z loňského Masopustu.

Maškary po domech vybraly celkem 4207 Kč, 800 Kč jsme zaplatili harmonikáři, zbytek těchto prostředků bude použit při realizaci dalších kulturních akcí v naší obci.

5.Velikonoční hrkání 2012

Velikonoční hrkání letos opět probíhalo 2 dny, ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna. Průvod opět vedl Ondra Blecha, za což mu tímto děkujeme. Ve čtvrtek se průvodu účastnilo 14 a v pátek 16 dětí. Vybraly celkem 2860 Kč, které jim byly po skončení hrkání na OÚ bezezbytku rozděleny.

Jak Masopust, tak Velikonoční hrkání opět prokázaly, že tyto lidové tradice jsou v naší obci stále živé.

6. Příprava pálení čarodějnic

V pondělí 30. dubna 2012 proběhne v naší obci „pálení čarodějnic“. Pro děti bude opět připraven program

Program :

V 17.00 sraz na dětském hřišti

  1. Let čarodějnic – na košťatech kolem SA od jedné postavičky ke druhé, pozdravit ji a letět dál, potom zpět na dětské hřiště.
  2. Míchání lektvaru.
  3. Výroba kouzelnických hůlek.
  4. Obřad odhazování zimních smutků a starostí (pálení lístků s trably v kotli) + básnička o svíčce. V pískovišti namalovaný obrazec + svíčky.

Úkoly (bez družstev, všichni plní stejné úkoly, odměna stejná – kupony na občerstvení):

  1. Slalom na košťatech
  2. Slalom drak – děti se drží za ruce a nesmí se pustit
  3. Slalom s dračím vejcem na lžíci
  4. Hod pavoukem do koše.

Odměnit obě družstva stejně sladkostmi + rozdat kupony na občerstvení

Všechny masky stejnou odměnu

V 18.00 hodin opékání špekáčků

Domluvit :

Občerstvení s Hanne L.

Výroba lektvaru a čarodějnických hůlek v přístřešku na SA

Kde bude hranice ?

Dřevo – hasiči

Beáta

Nachystat :

Figurínu čarodějnice – Marcela

Kupóny na občerstvení – já

Namalovat spirály v pískovišti + 4 ks svíček

Velký květináč, zápalky, lístky na psaní trablů, tužky

30 ks dřevěných čarodějnických hůlek

Lepidlo, třpytky, karton nebo umělohmotná fólie na tvary na špici hůlky, fixy, pastelky, barevné lepící pásky, drátky.

Pavouka

Kuželky

Koš, brambory

 

7. Další

V Lesním Hlubokém dne 20. dubna 2012

Zapsala Petra Šínová

TOPlist