Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

blíží se konec období, který byl vymezen dnes pracujícímu zastupitelstvu obce na našem úřadě. A blíží se tedy i čas, kdy nastoupí nové zastupitelstvo, které by mělo navázat na práci svých předchůdců a pokračovat v práci pro obec, pro občany, pro nás všechny.

Že to nebude jednoduché období, to si asi uvědomují všichni.

Čekají nás pravděpodobně 2 závěrečné  a i největší stavby, a to kanalizace a oprava komunikací a chodníků. Aktivit je připraveno více, nicméně ty nejsou takového rozsahu jako zmíněné stavby.

Domnívám se, pokud se zadaří, že bude v naší obci po ukončení těchto staveb to nejdůležitější hotovo.

Máme za sebou řadu staveb, které jsme až na drobné dokončovací práce uvedli do provozu a myslím, si, že máme být jako občané této obce na co pyšní.

Máme vodu, máme plyn, podaří-li se, budeme mít kanalizaci. Máme opravený a velmi slušně vybavený obecní úřad, který může sloužit dlouhá léta. Máme hospůdku, k tomu kulturní sál, daří se s podporou udržet i obchod. Máme dobře vybavenou jednotku SDH s novým hasičským autem, funguje nám dobře i spolek Hlubočanky. Máme krásný areál Azuro s vodní nádrží, která poskytuje příjemné osvěžení v parných letních dnech, k tomu i slušný tenisový kurt, dětské hřiště, fotbalové hřiště. Podařilo se stabilizovat počet obyvatelstva obce, máme i příznivou finanční situaci.

Slušně postupují i opravy Zámečku a kaple sv. Anny ve vlastnictví benediktinů, kde funguje dobře školka pro děti, možná přibude i základní škola.

To vše se v tom hlavním obzoru prozatím podařilo.

Co se nezdařilo zcela, to je podpora obecních aktivit všemi občany obce, to považuji osobně za problém, který je třeba v budoucnu řešit. Problémů je více, ale ty jsou pravděpodobně snáze řešitelné, pokud si ale všichni uvědomí, že je třeba přizpůsobovat život obcí nově přicházejícím výzvám, které bude nucena mladá generace v budoucnu řešit. Myslím tím především problémy s vodou, které souvisí i s úpravami v krajině, se způsobem hospodaření na polích apod.

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se nějakým způsobem zasadili o rozvoj obce, třeba i jen tím, že podporovali aktivně všechny nabízené aktivity obcí.

Po tom všem jsem se domníval, že již nastoupí nová generace zastupitelů, kteří zdejší prostředí znají a jsou ochotni svůj osobní čas věnovat i nad rámec svých pracovních povinností obci a občanům. Zájemci jsou, nastoupit ale chtějí až pro další volební období, po dokončení uvedených staveb, které jsou natolik rozpracované, že je dle jejich sdělení vhodnější, budou-li dokončeny zastupiteli, kteří byli při jejich zrodu, kteří se nezříkají odpovědnosti za jejich dokončení. Proto jsme se snažili dát dohromady pro nové volební období zastupitelstvo lidi, kteří jsou schopni uvedené výzvy řešit a pomoci zůstávajícím zastupitelům. Má-li to tak být, pak za sebe mohu říct, že je důležité složení zastupitelstva, myslím si, že každý z nás by chtěl dokončit rozdělanou práci s lidmi, se kterými si rozumí, kteří "táhnou za jeden provaz".... a to se domnívám, že se s dále uvedenými kandidáty podaří.

Mohu Vám tedy sdělit, že o Vaše hlasy a především podporu pro nastávající volební období 2018-2022 se budou ucházet někteří stávající členové ZO i noví nástupci, kteří se v některých případech v jejich posledním volebním období budou snažit dokončit rozpracované věci a připravit půdu pro nové tváře v budoucím zastupitelstvu v roce 2022.

Na kandidátní listině pro volby do ZO Lesní Hluboké ve dnech 5. a 6. 10. 2018 uvidíte pak tato jména: Ing. Vladimír Ryšánek, Petra Šínová, Josef Hotárek ml., Jan Šafránek, František Blecha.

Bude záležet na Vás, jakou podporu těmto kandidátům dáte.

Za všechny současné i budoucí zastupitele Vám děkuji za projevenou podporu.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

7. srpna 2018

 

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

TOPlist