• Úvod - Obec Lesní Hluboké

  Počet článků: 1

  Aktuální informace ke koronaviru COVID -19 - zde

   

  Obec Lesní Hluboké leží v okrese Brno-venkov, cca 700m od dálniční křižovatky 9 křížů, necelých 25 km od Brna ve směru dálnice D1 Brno-Praha, EXIT 168.

  Obec Lesní Hluboké s katastr. výměrou 497 ha a  počtem 263 obyvatel (r.2018) leží obklopena lesy v nadmořské výšce okolo 503 m. Katastrální hranice splývají s potoky obtékajícími obec, z nichž nejznámější jsou Stříbrnický potok na jihovýchodní straně a Bílý potok na severní a východní straně. Oba potoky jsou také součástí chráněného přírodního parku „Bílý potok", jehož  hranice zasahují na severní a východní straně až k rodinným domkům obce. Bílý potok protékající známou osadou Šmelcovna ústí do Brněnské přehrady.

  Původní název obce Hluboké pocházel pravděpodobně z polohy obce „hluboko v lesích". První písemná zmínka se údajně datuje k r. 1395, když král Václav IV. potvrdil veškerá privilegia klášterní Rajhradskému klášteru - mezi zbožím se uvádí i obec Hluboké. Dle jiných znalců se datuje vznik obce k r. 1095. V 50. létech byla obec Hluboké přejmenována na Lesní Hluboké.

  Historie obce je spjata tedy především s působením  Rajhradského kláštera. V roce 1770 byl v obci zbudován barokní zámek s parkem jako lovecký zámek, sídlo opatů rajhradských, v r. 1776 vyrostla naproti zámku kaple sv. Anny s nástěnnými obrazy, na oltáři se soškou sv. Anny, pravděpodobně ze 14. století. Dle historických pramenů se  údajně v r. 1621 uchýlil nakrátko do obce i J.A.Komenský.

  Lidé se tehdy živili především zemědělstvím, dále jako zedníci, tesaři, kovodělníci, živnostníci a lesní dělníci. V okolí obce se těžil kdysi kámen, železo a stříbro, které se zde ještě objevuje v nepatrném množství v leštěnci olověném - odtud i název této oblasti Stříbrnice" a „Stříbrnický potok". Zůstaly zde pak štoly-chodby ve skalním masivu, které sloužily za druhé světové války k úkrytu partyzánské skupiny působící v této oblasti. K těmto štolám se pohodlně dostanete právě z naší obce.

  V katastru obce stojí známých „Devět křížů", ke kterým se váže pověst „O devíti křížích"  z r. 1540o vyvraždění svatby, jež zosnoval s pomocníkem nešťastný milenec dívky z obce Hluboké, která se z popudu svých rodičů v onen den provdávala za jiného muže. Na památku této události zde stojí 9 dřevěných křížů. Dlouhá léta zde poskytovala všem lidem své služby malá hospůdka, zhruba od roku 1968 dosud pak známý motel 9 křížů.

  Obec se svým překrásným okolím skýtá řadu možností pro všechny návštěvníky v turistickém i sportovním vyžití.  V letním období je k dispozici všem návštěvníkům náš sportovně relaxační areál Azuro s příjemnou vodou v protipožární nádrži, dále pak i tenisové a fotbalové hřiště, pro děti pak i řada dětských atrakcí.

  Pro všechny návštěvníky obce a okolí i řada atraktivních turistických tras a výletních míst, z nichž nejznámější je osada Šmelcovna, kam dorazíme při putování Údolím Bílého potoka z naší obce cestou pod  sportovně relaxačním areálem s bazénem. Ze Šmelcovny můžeme pokračovat kolem Hálova mlýna do Veverské Bítýšky, okdud lze využít lodní dopravy ža do Brna, při cestě budeme míjet hrad Veveří, který by neměl uniknout pozornosti žádného výletníka. O možnostech v Brně zde nebudeme psát, tam má každý výletník řadu příležitostí, které ho jistě také uspokojí. Namátkou můžeme doporučit ZOO, hrad Špilberk, kostel na Petrově, starou radnici aj.

  V obci je obchod se smíšeným zbožím, pohostinství (t.č. v opravě) a kulturní sál, cca 500m od obce stojí nově vybudovaný hotel Annahof Devět křížů , původně známý jako motel Devět křížů.

  Zhruba od r. 2000 se rozšířila značně nabídka po možnosti výstavby RD v obci, během 10ti let jich v nové lokalitě bylo vystavěno prozatím 22 a výstavba pokračuje.

  foto obce Lesní Hluboké (mapy.cz)

 • Historie a současnost obce

  Počet článků: 12

  Historie obce Lesní Hluboké se vyvíjela po staletí. K dispozici máme několik pramenů, ze kterých můžeme usuzovat jak daný vývoj probíhal a utvářel ráz obce do dnešní podoby.

  V období současného vývoje se pak můžete dozvědět o vývoji obce po revoluci v roce 1989.

  Historie obce po "Sametové revoluci":

  Historická mapa obce:

  Mapa katastru z roku 1825

   

   

 • Zdravotnictví

  Počet článků: 1

  V obci není žádné zdravotnické zařízení. Řadu let využívají naši občané nabídku zdravotnických služeb ve Velké Bíteši ,

  kde pracuje jak řada praktických lékařů, tak i "dojíždějících" odborných lékařů. Podrobné informace o dostupnosti péče

  v tomto zařízení včetně telefonních čísel získáte na stránkách města Velké Bíteše v sekci "Zdravotnictví" .

  Zde naleznete i případné další potřebné kontakty s nabídkou služeb.

  Spádově náleží naši občané do nemocniční sítě v Brně, základní kontakty jsou v následující tabulce.

   

  155 – rychlá zdravotní pomoc     112 – národní tísňová linka     150 – hasiči       158 – Policie ČR      156 - Městská Policie

  Kde

  Co a kdy

  Pozn.: LSPP - lékařská služba první pomoci

  Telefonní číslo

  Velká Bíteš, 594 01 Žďár nad Sáz.

  Základní ambulantní ošetření – praktičtí  lékaři

  • Ord.hodiny: Pondělí  - pátek          od 7:00hod.
  LSPP: Sobota, Neděle, svátky     10:00 - 18:00hod.

   

  566 532 411

   
  ul.Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
  Kompletní lékařská péče
  532 231 111
   
  na Ponávce 6, 602 00 Brno
  Veškerá kompletní lékařská péče
  LSPP pro dospělé, LSPP zubní
  Ohledání zemřelých
   
   
  Pohotovost:
  • všední den                           17:00 - 7:00hod.
  • víkendy a svátky                 nonstop
   
  545 538 111
  545 538 407
  545 538 416
  545 538 421
  545 538 426
  ul. Pekařská 63, 602 00 Brno
  Kompletní lékařská péče
  543 18 1111
   
  Černopolní 212/9, 602 00 Brno
  Kompletní lékařská péče vč. LSPP pro děti
   
   
   
   
  Pohotovost:
  • všední den                           17:00-7:00hod.
  • víkendy a svátky nonstop
  532  231 111
   
  Lékárna Brno, ul. Koliště 47, Brno-střed, (K.E.I. pharma s.r.o.)
  NONSTOP  - Nepřetržitý provoz
   
  545 424 811
   
  545 424 829
   
  Noční provoz
  542 212 110

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Školství

  Počet článků: 1

  V obci Lesní Hluboké byla jednotřídní škola pro 1.-5. tř. v budově postavené v roce 1885.Tato škola se s krátkými přestávkami udržela v obci až do roku 1975, kdy opustili školu poslední žáci a škola byla uzavřena. Od té doby navštěvují děti z obce většinou školu pro 1.-5. a 6.-9. tř. ve Velké Bíteši. Někteří ze žáků navštěvují školy v Brně aj.

  Stěžejní pro děti z naší obce je však zmíněná devítiletá základní škola ve Velké Bíteši . Pro malé děti pak mateřská školka na náměstí  nebo mateřská školka u stadionu.

  Pro děti bude možná k dispozici i lesní školka v naší obci, kterou plánují zástupci benediktinů od září 2017 otevřít u nás na Zámečku.

  Pro zájemce z řad hudebně, výtvarně, pohybově či jinak nadaných dětí, je ve Velké Bíteši k dispozici základní škola umění.

  Po ukončení základní školy mohou děti využít řady škol v okolí i v Brně k dalšímu vzdělávání. Tak někteří navštěvují stření školy v Brně a na Zastávce u Brna, učňovské školy v Brně, v Rosicích apod.

  Rozhodnou-li se pak studenti po ukončení středních škol pokračovat ve studiu na vysoké škole, pak je nabídka těchto škol v Brně velmi bohatá, další možnosti jsou pak v jiných městech.

 • Kultura, sport a spolky v obci

  Počet článků: 1

  V obci:

  • Knihovna - obecní knihovna s nabídkou beletrie, naučné a jiné literatury, internet
  • Hasiči - Sbor Dobrovolných Hasičů Lesní Hluboké
  • Myslivecký spolek (v současnosti bez honitby)

   

        Účast obce ve spolcích a sdruženích

   

  Mimo obec:

  • Portál Bítešsko - portál kulturních a jiných možností v oblasti Bítešska a okolí

  V naší obci je občanům i návštěvníkům obce k dispozici několik kulturních a sportovních zařízení na poměrně velmi slušné úrovni. Ostatní zájmová zařízení sportovního i kulturního i charakteru mohou naši občané využívat v okolí, především ve Velké Bíteši nebo v Brně.

  V obci pracují některé spolky, jako např. dámský spolek, kde mají zájemci též možnost uplatnit své schopnosti a zájmy.

  Dalším dobře fungujícím dobrovolným spolkem jsou naši včelaři, kteří svou nezastupitelnou činností se včelami pomáhají k opylení našich ovocných keřů, stromů, zeleniny apod. Naši včelaři spadají pod středisko Rosice u Brna.

  Dlouhá léta působil v naší obci i myslivecký spolek, který však od roku 1993 svou činnost byl nucen pozastavit vzhledem ke komercializaci této činnosti, kdy zdejší honitba byla pronajata nájemcům bez vztahu k naší obci. Nyní zde tedy myslivci působí, ale bez účasti našich zástupců.

  Okolí obce vybízí všechny k různým vycházkám a výletům , kdy lze využít řadu tras nejen v blízkém, ale i vzdálenějším okolí. Krajina se spoustou lesů nabízí zdravé prostředí pro všechny.

  Ale buďme konkrétnější...

  Pro děti i dospělejší sportovce je v obci travnaté fotbalové hřiště menších rozměrů, které však zcela postačuje všem zájemcům, o čemž svědčí i tradiční pouťové turnaje v kopané za účasti řady přespolních mužstev.

  Děti mohou dále využít i dětské hřiště v sousedství s několika atrakcemi pro jejich zábavu.

  Milovníci tenisu mají k dispozici tenisový kurt s asfaltovým povrchem.

  V letním období je v sezóně, zpravidla od května do října, otevřen celodenně obecní sportovně relaxační areál  Azuro168, kde milovníci sluníčka naleznou mj. velmi pěkné místo s travnatým povrchem k odpočinku, dále i nově vybudovaný bazén požární nádrže 22x25m s azurově čistou vodou, jejíž kvalita je udržována čističkou vody při současné kontrole. Součástí areálu je i zmíněný víceúčelové asfaltové hřiště a dětské atrakce. Samozřejmostí je i stánek s občerstvením a odpovídajícím sociálním zařízením spolu s přístřeškem pro posezení, které ocení každý milovník dobrého moku či  jídla. Provozovatel-nájemce organizuje v areálu i různé akce, počínaje soutěžemi a konče různými koncerty.

  Všechny uvedené sportovní plochy jsou soustředěny ve společném prostoru, takže zde může najít vyžití celá rodina.

  V zimních měsících lze pro zájemce z řad cvičení aerobicu či podobných využít obecní kulturní sál. Každoročně je tento sál využíván především dětmi k tenisovým turnajům, oblibu si získal tradiční turnaj ve stolním tenise v době vánočních a zimních prázdnin. Běžkaři mohou využít okolí obce k projíždění krásnou zasněženou krajinou.

  V letním období je kulturní sál využíván v případě zájmu ke konání různých společenských akcí. Po dobudování restauračního zařízení předpokládáme rozšíření akcí při využití tohot objektu.

  Pro "pasivní" sportovce je u nás k dispozici obecní knihovna s odpovídající aktualizací knihovního fondu. Pro návštěvníky knihovny je tu i internet ke všeobecnému využití. Možnost tak mají i občané, kteří nemají k dispozici vlastní internet.

  Stejně tak funguje spolek hasičů (SDH). Vzhledem k rozvodu požární vody po obci je i činnost JSDH zaměřena tímto směrem. Pomáhá aktivně i při obecních akcích a zpravidla zajišťuje i různé kulturní akce v obci jak pro děti, tak i pro všechny občany.

  Ti, kterým nestačí možnosti nabízené obci pak mohou navštěvovat sportovní zařízení například v nedaleké Velké Bíteši , kde je řada sportovních možností, především v zimě je využíván všemi ziní stadion k bruslení. Ale sportovních možností je tu více...

  Lyžaři je využívána možnost lyžování na svahu s vlekem buď ve Zbraslavi nebo ve Velkém Meziříčí.

 • Doprava - jízdní řády

  Počet článků: 1

  Dopravní obslužnost obce je zajištěna tzv. Integrovaným Dopravním Systémem (IDS), který poměrně slušně pokrývá zájmy občanů, kteří dopravu využívají k cestám do zaměstnání nebo za nákupy či jiným účelem.

  V následujícím výběru si můžete zobrazit přímo jízdní řády IDS nebo celorepublikový systém IDOS, který pokrývá i vlakové možnosti dopravy. Nejbližší vlakové spojení je v Rosicích a v Brně, v sousedním kraji Vysočina pak vlakové nádraží ve Vlkově.

   

 • Knihovna

  Počet článků: 10

  Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

  Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

  Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

  V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

  S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

  V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

  Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

  Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

   

 • Hasiči

  Počet článků: 5

   

  Hasiči2011 Oslavy100let 

  Někteří z účastníků oslav 100 let dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké v roce 2011:

  1.řada zleva:             

  na vozíku pan Josef Jelínek, v pokleku Libor Hotárek, Antonín Hotárek, František Blecha ml.,

  Ondřej Blecha, Ing. Libor Ustohal

  stojící zleva postupně:

  František Volánek, Petr Jelínek, Miloš Miler, Ing. Martin Zadělák, Petr Ustohal, Jirka Hotárek ml.,

  Pavel Volánek, Ing. Luboš Solař, Martin Hotárek, David Hotárek, Zdeněk Křivánek,

  Ing. Pavel Borkovec (starosta hasičů), František Borkovec, Josef Hotárek ml. (velitel hasičů),

  Ing. František Zadělák, Josef Hotárek st., Vladimír Ustohal, František Zadělák st.,

  František Hemala, Petr Krupička, František Hotárek, Ing. Vladimír Ryšánek (starosta obce),

  Jaroslav Blecha, Milan Hotárek, Ing. Aleš Solař

   

  JSDH  - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké

  V naší obci působí desítky let sbor dobrovolných hasičů. Jeho tradice sahá hluboko do minulého století až k roku 1911, kdy naši dědové a pradědové založili tuto organizaci. Její vznik a aktivity lze vyčíst z dochované kroniky hasičského sboru, kterou však v dané chvíli nemáme k dispozici. Jakmile ji obdržíme, budeme vás postupně seznamovat se vznikem, děním a působením tohoto sboru v naší obci a okolí. Protože jsem tuto kroniku měl možnost krátce zhlédnout, vím, že se jedná o velmi zajímavé čtení, kdy styl, forma a způsob zápisu ukazuje na velkou pečlivost tehdejších členů i funkcionářů vše dobře dokumentovat.

  Než se k nám však dostane, věnujme se současnému dění v této organizaci. Za současného ZO převládlo v organizaci mladší osazenstvo, které začalo aktivně rozvíjet činnost ve spolku. ZO bylo vždy nakloněno jeho činnosti, proto již v dřívějších dobách poskytovalo hasičům dostatek fiannčních prostředků na potřebné vybavení.

  Pro zajištění pokrytí obce vodou v případě vzniku požáru byly při budování vodovodu obce vybudovány po celé trase protipožární hydranty, jejichž použití by mělo zajistit první zásah ke zmírnění rozsahu eventuelních škod.

  V poslední době se aktivně a úspěšně zapojila naše jednotka při hasení požáru lánu obilí v roce 2008, kdy od kombajnu, pravděpodobně jiskrou, došlo ke vznícení obilí.  Je pravdou, že při prvním zásahu se zúčastnili akce i nehasiči, kteří nepřítomné hasiče velmi dobře zastoupili.

  V loňském roce začali naši hasiči cvičit a zúčastňovat se různých soutěží. Již ze začátku dosahovali velmi dobrých výsledků, což můžete posoudit z některých výsledkových listin ze soutěží jako např. v Domašově , Újezdě, Říčanech. Příležitostně vás budeme s činností naší jednotky seznamovat a nabídneme vám zajímavé fotografie nebo výsledkové listiny a eventuelní pohledy jednotlivých členů na dané téma.

  Letos zakoupila obec pro potřeby hasičů starší hasičské auto AVIA, které jim bude sloužit k případným výjezdům a k dalším užitečným účelům.

  Tak jak ZO vstřícně přistupuje k požadavkům hasičů, prozatím stejně vstřícně přistupuje celá jednotka k pomoci příi organizování různých kulturních akcí v obci. V poslední době to bylo např. pořádání "Čarodějnic 2009", blíží se i "dětský den", kde jejich pomoc bude také velmi vítaná.

  A tak se i stalo, hasiči spoluorganizovali Dětský den v červnu 2009 a podobně jako loni, i letos se vše vydařilo. Děkujeme všem organizátorům a aktivním pomocníkům.

  A opět se úsúěšně zúčastnili na soutěži zásahových jednotek v Němčicích, jejich 3. místo je více než velkým úspěchem. A že se o tom ví, to mohu potvrdit, když jsem byl dotazován zástupci "Javuráků", cože jsme jim to koupili za "mašinu", že se jim tak daří, kolik jsme investovali, apod. Po mém vysvětlení, že o žádné zázračné investice v tomto duchu  se nejednalo, že jde pouze o jejich snažení, um a ctižádost něco dokázat i bez nejlepšího vybavení, pak pochvalně pokyvovali hlavou.

  Letos, v roce 2011, ve dnech 8. a 9.7. proběhly v naší obci oslavy 100.výročí založení hasičů v naší obci. Byla to více než důstojná oslava, kterou připravili hasiči pod vedením starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce a velitele hasičů pana Josefa Hotárka ml. Poděkování patří všem hasičům, kteří přiložili ruku k dílu. A nejen jim, ale i jejich manželkám a dalším ženám, které pomohly jak s vlastním průběhem konání oslav, tak i s přípravou sladkostí na slavnostní stůl. Poděkování patří i sponzorům, kteří přispěli finančně nebo věcně na konání oslav. A v neposlední řadě patří poděkování všem našim spoluobčanům i dalším návštěvníkům, kteří nezůstali doma a přišli aktivně podpořit tuto akci, která svým rozsahem a účastí všech předčila několik posledních let při konání různých akcí v naší obci. Do širší povědomosti o této akci přispěla i regionální televize RTA Brno a deník Rovnost, kteří obdivně informovali o konání celé akce.

 • Dámský spolek

  Počet článků: 41

  Kontaktní mail Dámského spolku:                    hlubocanky@seznam.cz

   

   

  S novou výstavbou rodinných domků v naší obci rapidně přibyla i spousta mladých manželství a dětí. Ženy se postupně scházely k neformálním schůzkám,  k organizování různých zajmových činností především pro děti dámskou část naší obce.

  Tato aktivita postupně přerostla v zájem zastřešit tento spolek, což bylo základem dobrovolného "Dámského spolku Lesní Hluboké", který bude fungovat pod záštitou obce.

  Prozatimní dohoda všech je báze dobrovolnosti s cílem uskutečňovat různé kulturní, sportovní a společenské akce, které by oslovily jak samotné účastnice spolku, tak i veškeré obyvatele v naší obci.

  Při pohledu do historie víme, že podobný spolek tu již jednou byl, porevoluci však zapadl v zapomnění. Proto jsem osobně velmi rád, že se opět "blýská na lepší časy".

  Spolek uskutečnil již řadu úspěšných akcí, obnovil i některé tradice v obci jako např. Masopust, "Velikonoční hrkání", apod.

  Na různých akcích bude spolupracovat např. i spolu s našimi hasiči, proto věřím, že se jeho současná aktivita potvrdí a bude pokračovat i v dalším období.

  Přejme si tedy všichni, aby se jim dařilo uskutečňovat zajímavé akce pro všechny. Každý kdo má zájem  může samozřejmě pomoci a aktivně se zapojit a pomoci při organizování  akcí.

   

 • Areál Azuro

  Počet článků: 1
 • Pitná voda obce a DSO 9křížů

  Počet článků: 2
  • Pitná voda                                                 - dodávky pitné vody v obci Lesní Hluboké
 • Odpadové hospodářství obce

  Počet článků: 1

  LIKVIDACE  odpadů: 

                                     - ODPADY KOMUNÁLNÍ 

                                     - ODPADNÍ VODY (splaškové a srážkové-povrchové) - kanalizace obce

   

  Vývoz jímek - po napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci obce

  Ceník 2017 TS Velká Bíteš pro individuální odvoz odpadů občany do sběrného dvora ve Velké Bíteši

  Kanalizace a ČOV - informace z průběhu výstavby 2018-2021

   

 • Obchod a hospoda obce

  Počet článků: 2

   

  Obecní hospůdka 

  Obecní obchod smíšeným zbožím

   

   

   

   

 • Územní plán

  Počet článků: 1
TOPlist