Nakládání s vodami dle vodního zákona č.20/2004 Sb.

V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.).

Vzhledem k tomu, že k 1.1.2008 zanikla většina vydaných povolení na nakládání s vodami, tj. např. odběry podzemních vod, vypouštění odpadních vod, apod., je žádoucí, aby se každý seznámil s touto problematikou a nedošlo apk ke zbytečným nedorozuměním. Pozn.: O prodloužení povolení bylo nutné zažádat do 1.7.2007.

V dalším textu naleznete odkazy zabývající se touto tematikou, které Vám usnadní orientaci v problematice. 

Na stránkách ministerstva zemědělství ČR www.zanikpovoleni.cz věnované výše uvedenému vodnímu zákonu naleznete informace o této problematice a také příslušné formuláře.

Jedná se o odběr podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod po 1.1.2008.

25-01-08/RYS 

TOPlist