Dobrý den,

rád bych vás informoval, že k 16.1.2019 lze dle sdělení operátora O2 využívat přes pevnou linku v naší obci internet s rychlostí až 250Mbs. Lze na tuto linku provozovat jak internet, tak i televizní vysílání (TV), k provozu TV postačí už rychlost 50Mbs.

Pozn: Pozor ale, tato informace byla předána operátorem O2, nevím tedy, zda je využitelná na všech místech obce, je třeba vždy skutečnost prověřit. Zcela jistě již ale funguje 50MBs/5MBs.

V obci, kde je vedení rozvedeno, můžete požádat operátora O2 o prověření a dojednání služby.

Tam kde není rozvedeno vedení kabelem, tam bychom rádi věděli vaše případné požadavky na tyto služby přes pevnou linku - týká se především lokalit Nad Rybníčkem (nová zástavba). Pokud byste měli zájem o pevnou přípojku , sdělte nám to prosím na náš úřad, příp. na telefon či mail starosty. Podle toho by pak mohla probíhat i další jednání.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 16.1.2019

 

Dřívější zpráva:

Dobrý den,

jak jste si možná všimli, postupně mizí sloupy telefonního vedení, nový kabel je upínán na sloupy E.ON. Ano, jednání trvala dlouho, dle mého názoru úspěchem a výsledkem je dosavadní dohoda na postupné převěšení nového kabelu na sloupy E.ON a odstranění sloupů se starými kabely. Následovat bude napojení ústředny u Zámku na optický kabel a tím zpřístupnění rychlého internetu našim občanům. Prozatím max. rychlost internetu, podle vzdálenosti od ústředny u Zámku, je až 250 Mbs.

Je třeba doplnit, že nový kabel je ve vlastnictví firmy CETIN, která následně pronajímá poskytování služeb po tomto kabelu každému telefonnímu zájemci, tzn. O2, T-Mobile, Vodafone... a každá z těchto společností může provozovat po tomto kabelu různé služby. Toho využila již jedna firma, která zde nabízela nedávno rychlý internet, ale většinou formou wifi, což není možná při možnostech kabelu možná to nejlepší řešení, ale je to na každém z Vás.

Další jednání, které s firmou proběhlo, se týkalo položení nového kabelu v lokalitě Nad Rybníčkem tak, aby se každý mohl připojit a získat tak možnost příjmu vysokorychlostního internetu po kabelu. K tomu, aby mělo smysl zajistit tuto formu, chce prováděcí firma znát závazný zájem o telefonní přípojku s rychlým internetem.  Stará zástavba je pokryta kabelem, takže není třeba specielně řešit, stačí požádat o přípojku. Týká se to nové zástavby v lokalitě Nad Rybníčkem, a proto občané z lokality Nad Rybníčkem v nejbližší době obdrží dotazník s dotazem na zájem o tuto službu. Nebude-li dostatečný zájem, což vyhodnotí realizační firma, pak nebudeme tuto službu v uvedené lokalitě pravděpodobně zavádět a každý si to bude muset zařídit např. formou wifi. Toto šetření by mohlo být ukončeno do 31.1.2019.

Jak jsem již uvedl, obec se starou zástavbou bude kabelově pokryta, takže každý  ve staré zástavbě bude mít možnost využívat službu vysokorychlostního internetu, zažádá-li o ni a poskytovatel ji zrealizuje.

Dle sdělení by tato služba měla být cenově srovnatelná s wifi službou nebo možná levnější, nicméně s mnohem lepší kvalitou poskytovaných služeb, vč. možnosti televizního příjmu po kabelu.

Samozřejmě jsme chtěli, aby kabely jak telefonní,m tak i elektrické byly uloženy do země a tím bychom se zbavili všech nadzemních vedení a sloupů, nicméně údajně náklady na takovou akci převyšují v současné době možnsoti obou společností. Za obec mohu sdělit, že tato jednání neukončíme a budeme hledat řešení k dosažení zmíněného cíle a věříme, že se nám to v dohledné době podaří.

5.12.2018, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta