INFORMACE - výsledek Tříkrálové sbírky v obci:

Dne 6.1.2019 se uskutečnilo na Zámečku Lesní Hluboké Tříkrálové odpoledne spojené s hudebním vystoupením scholy z Domašova a vyprávění Mgr. Nováka o jeho charitativních aktivitách. Na závěr mohli zúčastnění přispět finančním darem na Tříkrálovou sbírku, protože tradiční výběr od občanů formou návštěvy 3 králů se neuskutečnil. Celá akce byla organizována i ve spolupráci s naší obcí.

Bylo to pěkné odpoledne, hezký program s písněmi i poutavým vyprávěním pana Mgr. Nováka.

Naše obec se navíc rozhodla přispět na Oblastní charitu Rajhrad finančním darem 5.000,-Kč, který bude zaslán přímo na účet této charity.

Návštěva z osattních okolních obcí byla velká, cca 60 lidí. Z naší obce se zúčastnilo této akce celkem 12 občanů. Konečná výše vybrané částky na místě v Zámečku Lesní Hluboké byla 6 110.-Kč.

Výběr v ostatních obcích si můžete prohlédnout na finančním vyúčtování sbírky.

Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci této akce na všechny potřebné.

Děkujeme vystupujícím i všem, kteří celou akci zorganizovali, především panu Mgr. Novákovi a za obec paní Petře Šínové.

Ing. Vladimír RYšánek, starosta

14.1.2019

 

Původní letáček a pozvánka k akci:

Milí spoluobčané, přátelé

srdečně vás zveme na akci

Tříkrálové odpoledne

na zámečku v Lesním Hlubokém

v neděli 6. ledna 2019 od 15.00 do 19.00 hodin

Pojďte si na začátku nového roku společně sousedsky pobesedovat, posedět a nebo si jen dát společně kávu. V sále na Vás čeká hudební vystoupení scholy z Domašova a zazní i vybrané Vánoční koledy.

Počátek roku je také časem, kdy myslíme i na všechny naše blízké či potřebné lidi. Zveme Vás tedy také na zamyšlení nad tím, jak bychom se mohli i v naší obci zapojit do různých charitativních projektů vč. Tříkrálové sbírky. Podrobnosti, informace i osobní svědectví během akce doplní správce zámku, pan Zdeněk Novák. Budete-li chtít, můžete se přímo na akci zapojit do celonárodní Tříkrálové sbírky nebo přispět cíleně Oblastní charitě Rajhrad, konkrétně na provoz Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, či Mobilnímu hospici sv. Jana tamtéž.

Účast přislíbil i duchovní správce farnosti p. Jiří Hének a bude mimořádně otevřena i zrekonstruovaná kaple sv. Anny.

Trikral.odpoledne

Těšíme se na Vás!

Akce je pořádána ve spolupráci se zastupitelstvem obce Lesní Hluboké

LH

TOPlist