Info z 5.3.2019

Jihlava - Lesní Hluboké, motel 9 křížů - Brno  - Linka 760420  - platnost od 10. 3. 2019.

                              Zůstaly tam zastávky spojů 9 a 12, které hradí JmK, ty budou prozatím platit i nadále.

                        

Žďár nad Sáz. - Lesní Hluboké, motel 9 křížů - Brno: Linka 840123 - platnost od 3. 3. 2019.

                              Autobusy Žďáru nad Sázavou prozatím budou stvět u nás jak je uvedeno v jízdním řádu výše.

 

Info z 27.2.2019

Dobrý den,

dnes, 27.2.2019, přišla odpověď pana hejtmana JmK, která je i výsledkem jednání Rady JmK.

Zde si ji můžete přečíst.

Včera jsem dále chtěl zjistit pohled zástupců Vysočiny, dnes odpoledne mi přišla odpověď - vybírám podstatné:

"Vážení,

jak již jsme komunikovali dříve, tak daná podoba jízdních řádů byla projednávaná z našeho pohledu v dostatečném předstihu. Současně z naší strany bylo zastavování  linky 760420 v zastávkách Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů deklarováno jako dočasné tak, aby Jihomoravský kraj mohl s Vámi, jako s dotčenými obcemi celou záležitost projednat.

Po přihlédnutí ke skutečnosti, že se jedná o nepravidelně využívanou zastávku jednotlivými spoji v rámci nástupů a výstupů, že došlo z důvodu atraktivity daných spojů na našem území k odstranění zastávky Velké Meziříčí,, autobusové nádraží, tak, aby cestující měli co nejkratší jízdní dobu a v neposlední řadě i k informaci, že Jihomoravský kraj považuje zajištění dopravní obsluhy svého území prostřednictvím linky IDS JMK 401 jako dostačující, tak od termínu 10. 3. 2019 dojde k odstranění zastavování v zastávkách Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů u linky 760420.

Co se týká projíždění jednotlivých spojů jednotlivými zastávkami tak Vás mohu ujistit, že u relace Jihlava – Brno dochází například u linky 350450 k projíždění všech zastávek dopravcem v úseku Jihlava – Velké Meziříčí a přitom dopravce využívá silnici II/602 v celém úseku mezi městy Jihlavou a Velkým Meziříčím.

Prosím o informování občanů Vaší obce o dané úpravě jízdního řádu. V rámci spojení obcí Kraje Vysočina se zastávkami Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů považujeme za dostačující objem spojů na lince IDS JMK 401, kterou v části spolufinancujeme.

 

S pozdravem  Pavel Bartoš, Oddělení dopravní obslužnosti Vysočina"

Závěr je asi z těchto vyjádření patrný, nětěší nás asi nikoho.

Rád bych ještě uvedl, vzhledem k informacím, které dostávám, že jsme na celé záležitosti spolupracovali s paní starostkou z Přibyslavic, byli jsme v dané věci stále v kontaktu, proto nejsou na místě jakékoliv smyšlené informace o způsobu vyřizování této záležitosti.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Info z 26.2.2019

Dobrý den,

dnes jsem hovořil s paní na sekretariátu pana hejtmana JmK v dané věci.  Do včerejška jsem měl obdržet vyjádření pana hejtmana JmK, nic nepřišlo. Po zjištění stavu mi paní  ze sekretariátu sdělila, že naše žádost byla zařazena na jednání Rady JmK, která by údajně měla zasedat tento týden a vydat stanovisko k naší žádosti. Opět je tedy očekávaným dnem pátek, tentokrát  1.3.2019, kdy by mělo přijít stanovisko Rady k dané záležitosti. Se stanoviskem vás seznámíme následně. Snažil jsem se zjistit více informací, ale toto bylo vše, co jsem se mohl dozvědět.

Doplním jen informaci z minula z projednávání žádosti v Jihlavě, kde v odpovědi odbor dopravy Jihlavy uvádí, že při dřívějších jednáních právě JmK preferoval spoje IDS a z toho důvodu o spoje Vysočiny neměl zájem, proto nedošlo k dohodě.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Info z 19.2.2019

Dobrý den,

navazuji na informaci níže. Dnes jsem hovořil s paní na sekretariátu pana hejtmana JmK v dané věci.  Údajně tento týden bude přijato stanovisko, které bychom měli nejpozději do pondělí 25.2. od pana hejtmana obdržet. Se stanoviskem vás seznámíme následně.

Byl bych rád, aby někteří občané zbytečně nešířili v této věci dezinformace, které nepřispívají k řešení vzniklé situace. Je vhodnější zavolat starostovi a optat se na poslední vývoj v dané záležitosti. Děkuji.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Info ze 4.2.2019

Dobrý den,

dovolte mi, abych vás informoval o nové situaci v provozu a využívání autobusových spojů Jihlavy a Žďáru nad Sázavou, tedy kraje Vysočina.

Od řidičů jsme se dozvěděli, že bude končit možnost využívání spojů kraje Vysočina na naší zastávce u Motelu 9 křížů, které někteří z vás využívali z důvodu zrychlené přepravy do/z  Brna, autobusové nádraží Zvonařka.

Po této informaci jsme kontaktovali odpovědného zástupce v této věci na KÚ Jihlava, který nám sdělil, že se tato informace je pravdivá a důvodem je jednak snaha o zrychlení dopravy, preferování zájmů kraje Vysočina, pak asi i nevůle k dohodě s KÚ Jihomoravského kraje, který je dle jejich sdělení jediným partnerem pro jednání v těchto záležitostech, proto s obcemi nechce kraj Vysočina jednat, a to i přesto, že jsme jim nabídli úhradu za zastavvování na našich zastávkách.

KÚ JmK logicky podporuje především IDS spoje, které budou i nadále preferovat. Na naši žádost o jednání v dané věci se vyjádří, pak se uvidí, zda lze najít společné stanovisko mezi oběma kraji, zda půjde tedy obnovit dřívější stav, možná ne u všech spojů, ale u těch využívanějších.

Pokud někdo z vás pravidelně využívá některý ze spopjů kraje Vysočina, sdělte nám prosím číslo a čas spoje, abychom jej případně zařadili do požadvků k jednání - kontaktujte starosty nebo podejte informaci na našem úřadě.

Dojde-li k jednání na KÚ JmK, budeme vás o výsledku informovat.

Ing. Vladimír Ryšánek, 16.1.2019

 

TOPlist