Vážení spoluobčané,
máme na vás následující dotazy, které bychom uvítali od Vás adresně zodpovědět, aby měly vypovídající hodnotu k dalšímu podpůrnému rozhodování zastupitelstva obce v následujících záležitostech.

1. Obchod smíšeným zbožím

Všechny provozovny v obci podle mého názoru dosud velmi dobře fungovaly pod ještě současným provozovatelem, za což jim děkuji. Vedli ji dobře, o tom jsem skálopeb¨vně přesvědčen. A svědčí o tom i to, že se nikdy nedostali do ztráty, ano sice s  finanční podporou obce ve výši 48 tis. Kč/rok na úhradu energií, ale často i svým úsilím a zájmem na úkor volného času bez náhrady na nějakou odměnu. Tito provozovatelé podali z objektivních důvodů výpověď z nájmu těchto provozoven k 1.5.2019. Za sebe mohu sdělit, že přispělo k tomu i šíření nepravdivých informací o vysoké finanční podpoře provozu obcí, která údajně činila z tohoto provozu tzv. "zlatý důl".  Podpora ve skutečnosti činila vždy pouze 48 000.-Kč/rok na všechny provozovny. Ale to už bude zakrátko minulost. Proto jsme nyní vypsali záměr na pronájem všech 3 provozoven obce, tj. hospody, obchodu a areálu Azuro za nových podmínek, kdy chceme podpořit pouze provoz prodejny, a to finanční uvedenou podporou až 140 tis. Kč ročně (viz "Úřední deska" obce). A proč zvýšení podpory obce? Pro letošek je avizováno zvýšení ceny elektřiny, plynu, vodné, přibude i stočné, zvýšila se minimální mzda, snahou je i mírné zvýšení odměn,  aby nezůstávali na 70.-Kč/hodinu. Kdo by měl zájem, mohu předložit propočty.

Je to poměrně velký skok a k tomu nás zajímá váš názor, zda podporujete tuto myšlenku s novou podporou obchodu (ostatní provozovny nebudou obcí finančně podporovány). Vzhledem k neustálým diskuzím o potřebné výši finanční spoluúčasti obce k zachování provozu obchodu smíšeným zbožím bychom rádi znali váš názor na zachování provozu našeho obchodu při uvažované zvýšené finanční spoluúčasti obce až do výše 140 000.-Kč. Částka vychází z dotace, kterou začal každoročně poskytovat v rámci dotačního titulu podpory venkovských prodejen Jihomoravský kraj. Spoluúčast obce je 50%, tzn. v případě získání doatce 140 tis. Kč/rok hradí Kraj 70 tis. Kč a Obec také 70 tis. Kč. V roce 2018 jsme dotaci obdrželi poprvé, a to ve výši 130tis. Kč, nakoupili jsme do obchodu nové lednice, vitrínu, mražák, nářezák atd., vše zůstane v majetku obce. Zásadou by tedy mělo být, podpoří-li to ZO, každoročně žádat o podporu z Jihomoravského kraje.

Můj názor k problému je, že obchod i ostatní provozovny tvoří kulturně-společenský život obce a jsou velmi důležitou a nedílnou součástí rozvoje života v každé obci. Není to v pravém slova smyslu prostor k podnikání, ale prostor k poskytnutí služby všem občanům. Ze zkušenosti už víme, že především pro starší spoluobčany, kteří nemají možnost každodenně jezdit jinam na nákup, je to tak jediný zdroj zásobování a každodenního kontaktu s ostatními. Mohou být na tuto věc různé pohledy, za sebe mohu říct, že já v krajním případě nepotřebuji ani jednu z provozoven, ale protože se domnívám, že tvoří důležitou součást života v obci a je mou představou o směřování obce tato forma služby i v budoucnu, proto i přes potíže jsem jednoznačným zastáncem zachování obchodu i ostatních provozoven, které jsme jako rodina vždy aktivně podporovali. Je třeba, aby si každý i s ohledem na ostatní spoluobčany sám ujasnil priority, které od obce očekává.  Mohu uvažovat i tak, že o nic z toho nestojím, nikam nechodím, nepotřebuji tu vlastně nic, ostatní mě nezajímají...pak tu nemusíme mít nic a můžeme vše zavřít, ale chceme to tak? Já ne a jsem zvědav na Váš názor.  Žádáme tedy o Vaše vyjádření, stačí 1x za rodinu - viz konec dokumentu. 

2. Lokalita Nad Rybníčkem - zavedení kabelu pro vysokorychlostní internet, prozatím až 250MBs

Projednával jsem možnost zavedení kabelového vysokorychlostního internetu do lokality Nad Rybníčkem I+II. Ve staré zástavbě je kabel nově tažen po sloupech EONu a vysokorychlostní internet je tu již přístupný.
Firma je schopná kabel položit, možná i za nějakou finanční spoluúčast obce, pokud bude alespoň 70% zájem o připojení na kabel s vysokorychlostním internetem.
Žádáme tedy pouze obyvatele lokality Nad Rybníčkem o adresné vyjádření zájmu či nezájmu o připojení RD na kabel s vysokorychlostním kabelem.

3. Pošta Partner v Domašově

Obec Domašov, nově jako provozovatel pošty typu Partner, žádá naši obec o příspěvek 12 000.-Kč ročně na provoz této služby v Domašově poskytované údajně i našim občanům. Protože neznáme Váš zájem o služby pošty v Domašově, rádi bychom se jej dozvěděli, abychom mohli v dané věci jednat dále.

 

Vaše vyjádření - příklad možností vyjádření - prosíme o vyjádření do 7.4.2019:


Lze SMS, mailem, telefonicky, písemně. Neadresné příspěvky nebudeme do výsledného názoru započítávat.  Výsledky nebudeme zveřejňovat adresně.

Kontakty: tel. pro SMS, volání  - 724183466 nebo 724183467, mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Možná odpověď mailem nebo zprávou  SMS:           Obchod - ANO, Telefon - ANO, Posta - ANO, Ryšánek Vladimír, LH64.

Děkujeme.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

TOPlist