Dobrý den,

na základě získaných výsledků v anketě na odtazy uvedené v textu níže zveřejňujeme výsledek Vámi zaslaných odpovědí:

Dotaz: odevzdaných hlasů celkem 43 (počítáno za rodinný dům)

Podpora obchodu - ANO = 43

Podpora telefonu v nové lokalitě Nad Rybníčkem - ANO = 14 (z 33), NE = 8 (ostatních se netýkalo)

Pošta v Domašově - ANO = 25, NE = 18

Ve všech případech ANO od nadpoloviční většiny.

Děkujeme za odpovědi, budeme v tomto duchu dále jednat.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

724183466

 

Anketa byla zveřejněna v tomto znění:

Vážení spoluobčané,
máme na vás následující dotazy, které bychom uvítali adresně zodpovědět, aby měly vypovídající hodnotu o skutečném přání vás, spoluobčanů, k dalšímu rozhodování zastupitelstva obce v následujících záležitostech.

1. Obchod smíšeným zbožím
Vzhledem k neustálým diskuzím o potřebné výši finanční spoluúčasti obce k zachování provozu obchodu smíšeným zbožím bychom rádi znali váš názor na zachování provozu našeho obchodu při uvažované zvýšené finanční spoluúčasti obce do výše 140 000.-Kč. Částka vychází z dotace, kterou začal každoročně poskytovat v rámci dotačního titulu podpory venkovských prodejen Jihomoravský kraj. Spoluúčast obce je 50%, tzn. v případě maximální částky hradí Kraj 70 tis. Kč a Obec také 70 tis. Kč. V roce 2018 jsme dotaci obdrželi ve výši 130tis. Kč, nakoupili jsme do obchodu nové lednice, vitrínu, mražák, nářezák atd., vše zůstane v majetku obce.
Původní provozovatelé podali výpověď z nájmu těchto provozoven k 1.5.2019. Nyní jsme vypsali záměr na pronájem všech 3 provozoven obce, tj. hospody, obchodu a areálu Azuro za nových podmínek, kdy chceme podpořit pouze provoz prodejny, a to finanční uvedenou podporou 140 tis. Kč ročně. K tomu nás zajímá váš názor, zda podporujete tuto myšlenku s novou podporou obchodu (ostatní provozovny nebudou obcí finančně podporovány).
Můj názor k problému je, že obchod i ostatní provozovny tvoří kulturně-společenský život obce a jsou velmi důležitou a nedílnou součástí rozvoje života v každé obci. Není to v pravém slova smyslu prostor k podnikání, ale poskytnutí služby všem občanům. Pro starší spoluobčany, kteří nemají možnost každodenně jezdit jinam na nákup, je to tak jediný zdroj zásobování a každodenního kontaktu s ostatními. Mohou být na tuto věc různé pohledy, za sebe mohu říct, že já nepotřebuji ani jednu z provozoven, ale protože se domnívám, že tvoří důležitou součást života v obci, proto i přes potíže jsem jednoznačným zastáncem zachování obchodu i ostatních provozoven, které jsme jako rodina vždy aktivně podporovali. Zkusil bych to ještě a nebude-li zájem, budeme to brzy řešit tak jako tak. Žádáme tedy o Vaše vyjádření za rodinu - viz konec dokumentu.

2. Lokalita Nad Rybníčkem - zavedení kabelu pro vysokorychlostní internet, prozatím až 250MBs
Projednával jsem možnost zavedení kabelového vysokorychlostního internetu do lokality Nad Rybníčkem I+II. Ve staré zástavbě je kabel nově tažen po sloupech EONu a vysokorychlostní internet je tu již přístupný.
Firma je schopná kabel položit, možná i za nějakou finanční spoluúčast obce, pokud bude alespoň 70% zájem o připojení na kabel s vysokorychlostním internetem.
Žádáme tedy pouze obyvatele lokality Nad Rybníčkem o adresné vyjádření zájmu či nezájmu o připojení RD na kabel s vysokorychlostním kabelem.

3. Pošta Partner v Domašově
Obec Domašov, nově jako provozovatel pošty typu Partner, žádá naši obec o příspěvek 12 000.-Kč ročně na provoz této služby v Domašově poskytované údajně i našim občanům. Protože neznáme Váš zájem o služby pošty v Domašově, rádi bychom se je dozvěděli, abychom mohli v dané věci jednat dále.

Vaše vyjádření - možnosti:
Lze SMS, mailem, telefonicky, písemně. Neadresné příspěvky nebudeme do výsledného názoru započítávat. Např. takto pro SMS zprávu:
Obchod - ANO, Telefon - ANO, Posta - ANO, Ryšánek Vladimír, LH64.
Děkujeme.
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 15.3.2019

TOPlist