Obec provádí vyhodnocení aktuálního ÚP obce z roku 2012 a připravuje aktualizaci s novými cíly směřování obce, více pod odkazem Obec - Územní plán 2012.

Zde si můžete prohlédnout aktuální zprávu.

 

I. Změna ÚP obce Lesní Hluboké