Oprava krajské komunikace po dokončení kanalizace

Vzhledem k opravě krajské komunikace po realizaci kanalizace, tj. cesta od OÚ k MD, tedy k obchodu či hospodě, bude v tomto úseku od 9.9. do 9.10. omezen na této komunikaci provoz tak, že bude veden pouze jednou stranou komunikace a řízen dvěma semafory, jeden bude stát u otočky autobusů, druhý pak naproti kulturnímu domu.

Je jasné, že vzhledem k tomu, že nejsme průjezdní obcí a další semafory na boční ulici k areálu Azuro či u bílého křížku směrem k Zámečku by způsobily mnohem větší zdržení, usoudili na PČR, že dostačující budou ony dva semafory, cesta u Bílého křížku bude uzavřena pro vjezd na krajskou komunikaci a ve směru od Azura bude třeba sledovat provoz a podle toho se zachovat.

Na základě několika dotazů pro ilustraci uvedu tedy pro každou z komunikací možný příklad chování řidiče.

1. Příjezd a výjezd  do/z obce - ti, kteří nebydlí podél krajské komunikace - pojedou při příjezdu do/z obce směrem k Zámečku a řízenou komunikaci si objedou v každém směru. Nebo pojedou po řízené komunikaci, ale pak si vyčkají na volný průjezd daný frekvencí přepínání semaforů.

2. Příjezd a výjezd do/z obce pro ty, kteří musí jet po krajské komunikaci - např. autobus IDS musí jet na otočku k obecnímu úřadu, proto pojede komunikací řízenou semafory tam i zpět. Taktéž ten, kdo bydlí a má vjezd do garáže či na svůj pozemek podél krajské komunikace - pojede po krajské komunikaci dle přepínání semaforů.

3. Příjezd a výjezd do/z Azura - příjezd bude klasicky dle semaforů, při výjezdu je potřeba sledovat provoz a vyjíždět pouze směrem ke kulturnímu domu, přičemž musí jet obezřetně, příp. uhnout do ulice Nad Rybníček 1 na komunikaci pod obchod, pak couvnout a jet nahoru k 9 křížům, jede-li ven z obce, nebo event. opět k Zámečku a druhou stranou pak tam kam v obci potřebuje jet. 

4. Příjezd a výjezd z ulice Nad Rybníčkem 1 - příjezd bude klasicky podle semaforů, výjezd pak jednoduše pojhledem ke kulturnímu domu, zda nejede náhodou na "zelenou" nějaké vozidlo, pokud ne, pak nebude čekat a vyjede kolem kulturního domu z obce, příp. opět pojede k Zámečku a touto cestou na požadované místo v obci. Samozřejmě, pokud pozná, že má volno = "zelenou" na semaforu do obce, pak může jet k obecnímu úřadu po krajské komunikaci.

Prosím ty, kteří toto vysvětlení nepochopili, aby mi zavolali, vysvětlím - tel. 724183466.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Semafory na kraj.komunikaci

TOPlist