Oprava krajské komunikace po dokončení kanalizace - konečná úprava 4.10.2019

Celodenní uzavírka krajské komunikace v úseku mezi semafory 4.10. od 7:30 hodin ráno do 24:00 hodin

4.10.2019 bude provedena pokládka konečného povrchu na krajské komunikaci v úseku mezi současnými semafory. Po položení vrstvy asfaltu se nesmí na tento povrch minimálně do půlnoci vjíždět!

Uzavírka bude po odvozu dětí autobusem do školy v 7:30 hodin od obecního úřadu, uzavírka tedy bude  od 7:30 hodin do 24:00 hodin v pátek 4.10.2019. Pokud dojde ještě k nějaké změně, budete informováni, příp. se objeví v tomto úseku značky, které napoví.

K tomu žádáme všechny, aby se na tuto situaci připravili, tzn.

- aby v tento den nevjížděli vůbec na nově položený povrch

- aby si již ve čtvrtek zaparkovali auta mimo tento úsek

- aby si obstarali dozor pro své děti, které budou muset dopravit na autobus k zastávkám u Motelu 9 křížů, stejně tak ze školy zpět

- aby respektovali, že autobus v tento den do obce zajíždět NEBUDE, neprojede a nema se kde otocit!

Děkujeme za pochopení.

Info z 26.9.2019 z pochůzky ze stavby a přípravy a dokončení oprav místních komunikací po kanalizaci:

-  kde bude možné a nemělo by hrozit již rozřezávání komunikace příp. přípojkami k novostavbám, pak se budeme snažit upravit tak, aby i slušně vypadlo na celé komunikaci

- zjistili jsme, že řada občanů nedodržuje hranice pozemků a posunula si stavby  - tj. svoje vjezdy, chodníky u domů apod. na obecní pozemky a zúžili tak prostor pro budování komunkace, musí proto počítat s tím, že tam bude v této chvíli komunikace zúžená a tyto stavby bude stejně pak nutné odstranit; kdo neví, není si jist, nechť si nechá hranice svého pozemku zaměřit!  - pokud si neví rady vůbec, může nás požádat o pomoc, zákald ukážeme třeba přímo v PC na portálu Katastrálního úřadu

- stejné je to i s výsadbou stormů, umisťování různých skládek apod.,  které pak zasahují v rizikových úsecích do místních komunikací a znemožňují péči o komunikaci, průjezd vozidel atd.; každý by si měl uvědomit, že bez povolení nesmí využívat obecní pozemky k žádným stavbám a u uvedených příkladů navíc platí, že u keře či stromu, s předpokladem nárustu do výše 3 m a více, je povoleno sázet takové dřeviny minimálně 3m od hranice svého pozemku dovnitř svého pozemku!

 

Dosavadní organizace dopravy během přípravy opravy krajské komunikace pro položení konečného povrchu

Vzhledem k opravě krajské komunikace po realizaci kanalizace, tj. cesta od OÚ k MD, tedy k obchodu či hospodě, bude v tomto úseku od 9.9. do 9.10. omezen na této komunikaci provoz tak, že bude veden pouze jednou stranou komunikace a řízen dvěma semafory, jeden bude stát u otočky autobusů, druhý pak naproti kulturnímu domu.

Je jasné, že vzhledem k tomu, že nejsme průjezdní obcí a další semafory na boční ulici k areálu Azuro či u bílého křížku směrem k Zámečku by způsobily mnohem větší zdržení, usoudili na PČR, že dostačující budou ony dva semafory, cesta u Bílého křížku bude uzavřena pro vjezd na krajskou komunikaci a ve směru od Azura bude třeba sledovat provoz a podle toho se zachovat.

Na základě několika dotazů pro ilustraci uvedu tedy pro každou z komunikací možný příklad chování řidiče.

1. Příjezd a výjezd  do/z obce - ti, kteří nebydlí podél krajské komunikace - pojedou při příjezdu do/z obce směrem k Zámečku a řízenou komunikaci si objedou v každém směru. Nebo pojedou po řízené komunikaci, ale pak si vyčkají na volný průjezd daný frekvencí přepínání semaforů.

2. Příjezd a výjezd do/z obce pro ty, kteří musí jet po krajské komunikaci - např. autobus IDS musí jet na otočku k obecnímu úřadu, proto pojede komunikací řízenou semafory tam i zpět. Taktéž ten, kdo bydlí a má vjezd do garáže či na svůj pozemek podél krajské komunikace - pojede po krajské komunikaci dle přepínání semaforů.

3. Příjezd a výjezd do/z Azura - příjezd bude klasicky dle semaforů, při výjezdu je potřeba sledovat provoz a vyjíždět pouze směrem ke kulturnímu domu, přičemž musí jet obezřetně, příp. uhnout do ulice Nad Rybníček 1 na komunikaci pod obchod, pak couvnout a jet nahoru k 9 křížům, jede-li ven z obce, nebo event. opět k Zámečku a druhou stranou pak tam kam v obci potřebuje jet. 

4. Příjezd a výjezd z ulice Nad Rybníčkem 1 - příjezd bude klasicky podle semaforů, výjezd pak jednoduše pojhledem ke kulturnímu domu, zda nejede náhodou na "zelenou" nějaké vozidlo, pokud ne, pak nebude čekat a vyjede kolem kulturního domu z obce, příp. opět pojede k Zámečku a touto cestou na požadované místo v obci. Samozřejmě, pokud pozná, že má volno = "zelenou" na semaforu do obce, pak může jet k obecnímu úřadu po krajské komunikaci.

Prosím ty, kteří toto vysvětlení nepochopili, aby mi zavolali, vysvětlím - tel. 724183466.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Semafory na kraj.komunikaci

TOPlist