Dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k odstoupení 1 člena zastupitelstva obce klesl počet zastupitelů pod zákonem povolený minim. počet členů ZO, proto musí být předčasné volby k doplnění počtu zastupitelů na minimální počet 5 členů.

Volby se uskuteční pouze v jednom dni, o podrobnostech budete včas informováni.

Ing. Vlaidmír Ryšánek, starosta