Informace pro občany při podávání žádostí o projednání v ZO
 
Na základě zkušeností z poslední doby upozorňujeme občany, že při podávání žádostí o projednání v ZO je tyto třeba předkládat písemně s popisem požadavku, zdůvodnění, event. dalších upřesňujících informací.
Dle zákona musí být program schůze vyvěsen minimálně 7 dní před konáním schůze, aby se mohli event. občané k danému problému vyjádřit, poslat nabídku, apod.
Občané si musí uvědomit, že při nedodržení tohoto postupu bude jejich požadavek projednán až na dalším zasedání ZO.
Vzory formulářů nalezne žadatel na našem portálu nebo i na jiných četných místech na internetu.
Děkujeme za pochopení.  
                                                                                                                 05.02.2008/RYS
 
TOPlist