Vytisknout

Asfaltování komunikace k ČOV pod vodní nádrží

Upozorňujeme občany, že v pondělí 21.10.2019 a úterý 22.10.2019 bude probíhat na úseku komunikace od domu č.p. 22 (Fraňkovi a Kořínkovi) směrem dolů k ČOV asfaltování komunikace a související úpravy.

Žádáme občany, aby s tím počítali a cestu v těchto dnech vůbec nevyužívali.

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Dle sdělení zhotovitele stavby, v návaznosti na kontrolní prohlídku ČOV 22. října 2019 za účasti odboru ŽP, se posouvá termín možného připojení občanů na kanalizaci na nové datum 5.11.2019, a to za předpokladu, že nenastanou další neočekávané problémy na technologii.

Sdělení přesného termínu s možnosti připojení  předáme  všem občanům SMS  a rozhlasem. Vyčkejte tedy naší výzvy.

Omlouváme se za posun termínu, nemůžeme to ovlivnit.

Místní komunikace 

Jak jsme informovali, probíhá nyní zapravení rýh po položené kanalizaci štěrkováním, následně proběhne asfaltování.

Při přípravě před asfaltováním bude v některých úsecích provoz dopravy omezen, v některých zcela znemožněn. 

Prozatimní známé termíny prací jsou tyto:

- příprava pro asfaltování - úsek v lokalitě Nad rybníčkem II od RD č.p. 92 směrem k lesu - provoz znemožněn vždy mezi  7:00 - 17:00 hod. ve dnech 22.10. - 24. 10. 2019

- příprava pro asfaltování - úsek od otočky autobusů směrem dolů do dědiny k RD č.p. 5 - omezení provozu, někdy i vyloučení provozu - 7:00 - 17:00 hod ve dnech 21.10.2019 - 25. 10. 2019

Upozorňujeme řidiče na nutnost velmi opatrného průjezdu stavbou, popříp. doporučujeme raději parkovat auta mimo tyto úseky a prozatím tyto komunikace nevyužívat.

Děkujeme za pochopení

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta