Vytisknout

Info ze 31.10.2019 - připojení na kanalizaci a ČOV,  přípravy a dokončení oprav místních komunikací po kanalizaci:

Blížíme se do finálee, takže bude třeba být obezřetný a sledovat všechny informace, které se k vám budou postupně dostávat a bude nutné řídit se jimi.

Provoz ČOV bude zastřešovat Dobrovolný svazek obcí 9 křížů se sídlem v Přibyslavicích, ale vlastní provoz musíme zajisit sami, takže pokud nezvládne obsluhu náš zaměstnanec, budeme hledat novou pracovní sílu i k tomuto účelu. Pokud by někdo z vás věděl, že by měl o takovou práci zájem, dejte vědět starostovi na tel. 724183466.

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Dnes byly zahájeny komplexní zkoušky ČOV, které končí v pondělí 4.11.2019. Pravděpodobně od 5.11. se budou moci ŘÍZENĚ, TEDY POSTUPNĚ, NAPOJOVAT JEDNOTLIVÉ DOMÁCNOSTI - budeme rozesílat SMS na telefon. Po spuštění bude probíhat zkušební provoz ČOV, pravděpodobně po dobu 1 roku.

ALE POZOR!

V PRVNÍ FÁZI NÁM POSTAČÍ PŘIPOJENÍ CCA 40 LIDÍ, kteří budou zásobovat přímo ČOV. Tzn. zhruba by mohlo stačit cca 10 nemovitostí, ale takových, kdy bude kal stékat samospádem přímo do ČOV, neboť jinak bude kal stékat do přečerpávací jímky, kde ale bude jistou dobu než se zaplní pro automatické zapnutí čerpadel a pak se teprve dostane do ČOV, tzn. proto bude potřeba více připojených nemovitostí!!! Proto hlaste se kdo jste připraveni se připojit - pošlete SMS, zavolejte, osobně se nahlašte na OÚ, pošlete mail... po námi odeslané SMS či jiné informaci se pak můžete hned začít připojovat. Kontakty pro přihlášení: OÚ 546440271, 724183467, starosta 724183466, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘED PŘIPOJOVÁNÍM SE DO ČOV musí nejprve navézt kaly z čistírny z jiné obce, to bude pravděpodobně v pondělí 4.11.2019, aby byl v čistírně založen funkční kal s živými bakteriemi, které jsou nejdůležitějšími živými organismy v čistírně pro její správnou funkci a pokud je zničíme nepovoleným obsahem kalů z domácností, pak v lepším případě zničíme celý proces v čistírně - zahubíme všechny potřebné živé organismy, v horším případě zničíme některé technologické části čistírny a bude třeba provést opravu, což je finančně velmi náročné. Proto neberte prosím tato pravidla na lehkou váhu a vězte, že takto to bude po napojení už navždy!

Byli jsme informováni že je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pravidla, a to provždy od napojení nemovitosti na ČOV:

- SMÍ DO ODPADU, jednoduše řečeno, přijít nejlépe jen to co sníme a vypijeme,  zpracujeme a dodáme na WC, dále voda ze sprchy apod. 

- NESMÍ do odpadu, tedy do WC apod. mj. přijít žádný olej, alkohol, léky, agresivní prášky, chemikálie, barvy, různé malé a větší předměty - mohou zničit čerpadla, dále hygienické prostředky jako vlhčené kapesníky, gáza, fášky, dámské hygienické prostředky, kosti z jídla, zbytky jídel, hadry, utěrky, nesmí sem přijít ani jiné agresivní látky - všechny tyto a podobné látky či předměty by mohly zničit jednak živou kulturu, bez které čistička nemůže fungovat nebo by zničily čerpadla, která nejsou levná, v horším případě i vnitřní části v ČOV

- NESMÍ SE do odpadu v žádném případě vypouštět septik či jímka, a to ani po malých dávkách, protože tento obsah může opět živou kulturu v čističce zničit - obsah jímek a septiků je třeba vyvézt klasicky odbornou firmu na určenou čistírnu ke zpracování odpadu

- do odpadu se nesmí pouštět dešťová voda či jiná voda ve větším množství - voda by naředila obsah čistírny a opět by čistírna přestala fungovat

Žádáme Vás, abyste tato pravidla dodržovali pro zachování správné činnosti čističky.

Další informace budou postupně přibývat po zkušenostech s provozem.

 

Místní komunikace 

Probíhá nyní zapravení rýh po položené kanalizaci štěrkováním, od 6. 11. 2019 by měly být postupně asfaltovány jednotlivé úseky, k tomu je třeba sledovat směr a postup prací. Pokud nerozhodnou v uvedený den asfaltéři jinak, měli by začít asfaltovat u Zámečku a postupovat úsekem do "Dědiny" a nahoru k otočce autobusů. Pak by měl následovat další úsek k "Bílému křížku" atd.

Některými úseky bude provoz znemožněn, jinými omezen. Upozorňujeme řidiče opět na nutnost velmi opatrného průjezdu stavbou, popříp. v tuto dobu doporučujeme raději parkovat auta mimo tyto úseky.