Vytisknout

Dobrý den,

doplňuji níže uvedenou zprávu dnešní infromací o provedení zapravení rýh po kanalizaci.

Info z 27.11.2019 - dokončování zapravování rýh po kanalizaci

Jak jste mnozí zjistili, dnes zhotovitel provedl základní zapravení rýh po kanalizaci v lokalitě Nad rybníčkem, v obou ulicích, tedy v horní i dolní. Původní variantu prolití betonem jsem odmítl, zhotovitel tedy bez záruky od asafaltérů provedl i přes jejich varování zástřik asfaltem, zaštěrkování a zaválení.

Ano, není to nic moc, já jen doufám, že to vydrží do jara, kdy budou provedeny další úpravy, předpokládáme, že již po možných propadech rýh po kanalizaci.

Mám prosbu ke všem, aby řidiči jezdili opatrně, maximálně 10km/hod, akceptovali poklopy na kanálech a podle toho volili i způsob jízdy, je to provizorní řešení se všemi důsledky, dále prosím i chodce, maminky s kočárky, aby všichni dávali pozor a chovali se opatrně.

Dění okolo již nebudu komentovat, jsem rád, že většina pochopila, že to nejsou jednoduchá rozhodnutí, a to z mnoha hledisek, že hledáme rozumnou variantu. Těm děkuji.

A znovu jen zopakuji, že stavba má být hotova do 30.6.2020, pak pokračuje do listopadu zkušební provoz, no a pak začne kolaudace, která potrvá asi dalšího půl roku, to nedovedu nyní předjímat, takže celkový konec vidím někdy v roce 2021.

K dnešnímu dni je do ČOV připojeno 170 EO (ekvivalentních obyvatel, tedy obyvatel obce), vč. chatařů a chalupářů.  Po napojení všech obyvatel budou prováděny kontroly napojení pouze splaškové vody do splaškové kanalizace. Někteří z Vás posílají na obec i doklad o závěrečném vyvezení a vyčištění jímky po napojení na kanlizaci obce, za což jim děkujeme.

Vzhledem k mnoha vyvedeným rýnám a jiných kanálků na komunikace a další obecní pozemky, žádáme tímto všechny občany, aby všechny tyto vývody dešťové vody usměrnili na svých pozemcích do svých retenčních nádrží (např. do vyprázdněných a vyčištěných jímek) a vodu užívali k zalévání a teprve přebytek nezpracované vody pustili do dešťové kanalizace obce, ne tedy zpět na komunikace či jiné obecní pozemky. Ještě se k tomu vrátíme, pak proběhnou kontroly, aby se v obci nic takového více nevyskytovalo. Stejně tak všichni začněte realizovat projekty na přípojky, které uvažujete dělat, pak i jejich realizaci, protože po položení konečných povrchů asfaltů nebudete po dobu minimálně 5-10 let vpuštěni do komunikací k provádění přípojek formou narušení povrchu komunikace. Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

********************

Dobrý den,

nezbývá mi, než rozšířit sdělení uvedené níže, které někteří pochopí, nebo lépe snad akceptují, někteří, jak jsem dnes zjistil, ani po 5. vysvětelní téhož ne, tak to prostě je a bude, nedá se s tím nic dělat, asi neumím vysvětlit, přesto se pokusím tedy znovu dále v textu.

Že bude vše dokončeno, to platilo až do pondělí odpoledne, kdy na jednání se zhotovitelem jsem byl informován, že díky nepříznivému počasí nechce asfaltérská firma držet záruku za případné asfaltování makadamu jeho prostřikem, zasypáním štěrkem a zaválením. I pro mne to bylo překvapení, protože nikdo nic dopředu neavizoval.

Po následné diskuzi, že se musí ty komunikace nějak zprovoznit, bylo zhotovitelem navrhováno prolití betonem, které je ale údajně nepříliš šťastné, pokud má být např. až za rok položen další povrch z důvodu možných propadů rýh po kanlaizaci. Není to pak kvalita asfaltové komunikace. A že se rýhy propadají, ač hutníte, to vám řekne každý starosta, se kterým jsem hovořil, tak to prostě je, norma nenorma.

Tady je důležité zmínit, že se nyní opravují pouze rýhy po kanalizaci, na což jsou od EU vyčleněné peníze na stavbu a to je i obsahem smlouvy se zhotovitelem, nic jiného k opravám komunikací navíc, na to prostě v této stavbě nelze finance využít.

Vyjímkou je pouze část komunikace nad okály, kde byla komunikace tak poničena, že je třeba provést postřik po celé šíři, ale to bude s finanční spoluúčastí EU (rýhy po kanalizaci), další část pak se spoluúčastí obce, ale, a to je důležité, i se spoluúčastí zhotovitele, který se na poničení podílel, což se jinde nestalo! Tato komunikace v horní ulici nad okály nebyla stavěná na takovouto zátěž, kterou nyní po výstavbách domů a kanalizaci zažila, nebyly na její budování tehdy ani peníze, byli jsme rádi i za takovou komunikaci, která se tam tehdy před 20 lety podařila vybudovat. Nedá se tedy srovnávat se spodní ulicí v téže lokalitě jak se někteří naprosto mylně domnívají.

Je možná dobré ještě zdůraznit, že s penězi se při této stavbě musí nakládat velmi přísně podle pravidel, není možné, jak si někteří myslí, že to co nesouvisí s kanalizací, že by se z toho mohlo zaplatit. Proto věty typu "bydlíme tu 20 let, tak si snad také zasloužíme pěknou komunikaci jako ti nahoře" mě už ani nerozesmívají, další sdělení snad ani uvádět raději nebudu.

Na nové kompletní komunikace se musí zajistit peníze a související záležitosti, příp. zprojektovat dokončení, nové komunikace by pak měly vydržet snad minim. 3 desítky let.

Ale zpět k předchozím větám. Protože toto sdělení zhotovitele pro mě bylo zcela nové, neopčekávané, zjišťoval  jsem možnosti řešení u jiných firem, nebudu to zde rozepisovat. Zhotoviteli jsem poslal oficiální výzvu, aby buď práce provedl nebo aby sdělil návrh přijatelného řešení. Odpověď prozatím nemám.

Nejhorší varianta je, že zůstane takto, a pokud tedy by tomu tak bylo, pak ale zaválené vibračním válcem tak, aby bylo schůdné, sjízdné a ošetřovatelné i v zimě, ale nechci předbíhat.

Nedělá mi to radost, vyzkouším co je možné, ale to se nemusí líbit všem. Někteří pochopí každou variantu, i tu nejhorší na tu dobu cca 4 měsíců, jiní budou nespokojeni vždy. Ano, je to velká stavba, kterou provází řada skutečných i neskutečných problémů.

Děkuji za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 19.11.2019

 

Info ze 18.11.2019 - dokončování zapravování rýh po kanalizaci

ČOV běží, probíhá zkušební provoz. K dnešnímu dni je připojených na splaškovou kanalizaci cca 162 lidí (ekvivalentních obyvatel EO), další budou postupně přibývat, chybí tedy připojit zhruba ještě 110 EO. To je prozatím pozitivní zpráva.

Nepříliš radostná zpráva je, že se pravděpodobně už nepodaří vyasfaltovat obě ulice Nad Rybníčkem, protože počasí nepřeje.

Dle sdělení prováděcí firma potřebuje pro správnou realizaci venkovní teplotu  24hodin před a 24hodin po provedení prací ve výši minimálně 10°C během dne i v noci, samozřejmě bez deště, což se nyní nedá zaručit. Údajně kvůli tomu není firma ochotna držet požadovanou záruku za práce, což zase vadí současnému zhotoviteli, firmě Mertastav. Dnes jsme domlouvali opatření, která bude třeba udělat, aby mohla být komunikace při zvýšené opatrnosti po celou zimu používána. Poklopy vpustí by měly být obetonovány tak, aby při rozhrnování sněhu nedošlo k jejich poškození. Bude se ještě řešit. Je to čerstvá informace z dnešního dne.

Znovu ještě zopakuji, že současné zapravení rýh po kanalizaci není definitivní řešení povrchu komunikací. Konečný povrch bude realizován až po době, kdy bude jasné, že už nedojde k žádným propadům zapravených rýh po kanalizaci.

Příslib a snaha zhotovitele firmy byl tyto práce dokončit, ale počasí nepřeje, zatím nevidím já osobně jiné řešení.

Obyvatelům v těchto částech se omlouváme, nejsme schopni ovlivnit vše podle našich představ.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

18.11.2019