Dobrý den,

dovolujeme  si  tímto požádat všechny vlastníky pozemků kolem komunikace k 9 křížům, kteří se domnívají, že ovocné stromy podél komunikace jsou na jejich pozemcích, aby je ošetřili vhodným řezem, především zbavili suchých větví apod., příp. suché stromy vykáceli. Tyto stromy již několik roků hyzdí příjezd do obce.

Nebudou-li stromy ošetřeny a nebo se nikdo z případných možných valstníků neozve na náš úřad v termínu do 15.1.2020, zařídíme tyto práce odbornou firmou. Uvítáme Vaše případné názory k tomuto požadavku.

 

Současně upozorňujeme k případné myšlence vysazování nových stromů na následující:

 

K provedení přesazování stromů či výsadbě jako takové je platné podpůrné legislativní znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), o vysazování stromů či dřevin obecně v těsné blízkosti hranic pozemků, které je třeba při přesazování a vysazování dodržovat, především tedy znění § 1017 – cituji:

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Děkuji za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 27.11.2019

TOPlist