Volba nového představenstva hasičů obce
 
Jak jsem Vás již na konci roku 2007 informovali, proběhla výroční členská schůze hasičů naší obce. Z představenstva odstoupil ze zdravotních důvodů starosta hasičů pan Josef Hotárek st., z místa pokladníka byl uvolněn pan Petr Ustohal.
 
Novým starostou hasičů byl zvolen pan ing. Pavel Borkovec, pokladníkem pak pan Aleš Solař.
 
Všem končícím funkcionářům děkujeme za dobrovolnou činnost, kterou věnovali ve prospěch rozvoje našeho hasičského sboru, nově zvoleným funkcionářům pak přejeme mnoho úspěchů v nových pozicích a věříme, že pozvednou úroveň našeho hasičského sboru na vyšší úroveň.
 
Blíží se 100 let výročí fungování hasičského sboru v naší obci, a tak nás všechny jistě potěší snaha současného hasičského sboru o započetí pravidelných cvičení v rámci obce a pak i přilehlého hasičského okrsku, kdy by chtěli prokázat dostatek dovedností i sil při zápolení s ostatními hasičskými sbory. 
 
ZO vyjádřilo na svém zasedání  plnou podporu těmto aktivitám a věří, že počáteční bojovná nálada vydrží všem i nadále.
 
                                                                                                                                05.02.2008/RYS
 
TOPlist