Dobrý den,

rád bych informoval o dosavadním vývoji snah o zachování provozu obchodu smíšeným zbožím v obci, ale nejen obchodu.

Byly učiněny následující kroky:

- byl vypsán záměr obce s poptávkou na možné zájemce o provoz všech provozoven v obci formou veřejnoprávní smlouvy, příp. dotace ve výši 140 tis. Kč, a to pouze na obchod - na něj reagovalo několik zájemců, nicméně zůstalo u slov, nic dalšího, zájem byl o pronájem areálu Azuro, což ale nebylo předmětem tohoto záměru

- oslovili jsme nejznámější dodavatele zboží, příp. i provozovatele obchodů - COOP, Brněnka, Enapo - zástupci COOPu navštívili naši provozovnu, ta se jim sice líbila, ale provozování, vzhledem k obratu a počtu event. nakupujících pro ně ani s dotací 140tis. Kč není zajímavá, ostatní mají zájem dodávat zboží, finančně není pro ně obchod zajímavý

- byli osloveni někteří provozovatelé obchodů v jiných obcích, ani zde jsme neuspěli, někteří se potýkají se stejnými problémy, jiní by dle svých slov schopni zvládat více

- neuspěli jsme ani u obchodníků, kteří provozují třeba Večerky apod.

Jen pro informaci z jednání třeba s COOPem - ze zkušeností vyzdvihují osobnost provozovatele a hlavně prodavačů v obchodě, kdy mají údajně obchůdky, kam zavážejí a ví, že velmi schopná paní prodavačka se 150 obyvateli v obci realizuje obrat 150tis. Kč měsíčně, tzn. 1000.-Kč/osobu a měsíc - samozřejmě to není ale jen onou prodavačkou, jak říkali, ale především přístupem lidí k obchodu, jejich zájmem nejen obchod, ale vše v obci podporovat a zasadit se tak o udržitelnost života v obci.

Jak dále:

- budeme ještě do konce března hledat další zájemce, a to třeba jen o obchod, který je naším stěžejním zájmem, prozatím do této doby  - do konce břzna 2020 - budou současní provozovatelé provozovat obchod i nadále, vyšli vstříc našemu požadavku, za což jim děkujeme

- jak to bude s hospodou, to vzhledem k počtu návštěvníků 5-6 ponecháváme prozatím do doby dořešení všech 3 provozoven, nicméně kdyby měl někdo zájem provozovat hospdou, může se přihlásit na obci, stejně tak na obchod, areál Azuro bude opět řešen až s dořešením všešch provozoven

- hledáme i jiné varianty řešení

Je jasné, že nám nikdo nepomůže, musíme si pomoci sami. Já osobně považuji obchod stejně jako hospodu za velmi důležitou součást kulturněspolečenského života v obci, aniž bych nějkak dále rozváděl. 

 Jak to vypadá s obecními provozovnami jinde, to si můžete přečíst v následujícím článku k tomuto tématu.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

2.3.2020

Obchod Udržení

Obchod dotace

TOPlist