Dobrý den vážení spoluobčané,

pouť je za námi, dle ohlasů se vydařila ke spokojenosti většiny zúčastněných.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na organizaci i vlastním průběhu pouti pod záštitou Obce Lesní Hluboké jakýmkoliv způsobem podíleli a přispěli tak k pěknému prožití těchto oslav:

- paní Marušce Trnkové, Janě Hotárkové a Zdence Ryšánkové za úklid a výzdobu kaple sv. Anny

- pod vedením velitele JSDH Pepíka Hotárka pak všem zúčastněným hasičům na přípravě pouti u kulturního sálu a v hospodě, stejně tak i za zajištění obsluhy a občerstvení

- paní Hance Plecové, která se ujala zajištění skákacích hradů a soft tetování obrázků na rukou či nohou dětí i dopělých

- benediktinům za organizaci mše u Zámečku

- a v neposlední řadě vám všem, kteří jste se aktivně zúčastnili oslav jak u kulturního domu, tak i na mši svaté u kaple sv. Anny na Zámečku Lesní Hluboké

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

 

 

SVATOANNENSKÁ POUŤ V OBCI LESNÍ HLUBOKÉ VE DNECH 23. - 25. 7. 2021

dovolujeme si Vás všechny pozvat na pouťové oslavy v naší obci a těšíme se na Vaši účast.

 

Program celé pouti ve dnech 23. - 25. 7. 2021:

pátek 23.7.2021    - od 18 hodin posezení s reprodukovanou hudbou u kulturního sálu a v obecní hospůdce

 

sobota 24.7.2021  - od 11 hodin tradiční memoriál F. Černého v kopané na hřišti

                                - od 15 hodin posezení s reprodukovanou hudbou u kulturního sálu a v obecní

                                   hospůdce s nabídkou grilovaných špízů pro účastníky na místě samém

 

neděle 25.7.2021  - od 11 hodin mše v kapli sv. Anny a následným posezením a malým občerstvením ve dvoře

                                  zámečku  (dle sdělení zástupce benediktinů mohou dobrovolníci přinést na společnou

                                  ochutnávku své výrobky), výtěžek finančních darů při mši bude použit na opravu fary

                                  v Domašově

                                - od cca 14 hodin posezení s reprodukovanou hudbou u kulturního sálu

                                   a v obecní hospůdce

 

Pod záštitou Obce Lesní Hluboké zvou všechny srdečně hasiči a benediktini.