INFORMACE

Vzhledem k avizovanému většímu počtu zájemců o jednání ZO dne 2.8.2021 ve věci realizace mateřské školy v naší obci se uskuteční zasedání ZO v 18 hodin v hospodě multif. domu obce.