INFORMACE

Byli jsme požádáni o zveřejnění iniformací ke stále častějším případům různých podvodů, jejichž jediným cílem je získání infromací potřebných k nezákonnému čerpání Vašich peněz uložených v bankách.

Přečtěte si prosím tyto informace:

- úvodní dopis

- leták