Výběr zhotovitele zakázky "Mateřská škola Lesní Hluboké"

Obec Lesní Hluboké vyvěsila veřejnou zakázku vč. zadávací dokumentace včetně příloh na profilu zadavatele na adrese:

https://nen.nipez.cz/profil/ObecLH

přímý odkaz na ZŘ: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1274935568-1264317688/ZakladniInformaceOZadavateli-1274935568-1264317688/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-1264317689=206522948/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-1264317689/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1353143125-1264317688/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1353143125-1264317688

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2022 v 10:00 hod.