Informace k ukončenému výběrovému řízení ze dne 19.7.2022

Akce: "Místní komunikace Lesní Hluboké - Etapa 1" - lokalita při příjezdu do obce vlevo (pracovní název lokality je Nad Rybníčkem I a II) - veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce.

19.7.2022 byla ukončena možnost podávat nabídky na výše uvedenou akci, bylo provedeno vyhodnocení nabídek uchazečů.

Nyní běží lhůta 14 dnů k možnému odvolání uchazečů o zakázku. Neodvolá-li se nikdo, může až po uplynutí této lhůty být podepsána smlouva o dílo a po předání staveniště mohou práce začít.

Výsledek výběrového řízení - ceny bez DPH 21%:

VŘ Místní komun. Etapa 1