Říjen 2022:

Dobrý den vážení spoluobčané,
začínáme další volební období, které končí v roce 2026.
A začínáme volbami, které jasně nalajnovaly směr rozvoje obce. Budeme se snažit splnit vše, co jsme Vám slíbili.
Děkujeme Vám za podporu.

Na úvod zveřejňujeme výsledky voleb v naší obci do ZO 2022-2026:

 

LH volby 2022

 A k tomu výsledky voleb z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Lesní Hluboké pro roky 2022-2026:
starosta obce  - Ing. Vladimír Ryšánek st.
místostarosta obce  - pan František Blecha
předseda finanční komise - Ing. Pavel Borkovec
předseda kontrolní komise - Prof. Dr. Ing. Libor Grega
        člen ZO - Ing. Vladimír Ryšánek ml.

Čekají nás sice nelehké úkoly, ale věříme, že se nám je podaří splnit.

Říjen - prosinec 2022:

Vstoupili jsme do dalšího volebního období a věříme, že splníme to, co jsme slíbili našim voličům, tomu podřídíme naše další kroky bez ohledu na překážky, které mohou v průběhu tohoto volebního období nastat.

Shodli jsme se, že až na výjimky se nebudeme věnovat nepodstatným připomínkám, které nic neřeší. K rozumným názorům budeme přihlížet a shodneme-li se, nebude problém je převést do praxe.

Na zasedání ZO v prosinci jsme se shodli na úkolech pro další období, schválili jsme rozpočet na rok 2023.

Zasedání bylo poměrně bouřlivé, je to novum, které zde nebylo, ale nějak se s tím srovnáme. Zásadní pro nás bude, abychom splnili to, co jsme našim voličům slíbili, věříme, že spokojeni budou i naši nevoliči. Zda se podaří spolupracovat a nepolitikařit, tzn. být pouze vidět, to ukáže čas. Zatím se příliš nedaří.

Ale k věci.

Leden - červenec 2023:

Projekty pro rok 2023 jsou poměrně jasné, realizace se bude odvíjet i od dotačních možností - instalace úsporného veřejného osvětlení, energetické záležitosti, mateřská škola a oprava místních komunikací NR I+II. K tomu samozřejmě přistoupí i další věci, které se objevují každoročně, tzn. co "vymyslí" stát a my budeme nuceni realizovat, např. digitálně technické mapy, standardizace ÚP apod. Samozřejmostí je agenda obecního úřadu.

Zásadní projekty byly určeny, k tomu bude vhodné aktualizovat tzv. Strategický plán obce, který byl prozatím schválen do konce roku 2023. Důvod je jednoduchý, chtěli jsme v minulém zastupitelstvu dát prostor novému zastupitelstvu, aby mohlo včlenit případné nové nápady, požadavky či přání do plánu pro další období, nejlépe do konce roku 2027, kdy končí toto dotační období 2021-2027. Nakonec jsme se dozvěděli, že my máme plán připravit a opozice bude  připomínkovat.

Využili jsme nabídky dotačních možností KÚ Jihomoravského kraje a požádali jsme o dotaci na provoz obchodu, opravu komunikací a zejména na 5. pokus o dotaci na mateřskou školu (2x pokus v IROP, 1x v MAS, 1x v ITI Brno).

Objevily se žádosti o dotaci z rozpočtu obce na aktivity, které by měly soukromé subjekty realizovat v naší obci. Shodli jsme se na tom, že by měla být stanovena pravidla, která by podporovala zejména komunitní akce v obci, tzn. aktivity, které by stmelovaly zejména občany obce, jinak řečeno, takové akce, které budou nové a budou převažovat účastníci z naší obce, přičemž poskytnou rozumné zázemí jak aktivním účastníkům akce, tak např. i dětem apod. 

Kulturní akce obce jsou schváleny ZO, organizují je Hlubočanky, a jsou pro naši obec prioritou. Je třeba Hlubočankám poděkovat, protože na úkor svého volného času organizují i složitější akce pro děti i nás všechny. Např. setkání seniorů-důchodců se těší velké popularitě, podobně i všechny akce pro děti, podpořili jsme i bruslení ve Velké Bíteši nejen pro naše děti a rodiče.

Proběhla i jednání o vedení trasy VRT kolem naší obce na jižní straně D1, což stále platí. První koridor Brno-Vleká Bíteš by měl být hotov cca do roku 2030-2023, zda to bude pravda, to ukáže čas. Nyní bude probíhat protihluková studie, která by měla určit hlukovou zátěž a příp. následné odhlučnění. Setkáváme se s pozitivními ohlasy, že jsme přesunuli po zdlouhavých jednáních tuto trasu na jižní stranu obce za D1, nicméně k našemu překvapení jsme slyšeli v ZO i názor, že jednání  byla zbytečná a mohla trasa zůstat na severní straně obce, poměrně těsně za obecním úřadem, kudy by procházel koridor směrem na Přibyslavice a pak teprve uhýbal na přípojný bod u Košíkova. 

Prožíváme všichni obtížné období zatížené válkou na Ukrajině. Tato skutečnost, ale nejen ona, se promítá do života každého z nás. Např. cenami energie, které  nejsou  příliš příznivé, vysokou inflací, bojem o financování důchodů, investicemi do projektů státu, tedy hledáním financí k naplnění rozpočtu státu apod.  Nicméně tyto finance se bnehledají tam, kde by se také hledat měly. Situace je obtížná. Častý názor je, že vláda naprosto nezvládá situaci, ve které se nacházíme, a to po všech stránkách.

Naštěstí počasí v zimě nebylo "kruté", snad se zadaří i cenově zvládnout nebývale vysoké ceny energií, které máme snad nejvyšší v celé Evropě. Prozatím se máme stále dobře, lidé netrpí chudobou, problém ale je, že tyto peníze "dojdou" a pak teprve nastanou problémy.

Klima se ale mění, častěji se i u nás objevují nebývalé bouře, blesky zasáhly u nás nyní 2 domy, u jednoho "rozštíply" komín, u druhého zničil blesk motor brány a vedení v domě. Bouřky jsou nebývale silné a vymykají se zvyklostem z předchozího období.  Voda pak naštěstí odtekla mimo sklepy, snad až na 2 případy. Při jednáních jsme nabádali všechny občany, že každý z nás musí v okolí svého pozemku udělat opatření, která zamezí odtoku vody z jejich pozemku na komunikace, následně pak i ošetření vstupů na svůj pozemek proti zatékání vody. Obec učiní při opravě komunikací potřebné kroky ke zpracování dešťové vody na komunikaci, které sice situaci 100% neošetří, ale jistě výrazně pomohou.

Obdrželi jsme z Ministerstva financí pozitivní zprávu, Rozhodnutí o přidělení dotace na mateřskou školu ve výši cca 4,3 mil. Kč, skutečnost bude známa až po započtení uznatelných nákladů. Je třeba sdělit, že tato dotace se podařila až na 4. pokus a opět to nebylo jednoduché, ale na to se historie neptá.

Stejně tak se pokoušíme o dotaci na opravu místních komunikací NR I+II, to bude 2. pokus, který může, ale nemusí "dopadnout", ale smýšlejme pozitivně. Ve výběrovém řízení zvítězila firma, která nabídla cenu provedení o téměř 5 milionů nižší vůči původní projektové ceně. To nás potěšilo, firma měla začít s pracemi 10.7.2023, do dvou měsíců mělo být hotovo. Bohužel jsme museli zakázku zrušit a vypsat znovu, tuto záležitost necháme nyní bez komentáře, v dalším čase se k tomu ale vrátíme.  

Z KU JmK jsme obdrželi dotaci na provoz naší prodejny smíšeným zbožím, takže celková podpora pro rok 2023 bude činit 180 tis. Kč. Podobně jsme obdrželi i dotaci na opravu místních komunikací z KU JmK ve výši 275 tis. Kč, sice to není mnoho, ale i tak nás to těší.

Mateřská škola v kulturním sále multifunkčního domu bude za čas končit historicky první školní rok, pozitivní ohlasy na celkový přínos mateřské školy nás těší. Nová mateřská škola prozatím stále řeší některé nehotové záležitosti, věříme, že do nového školního roku bude nová budova připravena a děti budou moci začít nový školní rok již v této nové škole.

Rádi bychom opravili i zanedbané křížky v obci, problémem ale je, že nejsou vlastnictvím obce, ale soukromých osob. Probíhají jednání k dořešení tohoto stavu. Jednání s firmou, která by mohl práce provést, ztroskotávají již rok na nadbytku lukrativnějších zakázek pro tyto firmy. věříme, že i zde najdeme pozitivní výsledek.

Na začátku obce stále "straší" velká kupa hlíny, deponie z opravy D1, která však již měla být odvezena a prostor rekultivován. Nestalo se však, opakovaná jednání prozatím nevedou k očekávanému výsledku, a není to jen vinou té firmy, ale i schválenými povolovacími dokumenty při zahájení stavby. 

Azuro provozuje stále stejný provozovatel, pan Z. Baláš z Velké Bíteše, spolupráce s ním je velmi dobrá. Pěkné prostředí si pochvalují vesměs všichni návštěvníci.

Začaly prázdniny, počasí je příznivé, řada z Vás pojede jistě na dovolenou, přejeme Vám krásnou dovolenou. Tady se blíží sv. Anna, kdy máme tradiční pouť. Letos bylo malé tzv. faux pas, tedy "špatná situace", kdy jsme obdrželi informaci, že pouť bude až 30.7., což odporuje dlouholetým zvyklostem v obci, ví to téměř každý starousedlík, tzn. je-li datum 26.7. do středy včetně, je pouť neděle před tímto datem, připadne-li 26.7. na čtvrtek a dále, je pouť v neděli po tomto datu. Naštěstí i pozitivním přístupem pana převora Nauma jsem společně s ním toto datum vrátil kde mělo být - pouť se konala 23.7.2023. V sobotu před nedělní mší byl na Azuru turnaj v teqballu, mladém sportu, který má snad šanci dostat se i na olympiádu, krátký šot točila zde i ČT. Potěšila nás velká účast našich sportovců a zejména jejich úspěch. Dopoledne proběhl tradiční fotbalový turnaj v kopané, "Memoriál Františka Černého", opět vydařená pohodová akce. večer pak zakončila pouťová zábava, děti se vyřádili na dvou skákacích hradech. Děkujeme všem organizátorům pouti, v případě pouťové zábavy hasičům, Hlubočankám i obci, která finančně akci zasponzorovala.

Nedělní mši celebroval páter Dominik, který zde na faře v Domašově působil dlouhou dobu, nyní je již v důchodu v Praze, kde se jako nejmladší stará o své 3 starší kolegy. Byli jsme za to rádi, radost měl i on, při našem rozhovoru mj,. řekl, že je velmi rád, že se k nám mohl po delší době podívat. Na malém občerstvení na dvoře Zámečku se pak  účastníci mohli opět setkat v přátelském povídání, bylo to pěkné odpoledne. Hudba z Přibyslavic obohatila mši jako každý rok.

Srpen - září 2023: 

Prázdniny pokračují, počasí je pěkné, teploty překračují obvyklé maximální hodnoty, chybí déšť. Azuro je příjemným odpočinkem pro všechny, příjemné prostředí, pěkné posezení s možností občerstvení. Co více si přát?

I v této době musíme pracovat, řešit potřebné věci probíhajících projektů. 

Mateřská škola ukončila provoz v kulturním sále a stěhuje se do nové mateřské školy na č.p. 121, cca 50 m od obecního úřadu. Domníváme, že obec tímto opět pozvedla laťku udržitelného života v obci. Náklady na školku činily 11,3 mil. Kč, očekáváme proplacení dotace, doklady byly odeslány. Dokončujeme ještě zimní zahradu, která je již funkční, zbývá několik maličkostí, rozšíří se plocha o cca 25m2. Slavnostní otevření jsme neudělali, byla to asi chyba, beru to na sebe, prezentace výsledků naší práce není mou silnou stránkou, a protože jsem na to opakovaně upozorňován, provedeme potřebná opatření, aby se i tato stránka naší práce dostala ke každému občanovi.

Pokračujeme i v druhém projektu, opravě komunikací v nové lokalitě, pracovně nazývané Nad Rybníčkem I a II. Po zrušeném druhém výběrovém, k čemuž jsme tak museli přistoupit, jsme okamžitě otevřeli nové, tzv. opakované výběrové řízení, ve kterém jsme vybrali zhotovitele stavby, firmu Eurovia CS, a.s. s nabídkovou cenou 8 433 239,63 Kč. vč. DPH. Předání stavby proběhlo, stavba běží. O dotaci jsme požádali MMR ČR, očekáváme výsledek přidělení cca někdy na přelomu září/října.

Dle požadavku občanů se po jednání podařilo zavést 3 nové autobusové spoje  se zajížděním do naší obce, věříme, že cestující ocení zlepšení cestovaní z naší obce. Opakujeme to často, jsme vděčni za způsob fungování IDS a dovolím si tvrdit, že je tato služba zajištěna nejlépe v ČR, díky za to všem, kteří tuto službu organizují a řeší.

Na schůzi ZO oznámil jeden z opozičních zastupitelů, že v září podá rezignaci na svou funkci. Musíme se tedy připravit na možné varianty vývoje.

Snažíme se pokročit i v přípravě podkladů pro projekty v oblasti zlepšení veřejných míst, cest, travnatých ploch, zadržení vody v krajině apod. Věříme, že na jaře 2024 budeme mít k dispozici rozumný plán postupných úprav obce, počítáme i s připomínkami občanů v tomto projektu.

Mateřská škola v září tedy začala v nové budově. Se zpožděním jsem pro občany připravili den otevřených dveří, kdy se každý mohl přijít podívat do nové mateřské školy, prohlédnout si ji, přitom se i občerstvit připraveným pohoštěním. Ti co přišli, a nebylo jich zase tak málo, odcházeli s uspokojením. 

Záležitostí, které na obci řešíme, je samozřejmě mnohem více,  je třeba pochopit, že někdy o tom nesmíme veřejně psát, jindy jsou to věci, které by se složitě popisovaly, asi by ani nedával takový popis řadě lidí smysl. Jsou to např. záležitosti související  s "životem obecního úřadu" a  plněním nutných požadavků ve vztahu ke státním úřadům. A pak je to i obecný život v obci a záležitosti, které řešíme, ale  nezveřejňujeme - např. problémové sousedské vztahy, nepovolené užívání splaškové kanalizace, nepovolené odběry vody, zcizování dřeva v obecních lesích, vandalismus atd. Škála je poměrně pestrá.