MAS Brána Brněnska, společnost, jejímž členem je i obec Lesní Hluboké, nabízí pomoc při obstarání dotace "Zelená úsporám" - nová zateplená fasáda, výměna oken RD apod..

S projektem se můžete seznámit na těchto odkazech:

1 - nabídka

2 - popis