Dobrý den,

tak máme za sebou několik průtrží. Možná Vás bude zajímat několik záležitostí s těmito událostmi spojenými:

- po uplynulých dvou dnech můžeme být rádi, že jsme až na výjimky dopadli poměrně dobře - srovnávám např. se sousedními Přibyslavicemi či Velkou Bíteší

- i když, a to možná nevíte - u nás v obci udeřil blesk do komína na domě a další pak do brány v příjezdu do domu, pokaždé došlo k poškození, naštěstí bez dalších vážnějších následků, nikdo nebyl zraněn

- ve fotogalerii si můžete prohlédnout fota ze začátku a pak po průtrži, ne vše bylo možné stihnout za deště, takže část je už třeba i půl hodiny po dešti

Z uvedeného vyplývá několik zásadních věcí:

- nikdo nesmí vypouštět vodu ze svého pozemku na obecní pozemky, zejména ne na komunikace!!!, protože bylo vidět, že z různých ploch před domy, i ze střech je voda vypouštěna na obecní komunikace 

-  zásadní přísun vody do obce byl z polí, to už dávno víme, řešíme, ale ti, kteří by měli konat, neustále nedělají nic, pouze se vymlouvají, argumentem jim je, že vlastníci soukromých pozemků jim nedovolují udělat opatření na jejich pozemcích

A závěr:

Každý musíme udělat na svém pozemku opatření, aby

- voda zůstala na pozemku, v retenčních nádržích a teprve přepad by měl jít event. do dešťové kanalizace

- zejména v případě svých sjezdů na své pozemky pod úroveň komunikace si sami špatným provedením napojení nepřiváděli tuto vodu na své pozemky

Obec postupně bude řešit i svedení vody z komunikace, ale nemůže nikdo počítat s tím, že v případě podobných průtrží budeme schopni svést všechnu vodu do dešťové kanalizace, zvláště, přispívají-li tedy i někteří občané vypouštěním vody na tyto komunikace. Nikdo netvrdí, že se nestane, že něco odteče na komunikaci při průtrži, zde hovoříme a máme na mysli nedořešené případy odvádění vody z pozemků některých vlastníků na obecní komunikace.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 24.5.2023