Vážení spoluobčané, návštěvníci internetových stránek obce Lesní Hluboké,

dovolte mi, abych Vás jménem ZO obce Lesní Hluboké přivítal při čtení následujících textů a "brouzdání" po stránkách naší obce.

Jmenuji se Vladimír Ryšánek a nebude-li uveden jiný autor, budu Vás prozatím provázet věškerými informacemi na těchto stránkách obce.

Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo ke konci roku 2007 stránky připravit a spustit. Byla to i povinnost vzhledem k platnosti zákona v tomto směru, ale především je to další krok k lepší informovanosti nás všech o dění v naší obci. Současně se toto místo může stát i prostorem pro Vaše názory, nápady, kdy společně můžeme vytvářet celkový obraz o naší obci i společnosti, doplnit historii novými poznatky a dokumenty, které nám třeba nyní nejsou k dispozici a je škoda, že se s nimi nemohou tak seznámit i ostatní.

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici žádnou redakční radu, může se lehce stát, že v textu najdete překlepy či jiné nepřesnosti.  Za to se Vám omlouvám, především možná v "historické části" za možné nepřesnosti, ale i přes možné drobné nedostatky přesto věřím, že tyto stránky budou objektivně zveřejňovat všechny skutečnosti a dění v našem blízkém i širším okolí a přinesou Vám navíc i jiné zajímavé informace.

Pokud narazíte na nějaké nejasnosti či nepřesnosti, upozorněte mne prosím. A stejně tak, máte-li k dispozici informace, nápady či nějaké materiály vhodné ke zveřejnění, ozvěte se, rádi je s Vaším souhlasem zveřejníme.

Přejeme Vám příjemně strávený čas při čtení všech informací a těšíme se na Vaše připomínky a spolupráci.

   ing.Vladimír Ryšánek, t.č. místostarosta obce Lesní Hluboké (09/2007 RYS)