Jak jistě víte, k 31.12.2009 končí současná provozovatelka obchodu smíšeným zbožím v naší obci.

ZO posoudilo nové možnosti zachování této prodejny v obci a rozhodlo se podpořit provoz spoluúčastí na nákladech spojených s provozováním obchodu, tj. spotřebou energií při provozu. Dále, aby podpořilo ZO možnosti výdělku provozovatele obchodu, rozhodlo o "bonusu" pro jeho provozovatele, který může ZO započítat v případě pronájmu sportovního areálu, jehož záměr se pro rok 2010 právě připravuje.

Sami nevíme, jak se podaří vše, a to i nabídka ZO, zužitkovat ve prospěch našich občanů i návštěvníků obce. Věříme, že s provozovateli nalezneme společnou řeč a všichni budou spokojeni. Je k tomu však potřeba i zájem občanů o využívání těchto služeb, které např. obchod nabízí.

Současná diskuze ZO směřuje k vytvoření přijatelných podmínek i na provoz sportovního areálu. Není to však jednoduché, to se také potvrdilo při projednávání tohoto záměru na ZO dne 7.12.2009. Zájemce o pronájem sportovního areálu bude muset být schopen zvážit vstupy, které provoz budou zatěžovat a dále zvážit možnosti využití a poskytnutí služeb, které by přinesly očekávaný zisk. Prozatím máme vyhodnocení zkušebního provozu od 12.6. do 14.9.2009. Kompletní náklady na provoz byly zhruba 35 000.-Kč. Ne vždy však vzhledem k počasí bylo nutné spouštět technologii na čištění vody. Jak vše nastavit, aby se pokryly náklady na provoz bazénu a zbylo i na údržbu vlastního zařízení, okolí, event. alespoň i nějaká rezerva "na horší časy" apod.? Toť otázka, která prozatím není vyřešena. Názorů je mnoho, který však převáží, to není proztaím zcela jasné.

Z výše uvedeného je jasné, že zcela jistě bude záležet na provozovateli obou zařízení jak bude schopen především nabídkou služeb získat návštěvníky, dále i možným pořádáním různých akcí, abychom společně dospěli k cíli, který oceníme všichni a který poskytne i nové možnosti vyžití našich občanů i ostatních návštěvníků naší obce.

8-12-2009 ing.Ryšánek, místostarosta

TOPlist