Podařilo se nám zachovat provoz obchodu smíšeným zbožím, jehož provozovateli jsou nyní paní H.Langová a pan P.Klempíř z naší obce. Obec bude sice na provoz obchodu přispívat, ale domníváme se, že tak poskytne obec spolu s novými provozovateli všem kupujícím kvalitní službu na velmi slušné úrovni. Rozšířil se i sortiment nabízených produktů a každý z kupujících bude moci ovlivnit svým přáním přímo v obchodě sortiment nabízeného zboží.

Každé začátky jsou těžké, ale prozatím jsme žádný problém nezaznamenali a jsme rádi, že i noví provozovatelé "zapadli" do provozu jakoby tam léta už tento druh ochodu provozovali. Držíme jim palce a věříme, že jim elán vydrží i v dalším období.

Současně doufáme, že i naši spoluobčané pochopí, že tato služba je pro ně a budou ji tedy využívat tak, aby i provozovateleé obchodu nalezli smysl v této práci.

Stránky obchodu v obci naleznete na adrese - http://spizka.wgz.cz/

05-01-2010 Ryšánek