Léta 2010 - 2014

Listopad 2010

Začínáme novou kapitolu dalšího zastupitelstva, které vzešlo z voleb v říjnu 2010. A jak to vlastně dopadlo, to můžeme vidět i v následující tabulce. Zbývá jen doplnit, že na 6. místě jako náhradník skončila s počtem 62 hlasů paní Petra Šínová.

Volby_LH_-_2010

No a jaké bude funkční složení nového zastupitelstva, to se dozvíme 10. listopadu na ustavujícím zasedání.

Dnes je 11.listopadu 2010, včera proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen pan Ing.Vladimír Ryšánek, místostarostkou obce paní Jana Hotárková, předsedou finanční komise pak pan Ing.Martin Zadělák, předsedou kontrolního výboru pan Josef Hotárek ml., členkou obou výborů je paní Mgr.Langová.

Možná budou pro některé čtenáře i některé pikanterie z ustavujícího jednání, kdy nejzajímavějšími body asi byla volba starosty, místostarosty, obsazení povinných výborů a především stanovení jejich odměny. Výsledek volby již znáte, žádná zvláštnost se nekonala. Zajímavé pro naši obec a všechny je asi stanovení výše odměn. Výsledek je 13 040.-Kč pro starosty, 4 000.-Kč pro místostarostku a pro ostatní zastupitele pak 880.-Kč hrubého měsíčně. Je to asi poprvé v historii, kdy byly schváleny podobné odměny. Za sebe k tomu mohu říci asi tolik: původně byla diskutována možnost výkonu funkce starosty jako uvoněného člena ZO, což jsem sám odmítl proto, že nevidím prozatím důvod k tomuto způsobu výkonu funkce. Ano, možná až když by se ukázalo, že práce je tolik, že je třeba uvolnění pro danou funkci, tomu však prozatím tak není. Jem ve funkci starosty 4. volební období, směšně asi budou působit první odměny pro starosty v nově vzniklé obecní samosprávě, kdy jsem pobíral myslím celých 8 let odměnu 500.-Kč hrubého měsíčně, další 4 roky pak 1000.-Kč hrubého měsíčně. Co jsme v té době v obci zbudovali, ať si čtenář najde v historii sám. Nemyslím si proto, že by třeba nyní nastavené odměny musely platit pro starosty či místostarosty v dalších funkčních obdobích. Osobně se domnívám, že každý by měl nejprve pro obec něco udělat a teprve pak myslet na lepší odměnu. Uvědomme si, že rozpočet obce není tak vysoký. Stejně tak se domnívám, že každý z dalších členů ZO, především místostarostka, budou muset prací dokázat, že odměnu v dané výši si zaslouží. Ale to je můj osobní pohled. 

Toto prozatím jen pro nedočkavé čtenáře, kteří se mě již několikrát telefonicky ptali, jak včerejší jednání dopadlo. Předpokládám, že vás i nadále budu zde seznamovat s veškerým důležitým počínáním nového zastupitelstva, nyní tedy ve staronové  pozici starosty.

Co bude dále, to si počkáme alespoň na další jednání ZO, které by mělo proběhnout již standardním způsobem 22.listopadu na OÚ.

A tak zase uběhlo trošku času, nové zastupitelstvo zasedalo v termínech, které vyžadovala situace ke splnění některých důležitějších bodů. K těm nejdůležitějším patří další projednání ÚP obce, dále pak územní rozhodnutí pro kanalizaci a ČOV naší obce, schválení, nebo lépe řečeno aktualizace vyhlášek obce v souvislosti s platností nového daňového zákona.

Proto asi zajímavými akcemi bylo rozsvícení Vánočního stromu, tentokrát opět v režii ZO. Domnívám se, že akce se podařila a všichni byli spokojeni.

Prosinec

Další akcí pak bylo opět v režii ZO nadělování dárků Mikulášem spolu s jeho doprovodem. Dle ohlasů se vše vydařilo ke spokojenosti všech, především dětí.

Ve sportovním areálu připravil pro všechny zájemce z obce i okolí provozovatel areálu pan P.Klempíř pěkný slaměný betlém spolu s výstavou různých postaviček strašidel apod.

V kulturním sále pak proběhla výroční členská schůze hasičů, kteří zhodntili letošní rok a zahájili přípravy na příští rok, kdy proběhnou oslavy výročí 100 let založení hasičského sboru v naší obci. Obec jim bude v jejich úsilí nápomocna.

Všichni občané se postupně připravovali na snad nejhezčí svátky v roce, Vánoce. Opět shon, uklízení, pečení cukroví, nakupování dárků... to vše k tomuto času neoddělitelně patří.

Na Štědrý den připadl letos již 50.ročník Vánočního pochodu, který neoddělitelně k naší obci patřil a doufáme, že tomu bude i nadále. Myslím, si, že pro některé čtenáře je vhodné trošku připomenout historii tak jak jsem ji vyposlechl, opmlouvám se tedy za případné nepřesnosti, které na upozornění opravím. V roce 1951, na Štědrý den, si 3 kamarádi z Domašova řekli, že by nebylo špatné se jen tak projít a možná nepřekážet v tomto shonu doma. Těmito 3 kamarády nebyl nikdo jiný než pan Zdeněk Havlíček, Václav Smejkal a pan Drábek. Šli na Šmelcovnu, pak až do Lesního Hlubokého a "zakotvili" v malé hospůdce v RD32 u Ryšánků.  Procházka se vydařila, a tak příští rok vycházku opakovali, ale už nebyli pouze 3, ale již o několik více. Postupně se rozrůstali tak, že se stala tato vycházka již tradičním pcohodem za účasti několika desítek Domašováků, a to vždy s ukončením pochodu ve stejné hospůdce u Ryšánků. Zpočátku probíhalo občerstvení tak, že si nechali paní Ryšánkovou svařit několik litrů červeného vína, které  si sami pak nabírali a popíjeli. K jídlu byly podávány tradičně sardinky s cibulí a chlebem. Zpívaly se koledy, vyprávělo se a vzpomínalo se. Tradicí také bylo, a to musím zmínit, že pochodu se zúčastňovali pouze muži, nikdy žena. Jednou však někdo přednesl, že by mohly jít i ženy, proti čemuž se ale zvedly hlasy, které namítaly, že tradice je tradice a že je to něco podobného, jako kdyby v rámci "Velikonoční mrskačky" začaly chodit po mužích na mrskačku i ženy. Byla údajně snaha hlasovat, ale právě v minulé větě vyřčenou historickou poznámkou ukončil pan Luděk Zlínský z DOmašova diskuzi a dále se již nikdy o účasti žen na pochodu nediskutovalo. A jak běžela léta, přibývalo i účastníků pochodu a postupně se přidávali i zájemci z jiných okolních obcí a především z Velké Bíteše. Tak je tomu dosud, jen místo setkání se změnilo, protože v někdy v roce 1980 byla uzavřena hospůdka u Ryšánků a byla otevřena nová restaurace u kulturního sálu. Tam je nyní místo setkání všech účastníků pochodu. Letos, u příležitosti 50.výročí, přednesl krátký proslov pan Zdeněk Havlíček a za Bítešáky pan Alois Koukola, který k této příležitosti rozdával i pamětní listy s veršováním. Setkání v kulturním sále se zúčastnila i řada Hlubokčáků, což kvitujeme s povděkem. Jedinou skvrnou na celé akci je náš nedostatek v sociálním zařízení ke kulturnímu sálu a rozestavěná budova pohostinství. Snad se nám i toto podaří v brzké době dát do pořádku, aby mohla být celá akce ješět důstojnější. Přejeme všem, aby ve zdraví užli i další léta a stali se trvalými zástupci svých obcí v tomto tradičním pochodu. Věříme, že poskytneme ještě lepší zázemí, než tomu bylo dosud. Toť vše k tradiční akci, které jsem se letos také zúčastnil.

Mezi svátky by měl proběhnout v sále turnaj ve stolním tenise, ale to trošku předbíháme.

No a ještě bychom neměli zapomenout na počasí. Letos napadlo již v prosinci hodně sněhu, proběhly i u nás dvě velké kalamity, celorepublikově to bylo ještě mnohem horší. I mrazy místy až kolem -20°C některé překvapily, ale podle mě to k zimě patří a každý by s tím měl počítat a zapomenout na představu letního stavu komunikací apod. I když se před Štědrým dnem trošku oteplilo, sníh u nás vydržel a Vánoce jsme osavili na sněhu. Na Štědrý den se mohli zájemci sejít ve sportovním areálu na troubení koled, na akci zorganizovanou provozovatelem areálu, což ještě sváteční dojem umocnilo.

Politicky ve státě se dějí věci až se tomu nechce věřit. Stačí k tomu snad říci jediné, ať je tam ten nebo ten, je to asi úplně jedno. Možná by stačilo výstižněji parafrázovat..."Ať zloděj či hrdina, my jsem jedna rodina".

Blíží se konec roku 2010, v očekávání jsou nové události roku 2011. A jaký ten rok bude? Vzhledem k dosavadnímu vývoji be státě asi nebude příliš růžový - problémy se zdravotní reformou a s tím spojené odchody lékařů do zahraničí, důchodová reforma a snižování důchodů pro letošní 50níky apod.

Je na každém z nás jak se se všemi negativy vypořádáme, aby nám alespoň v mysli převládl optimismus a pozitvní pohled na lidi a svět, jinak to asi nepůjde.

A co čeká naše zastupitelstvo? Je toho hodně, pokusíme se zrealizovat co bude možné, ale už nyní víme, že to nebude jednoduché. Ať už kanalizace nebo dořešení zázemí kulturního sálu...

Proto si dovolím za ZO poděkovat všem, kteří pomáhali na úkor svého času při různých obecních akcích a věřím, že i přes různá negativa zůstanou aktivními a pomohou zase. Za nás všechny si dovolím popřát nám všem hodně zdraví, štěstí, klidu, rodinné pohody a optimismu v dalším roce. Ať je  rok 2011 lepší než ten letošní a všichni ať více myslí na druhé než na sebe, jen tak se můžeme dostat dále a přiblížit se alespoň trošku lepším časům.

Leden

Vánoce a Silvestr jsou pryč, máme tu leden 2011 a všichni musí znovu do práce. Byly to hezké svátky a věříme, že všem se splnila alespoň nějaká očekávání, která jim udělala radost.

V obci je klid, zima nám nezůstává nic dlužna co se týká mrazu, nicmnéně slabá sněhová nadílka tomu příliš nenasvědčuje.

Celý národ asi "zaměstnává" diskuze mezi lékaři a vládou, kde lékaři požadují navýšení platů až na 3 násobek současné průměrné mzdy, která je nyní kolem 23 500.-Kč. Domnívám se, že lze souhlasit s navýšením platů lékařům, kteří mnohdy svým uměním zachraňují lidské životy a jejich práce si zaslouží ocenění. Otázkou pouze je, zda forma nátlaku a vyhrožování je tou správnou cestou, když pro dosažení svých cílů před sebou tlačí v přední linii pacienty... Kdo bude následovat? Hasiči, policie, učitelé ...?

Zastupitelstvo obce pokračuje ve své práci, připravuje se na začátek sezóny, kdy by chtělo začít realizovat některé projekty. Jedná se především o opravu havarijní střechy budovy Obecního úřadu. Požádali jsme o dotace na tuto akci, snad se nám podaří dotáhnout vše do konce tak, aby realizace byla provedena ještě letos.

Pokusíme se dosáhnout i na další dotace, i když je to velmi obtížné. Pokračuje zpracování územního plánu obce, na jaře by mělo proběhnout projednávání s občany.

Máme připravenou projektovou dokumentaci na stavbu kanalizace a ČOV, územní rozhodnutí nabylo právní moci, v krátké době požádáme o vydání stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že do naší obce přibyla řada mladých rodin, vzrostla i poptávka po různých kulturních akcích a dalších sportovních aktivitách. Prozatímním vyústěním je založení Dámského spolku Lesní Hluboké (název se prozatím stále hledá), kde k hlavním organizátorům patří paní Petra Šínová a další. Spolek by měl fungovat na bázi dobrovolnosti a jeho hlavním posláním bude realizace různých kulturních a sportovních aktivit pro všechny bez rozdílu věku. I když u nás v minulém období tyto aktivity byly na slušné úrovni, tímto se posunujeme opět o kousek výše a zamýšlené aktivity přinesou jistě všem vyšší kvalitu kulturního a sportovního vyžití. Další aktivitou by mělo být pravidelné cvičení v sále.

Ani muži nezůstávají pozadu a prohání úspěšně malý bílý míček při stolním tenise. 

Obec nezůstane pozadu a spolek s jeho aktivitami  bude zastřešovat při každé z činností. Proto logickým krokem tedy bylo zakoupení projektoru pro obecní a jiné akce, doplněn bude i ozvučovací systém kvalitnějším zesilovačem a mikrofonem.

Únor

První akcí Dámského spolku byl v únoru maškarní ples pro děti, kterého se v kulturním sále zúčastnilo kolem 80 návštěvníků, z toho 30 soutěžících dětí. Dle ohlasu se jednalo o velmi zdařilou akci. Myslím, že můžeme dodat  známé přísloví "za málo peněz hodně muziky". Děkujeme všem, kteří přispěli svou pomocí k uskutečnění této akce.

Rádi bychom využívali sál více, brání nám však v tom omezené možnosti z hlediska neexistence sociálního zařízení, výčepu apod. Proto je prozatím možné realizovat jen aktivity, které odpovídají využití prostoru jako společenské místnosti.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o využívání kulturního sálu musela být připravena smlouva pro zájemce o krátkodobé zapůjčení sálu, Provozní řád a poplatky za využívání tohoto prostoru. Současně s tím starosta s vlastníkem sousedního pozemku dohodl odklizení nepotřebného materiálu a zkulturnění pozemku tak, aby mohl být využíván pro přístup do sálu bez hrozby případného zranění osob.

Vzhledem k výše uvedenému dění v oblasti kultury a sportu, využili jsme i nápad pana Šafránka na zpracování obecního kalendáře s plánem obecních akcí, které zastřeší obec. V možných případech, dojde-li k dohodě, budou tyto realizovány i s využitím sportovního areálu.

Na letošní rok připadá velké výročí, které si zaslouží zviditelnění. Jedná se o 100. výročí založení hasičů v naší obci. Oslavy jsou plánovány na začátek července 2011. Právě probíhají jednání o této akci, takže podrobnosti zveřejníme až po ukončení příprav a konečném rozhodnutí  o místě a termínu konání akce.

Březen

Přivítali jsme jaro u nás i na Šmelcovně, takže věříme, že bude skutečně pěkné. Po takové zimě bychom si to jistě zasloužili. Splní-li se letošní dlouhodobá předpověď, mělo by být dlouhé a pěkné léto.

V plném proudu jsou přípravy na oslavy 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Naši hasiči pilně cvičí, aby mohli voje umění.

Dohodli jsme se na možnosti využívání pozemku vlastníka rozestavěného pohostinství k přístupu do sálu. K tomu jsme na vlastní náklady celý prostor před kulturním sálem a především před pohostinstvím uklidili a "zkulturnili".

Obec požádala o dotace na rekonstrukci střechy budovy Obecního úřadu a na zpracování územního plánu obce. Projekt kanalizace je ve fází přípravy pro stavební-vodoprávní povolení.

Porblém vidíme v získání dalších dotací, které by nám umožnily vybudovat kanalizaci a ČOV a dořešit sociální zázemí ke kulturnímu sálu. Jak se totiž dozvídáme z různých informací, peněz je již málo a požadavky přesahují možnosti.

Všechny, ať už přímo či nepřímo, zasáhla situace v Japonsku, kde po silném zemětřesení došlo vinou silného zemětřesení a následných vln tsunami k poruše bloků jaderné elektrárny a k úmrtí mnoha tisíc lidí. Došlo k úniku jaderné radiace, bylo zamořeno velké území, moře... Všechny státy se nyní zamýšlejí jak dále, zda odstoupit od výroby elektřiny z jádra či jak zvýšit betpečnost při vzniku podobných událostí. řešení však zatím nikdo nemá a asi tak lehce ani mít nebude.

Duben

Naše vláda se snaží zavádět reformy, které tu velmi chybí, ale vzhledem k projednávání asi není volena správná forma, kdy by mělo při tak závažných reformách dojít ke konsensu celé společnosti.

K tomu se přidává nyní i rozkol ve vládě, kdy nelze předpokládat výsledek, který by pomohl situaci stabilizovat. Na výsledek si musíme počkat.

Počasí se zlepšilo a máme tu pěkné slunečné dny. Jen aby to vydrželo.

V kulturním sále se pilně cvičí, takže všichni zájemci si mohou protáhnout tělo pod vedením zkušených instruktorek.

Připravujeme se na Velikonoce a jsme rádi, že  se snad podaří obnovit dávnou tradici v naší obci, a to klapání a hrkání , které bylo přerušeno před několika desítkami let. Snad se tuto tradici podaří obnovit,

Naši hasiči opět zazářili na soutěži v Újezdě u Rosic, kde 17.4. vybojovali vynikající 6. místo ve velmi silné konkurenci a postoupili do dalšího kola soutěže.

Na konci dubna pod záštitou obce opět bude pálení čarodějnic  u sportovního areálu. Pokud vyjde počasí, bude to opět pěkná akce pro všechny zájemce o tuto tradici.

Zde se ještě pro všechny pamětníky vrátíme k tradici hrkání, čímž se vrátíme také do hlubocké historie a našeho mládí:

Tradice velikonočního klapání, kdy od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodily děti po vsi klapat a zpívat, byla i v naší obci. Tehdy jsme chodili ještě do školy přímo zde v obci, ano, tam, kde je dnes rozestavěná budova pohostinství.

Jedná se o prastarý zvyk, kdy od Zeleného čtvrtku až do vzkříšení Krista na Bílou sobotu přestávají znít zvony, protože podle legendy odletěly do Říma a jejich zvonění nahrazují právě děti klapáním a řehtáním po vsi.

Děti si přinesly klapačky a řehtačky, ze starších dětí byli vybráni vedoucí, kteří dohlíželi na menší děti a průvod pak procházel celou obcí. Po krátkých úsecích vytvořily děti vždy kruh a zazpívaly píseň. Takto tomu bylo až do soboty do rána, kdy děti opět procházely obcí a poté za zpěvu kolední písně obcházely jednotlivé příbytky, u nichž prosily o odměnu za klapání a zpěvy v minulých dnech. Odměnou bývala syrová vajíčka, sladkosti, peníze. Na závěr se děti sešly a odměnu spravedlivě rozdělily mezi všechny koledníky.

Pokud si vzpomínám dobře, zněly slova písně koledníků takto:

"Po vajíčkách chodíme, o ty my vás prosíme. Zato jsme vám hrkali a pod okny zpívali..."

Po dlouhé době, zhruba po 40 letech, se tedy tradice vrací i do naší obce.

Zavzpomínejme tedy na historii této tradice kdysi u nás a zkusme dětem pomoci s její obnovou v naší obci.

Přejeme všem pěkné Velikonoce.

V dalším textu si můžete přečíst přípravný materiál pro děti ke znovuobnovení tradice hrkání. Sámm jsem si slova již těžko vybavil, jsme proto rádi, že nám je sdělil pan František Blecha st., který tuto trtadici dobře pamatuje a poskytl informace s údaji i všechna slova k písním jak je uvedeno dále, za což mu srdečně děkujeme :

Podle tradice v době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku, přes Velký pátek až do Bílé soboty nesmějí vyzvánět zvony. Říká se, že zvony odletěly do Říma a v tyto dny nahrazuje zvonění zvonů hrkání.

Při této příležitosti procházel obcí průvod chlapců a dívek, kteří měli dřevěné řehtačky a klapačky.

Chodívalo se na Zelený čtvrtek ve 12.00 hodin a v 18.00 hodin, na Velký pátek v 6.00 hodin, ve 12.00, v 15.00 a v 18.00 hodin,

na Bílou sobotu pak v 6.00 hodin.

 

Zpívalo se :

„My klekání zvoníme, tím památku činíme, že Kristus Pán za nás umřel a pro nás na kříži trpěl. On smrt hořkou podstoupil , by nás hříšné vykoupil,

a naše nepravosti ráčil na sebe vzíti. Proto milí křesťane modli se anděl páně, aby nás Bůh vždy zachoval skrz přímluvu Marie,

aby nás Bůh vždy zachoval skrze přímluvu Marie.“

 

V pátek v 15.00 hodin chlapci zazpívali :

„My klekání zvoníme, ale tři hodiny zvoníme.“

 

V sobotu ráno po hrkání se chodilo dům od domu a zpívalo se :

„Po vajíčkách chodíme o ty my vás prosíme, proto jsme vám hrkali a naproti zpívali.“

 

Za to byli všichni od lidí obdarováváni penězi, vejci a sladkostmi.

Nejstarší účastníci pak rozdělili dary spravedlivě mezi všechny koledníky.

V řadě obcí tato tradice pokračuje dodnes, a protože jsou i v naší obci šikovné děti, zajímající se o tradiční zvyky, rádi bychom se pokusili obnovit tuto tradici i u nás, třebaže v poněkud zkrácené podobě (v kolik hodin se bude hrkat ještě doladíme).

Princip však zůstane zachován – jde nejen o připomenutí nejdůležitějších křesťanských svátků v roce. Biblický příběh Ježíše Krista v dnešní hektické době vnímá mnoho lidí nad rámec jakéhokoliv náboženství, nejde jen o církevní záležitost .

Pokusme se společně o obnovu této jarní tradice !!!

Pěkné Velikonoce.

Květen:

Přípravy na letní sezónu jsou v plném proudu. Na obci jsem vytvořili pracovní místo pro jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce a ˇUřad práce nám na jeho činnost finsnčně přispívá, což je tedy výhodné i pro obec. Je tedy záruka, že se podaří zlepšit vzhled obce.

Práce na územním plánu obce pokračují, stejně tak čekáme že na tuto i další akci, což bude oprava havarijního stavu střechy OÚ, obdržíme dotaci. Dle dosavadních informací to vypadá dobře, a tak jsme optimističtí a očekáváme pozitivní zprávu.

Červen:

Počasí se mění, chvíli teplo, pak zase chladněji, vypadá to, že se splní pořekadlo "Medardova kápě 40 dní kape", ale všichni doufáme, že tomu tak nebude.

V červnu byl asi hlavní akcí dětský den, který organiizovaly pod záštitou obce naše ženy z Dámského spolku za velké pomoci našich hasičů. Účast byla veliká, počasí vyšlo, děti i dospělí si užili, a tak nezbývá než poděkovat za velmi pěkné odpoledne.

Další akcí byla pomoc dobrovolníků na přípravě bazénu na sezónu 2011. Díky nepříznivému podzimu, padání pylu apod. to byla skutečně práce namáhavá, ale podařilo se, což mohou posoudit současní návštěvníci bazénu.

Nájemce čistí nyní vodu bezchlórovou technikou, uvidíme jak se bude dařit při větčší návštěvnosti a horkých dnech. Prozatím vše vypadá lépe než dobře, přejme is, aby tomu tak bylo i nadále.

Konečně dorbá zpráva, na opravu střechy OÚ jsme obdrželi 189 000.-Kč, což nám za dalšího přispění obcé umožní dát dohromady střechu, která je nyní v havarijním stavu.

Naši pracovníci na veřejně prospěšné práce, z čehož pouze jeden je stálým pracovníkem, vylepšují vzhled obce, což jistě všichni ocení. Ať už kompletní sečení trávy, údržbu obce, a to i před rozestavěným pohostinstvím, které vzhledově nepříspívalo k dobrému obrazu obce. Po našem "vylepšení" je už i přístup do kulturního sálu mnohem příjemnější. I pomník padlých nad kulturním domem byl pěkně připraven a zbaven nežádoucích dřevin, které ho zcela zastínily.

Červenec:

V červenci nás čekala oslava 100. výročí založení doborovolných hasičů v naší obci. Přípravy byly veliké. Takto jsem oslavy viděl já a myslím si, že objektivně je tak viděli všichni, kteří tu byli.

A jak jsem to tedy viděl já? Posuďte sami.

Uplynulo několik málo dní po oslavách 100. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci.

Jak asi vypadala tehdy původní budova našich hasičů? Letopočet přesně nbeznám, domnívám se však, že to mohla být 20. léta, ale nejsem si jit, foto jsem našel v naší domáci fotogalerii:

 HasicskyDum LesniHluboke

Co k tomu říci, mohl bych psát elaborát, ale myslím, že to nemá smysl.

 

Hasiči připravili více než důstojnou oslavu svého založení. Naši předkové by mohli být hrdi na své nástupce.

 

Oslavy byly zahájeny již v pátek slavnostní schůzí hasičů v kulturním sále obce. Přítomno bylo cca 100 lidí. Po slavnostních projevech starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce pokračovali pánové Ing.Luboš a Ing. Aleš Solařovi,  Ing.Martin Zadělák, velitel hasičů pan Josef Hotárek ml. a další. Závěrem jim poděkoval za dosavadní činnost okrskář pan F.Šrámek se svým zástupcem Milanem Valouškem z Domašova.

 

Následně pak z rukou představitelů hasičů obdrželi různá vyznamenání či diplomy nejstarší nebo bývalí zasloužilí členové hasičského sboru. Patřili k nim např. pan Josef Jelínek, František Hemala a František Hotárek. Z mladší generace pak pánové Jaroslav Blecha, František Borkovec, Josef Hotárek, Antonín Hotárek, Zdeněk Křivánek, Miloš Miler, František Volánek, František Zadělák. Snad jsem vyjmenoval všechny.

 

Svou zdravici přednesli i hosté z okolních obcí.

 

V sobotu pak oslavy pokračovaly na otočce u OÚ, kde bylo předvedeno mnoho z umění hasičů, pohled do historie, kdy i zde jsme mohli vidět staré koňské stříkačky tažené koňmi a obsluhované hasiči v dobových stejnokrojích. Na opačném konci této parády pak každý mohl vidět nejmodernější techniku používanou v dnešních podmínkách, naši předkové by jistě hleděli úžasem. Tato ukázka nejstarší a nejnovější techniky byla zakončena průvodem obcí. Poté následovala ukázka likvidace požáru a vše se schylovalo již k očekávané soutěži družstev. Přijely sbory soutěžních družstev až z Kovalovic, dále z Brna-Šlapanic (vč. družstav dívek a žen), z Radňovsi a pak z blízkého okolí jako Rudka, Přibyslavice, Domašov, Březník.

 

Soutěž byla velmi zajímavá a nezbývá nám než popřát vítězům, ale i všem ostatním za pěknou podívanou. Z družstev mužů zvítězily Kovalovice u Vyškova, z družstev žen pak družstvo z Brna-Šlapanic. Ceny byly jistě velmi zajímavé. Kromě různých dárků a suvenýrů pro všechny pak sud piva pro vítěze mužů s překrásným ozdobným kamenem a pro ženy pak navíc i šampusové opojení...

 

Zviditelnit naši akci i obec přijeli zástupci z regionální televize RTA Brno a z deníku Rovnost.

 

Večer pak následovala zábava v obecním areálu Azuro 168, na kterou přišlo 260 platících návštěvníků, před půlnocí pak všichni nadšeně sledovali 7minutový ohňostroj na fotbalovém hřišti.

 

Celou dobu se o výborné pohoštění starali všichni ve stáncích či u udírny...

 

Všichni se rozcházeli až nad ránem a myslím, že byli nadmíru spokojeni.

 

Komu poděkovat...

 

Zcela jistě všem, celému kolektivu hasičů pod vedením pana Ing.Pavla Borkovce, všem ženám, které se postaraly o obsluhu, sladké pohoštění...

 

Dále všem sponzorům, kteří buď finančně nebo jinak akci podpořili.

 

Prostě dík patří všem, kteří nějakým způsobem přiložili ruku k dílu, ale dále také Vám všem, kteří jste nezůstali doma a přišli jste se na tu parádu podívat a podpořit tak nejen hasiče, ale i ukázat, že Vám dění v naší malé pěkné obci není lhostejný.

 

Děkujeme.

 

Ing.V.Ryšánek, starosta

 

Oslavy skončily a všichni se pomalu rozjíždí na dovolené.

Ve sportovním areálu je díky pěknému počasí prozatím živo, někdy se tu během dne vystřídá i více než 200 návštěvníků.

Příští týden nás čeká tradiční pouť sv.Anny. V pátek i v sobotu by měla být zábava, v neděli pak mše v kapli sv. Anny.

Snad budeme mít všichni štěstí a pěkného počasí si dosyta užijeme doma, na Azuru168 nebo někde v zahraničí.

Pěkné prázdniny a ať se všichni zase sejdeme ve zdraví odpočatí a alespoň s malým elánem do dalšího boje...

Srpen:

Většina lidí stále ještě relaxuje na dovolených, a to jak u nás doma, tak i v zahraničí.Jen aby počasí přálo.

 

Září:

A je tu opět škola, vše se vrací po prázdninách a dovolených do starých kolejí. Houbaři marně čekají na svou sezónu, která stále nepřichází. Ač nebylo pěkné počasí, přesto nepršelo tak, abybylo dostatečně zavlaženo. Ukáže se to jistě i  na nedostatku podzemní vody.

Obec bude opravovat střechu obecního úřadu a kupodivu podle prvních náznaků bude problém sehnat solidní firmu, která nastaví  paramtery realizace tak, aby je mohli ZO akceptovat. Pro obec pracuje stále prostřednictvím ÚP pracovník pan Petr Krupička na veřejně prospěšných pracích, a tak má obec postaráno o zeleň a všechny další činnosti, které by jinak obtížně zajišťovala.

Počasí je sice jakžtakž příznivé, ale stále je málo vláhy. Letošní houbařská sezóna prostě nebude. Objevilo se sice období, kdy byly bedle, ale to bylo tak asi vše.

Říjen a listopad:

Obec se snaží pokročit s dokkončením ÚP obce, zbývá již jen málo kroků k tomu, aby mohl být schválen a nabýt platnosti. Pravděpodobně někdy v prosinci či lednu by mělo proběhnout veřejné projednávání, které bude  vlastně závěrečnou fází projednávání a předpokladem pro zdárné dokončení projektu.

Kanalizace je ve stadiu projednávání stavebního povolení. Problémem budou peníze na realizaci, bohužel, z našeho pohledu, JmK se orzhodl v příštím roce podporovat investice z dotací EU do oprav a budování komunikací. Prozatím máme tedy smůlu.

Soustředíme se tedy v rámci možností na zprovoznění kulturního sálu a dořešení chybějící hospůdky. Pevně věříme, že se nám to podaří.

Na obci stále aktivně pracuje Dámský spolek Hlubočanky, kjterý pořádá pro děti i dospělé akce, které tu chyběly.

Obec ve spolupráci právě s Dámským spolkem připravuje svůj první obecní kalendář, který by měl představit snad všechny obecní akce pro další rok. Už se na první číslo těšíme.

Podle kalendáře je sice dušičkové období, ale počasí tomu přílš nenasvědčuje.

Pomalu se připravujeme na Vánoce. Ty se nezadržitelně blíží. Letošní Advent připadá ještě na listopad, a tak jsou příparavy na slavnostní tradiční rozsvícení Vánočního stromu v plném proudu. Žárovky jsou připraveny, svítí, víno a malé občerstvení je nakoupeno, Hlubočanky připravily krásné perníkové figurky, děti nacvičily pásmo říkanek a písniček a tak může vše začít.

A můžeme už říci, že se akce opět vydařila. Shromáždilo se tu přes 100 lidí, ať už od nás nebo z blízkého okolí. Dokonce přijeli až z Brna naši budoucí spoluobčané, což nás potěšilo. Děkujeme všem, kteří "přiložili ruku k dílu" i těm, kteří nás podpořili svou účastí.

Prosinec:

A máme tu zase konec roku, to to letí... Doba bilancování a čas k návštěvám blízkých...

Sem tam se objeví již mrazík, který komplikuje náledím chůzi i jízdu, ale je to období, ke kterému tato situace patří.

 

Potěšilo nás, že naše bývalá občanka paní Marie Antlová, která je od svých

   03122011701                                                                                                                 

 

91 let v penzionu ve Velké Bíteši, se dožila nyní 100 let (30.11.2011). Byli jsme jí za nás všechny popřát a předat malý dárek. Návštěva naplnila naše očekávání. Stále vitální, čilá, soběstačná, tak jak jsme ji znali i u nás, kde vedla dlouhých 27 let obchod smíšeným zbožím v místech, kde dnes opět tento obchod v budově OÚ je. Jak sama řekla:"Ač pocházím ze Svatoslavi, přesto mou láskou zůstalo a zůstává Lesní Hluboké... Na Lesní Hluboké nedám dopustit a vždy na ně ráda budu vzpomínat". Občas se sem i podívá se svými syny, kteří ji zde provezou a tak je i nyní informována o všem co se zde děje. Přejeme jí ještě dlouhá léta ve zdraví a s vitalitou, kterou stále oplývá.

 

V prostoru obecního areálu Azuro168 postavil provozovatel pěkný slámový betlém, zájemci ho mohou "okukovat"  počínaje 3.prosincem až snad do konce ledna.

Tradičně 5.12. úřadoval v naší obci Mikuláš se svými pomocníky, byla to vskutku zdařilá akce. Děti  i rodiče byli spokojeni. Děkujeme všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli. Jakmile budeme mít foto, uvidíte je v naší fotogalerii.

Vypadá to tak, že opět bude Vánoční pochod z Domašova, Velké Bíteše do naší obce. Jedná se již o tradici, kterou bychom rádi i my zachovali.

Jen prozatím chybí sníh, snad se zadaří, ale to ještě chvíli počkejme a uvidíme.

A tak jsme se nedočkali, sníh nebyl, jen občas slabý poprašek. Ani teploty nenapovídají, že je již zimní čas.

Je tu konec roku 2011 a my čekáme, co nám ten nový přinese. Snad se nenaplní strašidelné vize Mayů, kteří údajně předpovídali velké změny. Možná je to spíše tak, že podle Mayů končí jejich kalendář a začíná nový, který bude trvat  tisíce let. Bude-li to tak, pokud si to nepokazíme sami, nemuselo by to být špatné.

 

 

Leden 2012

 

 

A je to tu, rok 2012. Je to první měsíc v roce, pomalu se všichni probouzí z prázdnin, které byly přes Vánoce.

Na obci končí pomalu zpracování územního plánu a připravujeme se na stavební povolení pro kanalizaci a ČOV, neboť by měla být příležitost získat dotace z fondu EU.  Jinak se prozatím nic závratného neděje. Jednáme i kolem bývalého pohostinství, abychom konečně mohli zprovoznit náš kulturní sál. Ale jak to tak vypadá, je to běh na delší trati.

Je plesová sezóna, i naši občané se zúčastňují plesů ve Velké Bíteši a jinde.

Začíná přituhovat. Že by se přihlásila zima? A to i přesto, že jsme všichni již doufali, že už žádná nebude.

Únor

Skutečně se zima přihlásila, teploty klesají  místy až k -38°C. U nás je to jen tak do -20, ale i to je síla. A k tomu se přidává i sníh, no skutečná zima. Ale to už nějak vydržíme.Na  OÚ nám zamrzl vodovod v obchodě, to už tu dlouho nebylo. Plesová sezóna pomalu končí a naše ženy - Hlubočanky připravují maškarní průvod obcí. Tomu předchází dětský karneval a opět, podobně jako loni, s velkým úspěchem. Letos se tolik masek nesešlo jako loni, ale i tak to byl a velmi úspěšná akce. Na harmoniku doprovázel masky pan Mašek z Křoví, který pak zahrál i v sále, kde po průvodu bylo posezení s občerstvením. Bylo zde hodně lidí a vše se vyvedlo podle představ.

Březen

Zima ustupuje a sem tam se na obloze objevuje sluníčko, které svými paprsky už dovede i zahřát. Blíží se jarní dny, na které se všichni těšíme. 18.března bude na areálu Azuro 168 domácí zabíjačka pro všechny zájemce, věřme, že se zadaří po všech stránkách a všichni budou spokojeni. Uvidíme.

Zabíjačka proběhla, jaro jsme přivítali a jsem rádi, že je zima za námi.

Na obci končí zpracování územního plánu obce, který nám připraví nové možnosti ke kencepčnímu rozvoji obce. Můžete si o něm přečíst v jiné sekci na tomto webu.

Stejně tak pokračuje projednávání projektu kanalizace a ČOV pro naši obec. Na poslední chvíli musíme ještě pár věcí upravit dle přání ŹP či odboru dopravy, ale je to jen časově náročnější práce. Současně s tím jsme vybrali i obstaravetel dotace na budování kanalizace. Předběžně se jedná o částku kolem 30mln Kč. Je to v této době poslední možnost jak na tyto dotace dosáhnout, i když byl titul vypsán pro  obce nad 2000 EO. My můžeme tyto fiannce požadovat z důvodu, že spadáme do území Povodí Nové Mlýny a chráněného Přírodního parku Bílý potok. Zda se nám podaří dotace vybojovat, to uvidíme záhy.

Duben 

Duben již tradičně patří reji čarodějnic, a tak se těšíme na tuto akci, kdy se nám představí děti i dospělí v převlecích, které si zaslouží obdiv nás všech. Ale nepředbíhejme, to bude až na konci dubna.

Hasiči vytáhli "své nádobíčko" a připravují se na svou první letošní soutěž v Újezdě u Rosic. Byl jsem přitom a musím říct, že se velmi činili, což dává příslib dobrého umístění.

Neustále probíhají jednání o koupi rozestavěné budovy pohostinství do vlastnictví obce, není to jednoduché, ale věřím, že se to podaří.

Počasí je příznivé, chvílemi je teplo více než jsme v tuto dobu zvyklí.

Odhadli jsme to dobře, naši hasiči se umístili v silné konkurenci 13 sborů na vynikajícím 5.místě, všem okolním sousedním sborům "ukázali záda". Blahopřejeme.Počasí nám přálo, a tak byl rej čarodějnic překrásný, všechny zůstaly a žádná neodletěla. Naše Hlubočanky ve spolupráci s hasiči připravily pěknou podívanou pro všechny, hasiči se pak navíc postarali o občerstvení a vše vyšlo na jedničku, účast byla vělmi pěkná a myslím, že všichni byli spokojeni.

Květen

Je tu květen, měsíc lásky a svátků 1.máje, osvobození a svátku našich matek. Letos vyšlo toto období tak, že bylo možné prožít 2 prodloužené víkendy za sebou. Svátek matek nás teprve čeká tuto neděli. S předstihem si dovolím všem našim maminkám za nás všechny muže i děti  poděkovat za vše co pro nás dělají a popřát jim hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Počasí je prozatím příznivé, i když na mnoha místech byly přízemní mrazíky a ty zřejmě způsobí poničení veškeré úrody ovoce.

Červen

Scénář zpočátku podobný loňskému roku. Dětský den na začátku, opět kvalitně připravený, velká účast a spokojenost na tvářích všech, jak dětí, tak i organizátorů. Opět Hlubočanky a naši hasiči.

Nyní již mohu uvést i některé informace, které se týkají naší snahy o koupi rozestavěné budovy pohostinství do vlastnictví obce. Myslím, že většina z vás to pochopí, že informace k tomuto tématu uvádím se zpožděním. Proč, to vyplyne z dalšího dění, kdy na konci budou uveřejněny všechny podstané informace. Prozatím lze jen konstatovat, že vše běží dobře, až na to, že díky jednání naší obchodní protistrany musela obec přistoupit na vyšší cenu než kterou měla předjednanou. Mohlo být i hůře, ale vzhledem k našim správným předpokladům jsme se této eventualitě vyhnuli.

Červenec

Prázdniny, čas, na který všichni velmi čekají, aby prožili pěkné dny na dovolené a nabrali sil do dalších dnů. Počasí není špatné, což je vidět i na počtu rekreantů u našeho bazénu v areálu Azuro168. Jsme tomu rádi, mrzelo by nás, kdyby bazén a okolí zelo prázdnotou.

Blíží se pouťový čas, bylo třeba projednat zapůjčení kaple sv.Anny na tento čas, neboť po jednáních na místě byly odsouhlaseny práce k úpravě stropního závěsu lana ke zvonu, což, ač přislíbeno, nebylo do prozatrím porvedeno, stejně tak i odklizení shnilého plotu ve správě LČR Náměšť nad Oslavou. Dříve byly klíče k dispozici u některého z farníků v obci, ale pak byly odebrány a jsou nyní na lesní správě v Náměšti. Okolí kaple stejně udržujeme na naše náklady, jinak bychom tu nemohli nic pořádat.

Pouť se vydařila, i když počasí nebylo zcela ideální.

Na pole u nás není již dřívější tradiční pohled, kde někde byly brambory, jinde obilí, tam lucerka, vedle pak kukuřice či mák. Dnes je pohled na většinu plí stejný. Kukuřice a řepka, místy obilí, brambory téměř žádné. Údajně se nevyplatí hsopodařit postaru jak jsem psal. Výnosnější je zásobit bioplnové stanice apod. Kam to ale vše spšje, to pak vidíme na pultech našich obchodů, kdy dochází k neustálému zdražování téměř všeho.

Politika státu však neřeší tuto situaci a naopak přilévá olej do ohně. Korupce je hlavním tématem každého dne. Nikdo z politiků však vinu za současný stav společnosti, státu, ale necítí. Důchodci se nemají na co těšit, neboť jsou neustále masírováni nutným krácením jejich penzí, nebo lépe snížením valorizace, protože údajně na to stát nemá. Že ale nehledá úspory tam kde by se našla spousta peněz, to už je nezajímá. A tak si občane pomoz jak dovedeš.

Vzhledem k tomu, že již probíhá zápis rozestavěné  budovy pohostinství s pozemky do obecního vlastnictví, mohl jsem uvolnit informace, které se k průběhu celé záležitosti pojí. Myslím si, že si zaslouží i toto vyjádření své historické umístění, proto ho připojím následně. A proč, ptáte-li se? My co jsme se tu narodili, to samozřejmě víme, ano je to i kus nostalgie. Naši otcové, dědové, i někteří z nás, já tedy ano, jsme tu chodili do základní jednotřídní školy a naše mládí se tak pojí s touto budovou. v 80.létech bohužel neuváženě představitelé tehdejšího Národního  nebo Místního výboru v naší obci prodali tuto budovu tehdejší Jednotě Brno-venkov. Dobře si pamatuji na jejího předsedu s. Treblíka, se kterým jsme pak i pracně vyjednávali o převodu vodního díla sv.František do vlastnictví Svazku 9 křížů. Pak byla v těchto prostorách hospůdka a obchod, ale vzhledem k novým podmínkám po revoluci ustával zájem ze strany Jednoty o provoz takových malých jednotek, i tam již pomalu začínala privatizace, v řadě případů dnes označovaná jako tunelování, tak to prostě bylo. A tak se stalo, že se nejprve utzavřel ahospůdka, pak i obchod smíšeným zbožím a nebylo tu nic. Jako záchvěv příchodu lepších časů byla snaha pana O.H., bytem Brno, o rekonstrukci pohsotinství a vybudování i 3 bytových jednotek, kde by pak pobýval se svou rodinou. První chybou však bylo "šroubování ceny" nahoru při dražbě z majetku Jednoty. Toho se zúčastnila i naše obec, domnívám se, vzhledme k informacím zúčastěných, že nereagovala na jednání příliš dobře a tak se budova dostala do vlastnictví zmíněného O.H. Léta běžela, z pohledné budovy se stalo monstrum, které již asi nepůjde navrátit do původního stavu, navíc práce byly provedeny tak, že budou vyžadovat nyní různé úpravy, "lepení" apod. , protože nebyl dodržen projekt. Majitel zjistil, že není schopen finančně stavbu dotáhnout dokonce, a tak ji začal nabízet k prodeji, ovšem za zcela nepřijatelnou cenu. nenašel se nikdo ze zájemců. Kdo by také kupoval takovou budovu v obci? Můj názor byl, že pouze člověk s nějakým pozitivním vztajhme k občanům, k obci. Postupem času se našli 2 zájemci, bohužel nikdy k dohodě i za naší pomoci nedošlo. Vždy to však byli zájemci, kteří mě jako představitele obce oslovili, informovali o svém zájmu, o svém, záměru, společně jsme pak i vystupovali v dané věci. Že se nepodařilo, nebylo naší vinou. A tak nezbývalo než se domluvi t na obci a snažit se získta za přijatelnou cenu budovu do vlastnictví obce. Proto jsem jednali v roce 2010 s realitní kanceláří Sting, ne naší vinou k transakci nedošlo. Museli jsme navíc "dobývat" zpět peníze, které jsem již do případu vložili. Pak jsme již jednali jen s panem O.H. Než jsme se stačili domluvit, připadl veškerý majetek pana O.H. do insolvenčního řízení. Pan O.H. podporoval převod dovlastnictví obce, jednání však už bylo v moci soudů, největšího věřitele a insolvenčního správce. Vše probíhalo tak jak jsme si představovali. Problémem však bylo uvolňování informací, neboť již na začátku jsme počítali s tím, že by mohlo dojít ke zmaření transakce. A zda jsem udělali dobře, to si můžete přečíst v následujícím dokumentu, který byl uveřejněn až ve vhodnou dobu mj. i na webu obce. Zde je tedy text:

 

Dobrý den vážení spoluobčané,

jsou prázdniny, věřím, že řada z Vás si je užívá podle svých představ. Mělo by být vcelku klidno, tzv. "okurková sezóna". Ale je tomu tak? Myslím, že i u nás v obci již ano, i když této časové době předcházela řada důležitých jednání pro obec. Proto možná v následujících řádcích najdete odpovědi na řadu svých otázek, které jste si prozatím nemohli dát dohromady, protože Vám chyběly informace.

Dovolte mi tedy, abych vám jménem ZO sdělil potěšující zprávu, že Obec Lesní Hluboké zakoupila do svého vlastnictví rozestavěnou budovu pohostinství s pozemky u kulturního sálu za částku 1,6 mln. Kč a bude tak moci dořešit zprovoznění kulturního sálu.

Bohužel, i když to tak nevypadalo, udály se při tomto obchodním jednání různé věci, které možná někteří nepředpokládali a které způsobily to co si můžete přečíst v následujících řádcích.

Vzhledem k různým informacím, které o daném obchodním případě jsou mezi vámi šířeny,  je asi na místě, abyste mohli tyto informace posoudit se skutečnostmi, které mohu jako starosta obce samozřejmě doložit i v písemné podobě, neboť jsem byl  účastníkem všech jednání, a to jak s vlastníkem budovy, dále s insolvenčním správcem, tak i s věřitelem MPSS Praha.

Dovolte mi tedy, abych uvedl na pravou míru některé skutečnosti, které se týkají úsilí  obce o dořešení stavu s rozestavěnou budovou pohostinství a jejím odkoupením do vlastnictví obce, aby mohly být naplněny postupně zájmy občanů v souladu se zájmy obce, které jsme si na veřejné schůzi projednali a informativně i odhlasovali opakovaně nejen v roce 2011, ale už i dávno předtím.

Proč informace až nyní?

Protože celý případ koupě byl poměrně citlivý a bylo lepší vyčkat až na ukončení jednání se všemi zúčastněnými a dokončení transakce.

K dokreslení sledu událostí je asi nezbytné seznámit některé z Vás, nezasvěcených,  s historickým vývojem případu. Pokusím se vynechat řadu detailů, které sice mají vypovídací schopnost o dané věci, ale nejsou již asi nyní podstatné.

Dořešení  neutěšeného stavu se sociálním zařízením v kulturním sále obce a dobudování  kompletního zázemí pro potřeby užívání obecního sálu se věnujeme na zastupitelstvu již delší dobu, to je všeobecně známo. K jednání v dané věci jsem jako starosta obdržel od ZO mandát, který jsem se snažil naplnit.

Vlastník budovy, který ji vydražil cca v roce 2004 a s nímž obec projednávala i využití budovy v souladu se zájmy obce,  nebyl schopen dostát svým závazkům a byl nucen budovu prodat. To se po celou dobu nedařilo. Přitom obec napomáhala v získání kupce, což se ve dvou případech podařilo, ale  k dohodě spíše vinou majitele nakonec nedošlo. Důvody neúspěšného prodeje nyní již nemá smyl  rozepisovat.

Po diskuzích na veřejných schůzích bylo rozhodnuto, že se obec  pokusí budovu za příznivých finančních podmínek získat do svého vlastnictví nebo vystaví ke kulturnímu sálu přístavbu s hospůdkou a sociálním zařízením tak, aby mohl být obnoven provoz kulturního sálu. Proto obec  zhruba v roce 2009 zvýšila svůj zájem o budovu, jednala jak  s vlastníkem budovy, tak i s realitní kanceláří, výsledkem byla  před 2 roky podepsaná  smlouva o budoucí smlouvě na  koupi budovy formou splátek za částku 1,5mln. Kč, ale díky nesrovnalostem v různých záležitostech ze strany majitele k dokončení transakce opět nemohlo dojít, i když obec již hradila splátky úvěru. 

Z důvodu znalosti stavu budovy a vývoje celé situace, a to i po opětovné konzultaci s odborníky v této branži,  jsme si stanovili zhruba podmínky, za kterých jsme byli ochotni budovu v budoucnu odkoupit tak, aby to pro obec bylo výhodné. Stále jsme ale neopustili  záložní plán přístavby menší hospůdky se sociálním zařízením pro případ, že se transakce nepodaří.

Různé realitní kanceláře nabízely stále budovu na internetu, žádný zájemce se však nepřihlásil, ani naše ZO nekontaktoval.  Řadu let bylo tedy možné přes realitní kancelář koupit objekt za nabízenou částku, a to ještě i v roce 2012 dokonce za částku 1,7mln. Kč, ale žádný zájemce se neozval.

V situaci, kdy objekt připadl do  insolvenčního  řízení, žádný zájemce opět nebyl, nabídli jsme za obec kupní částku, kterou jak věřitel, tak majitel i insolvenční správce akceptovali. Následně jsme  obdrželi  i pokyn věřitele ze dne 4. 4. 2012, kterým insolvenčnímu správci  věřitel dává pokyn, aby odprodal nemovitost mimo dražební vyhlášku zájemci - Obci Lesní Hluboké - za dohodnutou cenu. 

Smlouvu na koupi budovy jsme tedy podepsali,  po úhradě dohodnuté částky měl být proveden zápis do katastru nemovitostí. Obec částku uhradila v souladu s uzavřenou smlouvou.  Aby vše proběhlo v souladu se zákonem, bylo třeba na schůzi ZO schválit v usnesení celou transakci.  Podotýkám, že do té doby nikdo nekontaktoval někoho z nás  s informací o jakémkoliv záměru s rozestavěnou budovou... 

Asi je vhodné také podotknout, že již dříve byli někteří členové ZO a i někteří další občané obce s vývojem celé kauzy průběžně informováni a o celé věci jsme i společně diskutovali.

K naplnění litery zákona jsem 7. 5. 2012 proto na schůzi seznámil zastupitelstvo naší obce se smlouvou a sdělil jsem i další údaje týkající se transakce. Současně jsem požádal zastupitele o diskrétnost v dané věci, aby celá transakce nebyla zmařena. ZO vše schválilo, což je zaneseno i v usnesení ze schůze.

Následující den po schůzi,  8. 5. 2012,  byl státní svátek.  Ve středu 9. 5. 2012 jsem byl informován, že 8. 5. 2012 se ozval nový zájemce  na koupi nemovitosti, který slibuje  uhradit 200-300tis.Kč navíc oproti nabídce obce, ale bez průkazných doložení  zdrojů financování apod. Já jako zástupce obce jsem solventnost k uskutečnění transakce doložil.  Dále zájemce údajně  sděloval, že obec nechce využívat celou budovu a chce ji nesmyslně zakonzervovat, zatímco on  ji chce využít celou, přičemž  finance údajně nejsou problémem,  přislíbil  tedy zajištění  a doložení  sponzorů vč. jejich průkazné solventnosti. 

A výsledek pro obec v dané chvíli díky tomuto zásahu?

Požadavek věřitele, pak i nutnost přistoupit na zvýšení kupní ceny, a to nejlépe o stejných 300tis.Kč jak nabízel nový zájemce, po mém jednání a zdůvodnění však nejméně o 100tis.Kč. A to vše z důvodu navýšení ceny novým zájemcem (lze doložit vyjádřením věřitele).

11. 6. 2012, cca v 17:30hodin, tedy těsně  před schůzí ZO, ale již po uzavření smlouvy na koupi budovy do vlastnictví obce, kontaktoval mě jako starosty obce v této věci poprvé nový údajný zájemce pan P.K. se sdělením, že chce koupit budovu pohostinství, že hodlá provozovat penzion v nějakém napojení  na "vozíčkáře", že peníze nejsou problémem. S tím jsem seznámil ZO na schůzi ten den. Že je smlouva  již podepsána, o tom věděli opět pouze stejní zastupitelé či občané obce, kteří byli průběžně s kauzou seznamováni.

Po jednání s insolvenčním správcem  i s věřitelem jsme i my však dali novému zájemci šanci, aby splnil 2 požadavky věřitele, a to:

-     do 30.6.2012 doložení závazné objednávky novým zájemcem na koupi budovy s průkazným doložením sponzorů a finančního

      zajištění v minim. výši 1,8mln. Kč s tím, že bude možné samozřejmě tyto skutečnosti ověřit

-     pokud bude splněn předchozí bod, pak do 20.7.2012 složení uvedené částky zájemcem  na účet insolvenčního správce

A výsledek? 

2. 7. 2012 jsem  byl informován ze strany insolvenčního správce a dále i věřitele o tom, že nový zájemce žádnou konkretizaci objednávky ani další podmínky dohody do 30.6. 2012 nesplnil, neboť nic nedoložil, ani se jinak neozval, proto s ním již v dané věci  dále nebude jednáno a veškeré úsilí bude směřováno k uzavření obchodu s Obcí Lesní Hluboké, samozřejmě ale již za částku o 100tis.Kč vyšší oproti původní dohodě.  Zde musím podotknout, že ne vše podrobně lze zde z průběhu jednání uvést, ale trvání věřitele na navýšení je doložitelné z jeho písemného vyjádření, kde uvádí i důvod navýšení - návrh nového zájemce na navýšení ceny.

Co tedy říci na závěr?

Smlouva na koupi budovy do vlastnictví obce je platná, byla uzavřena řádně a na základě všech doporučení, požadovaná částka byla uhrazena dle ujednání ve smlouvě, v brzké době by měl být dokončen zápis nemovitosti do KN.

Ano, obec mohla mít budovu o 100tis. Kč levněji. Jak je snad ale patrné z uvedených informací, byl však vývoj takový, že bylo nutné akceptovat novou cenu, neboť byly kladeny nové podmínky, které by obec nemohla a nechtěla akceptovat a došlo by pravděpodobně ke zmaření koupě.

Pokud jste četli pozorně, sami si uděláte úsudek např. o tom, kdo jak v zastupitelstvu a nejen v něm hájil zájmy obce a Vás, občanů obce, zda mohlo dojít, došlo nebo nedošlo k využití informací ve prospěch někoho, tedy např. ke střetu zájmů... a co by mělo event. asi i následovat... to vše posuďte sami, to necháme na Vás.

Jak jsem již uvedl, údaje, které zde uvádíme, můžeme doložit písemnými podklady všech zúčastněných v daném případě.

A jak reagovat na subjektivní informace zájemce vylepených v okně obchodu Spížka, které jsem obdržel i mailem od někoho z Vás?

Po zralé úvaze se domnívám já i ostatní zainteresovaní, že nejlépe je nereagovat, nic efektivního by to nepřineslo. A shodli jsme se i na tom, že nebudeme ani přistupovat na tyto "oknové" či jiné nedůstojné diskuze. 

My jsme uvedli za obec  pouze fakta, která lze samozřejmě doložit. Za sebe i ostatní 3 členy ZO mohu sdělit, že jsme neuváděli nikde přízemní výrazy, které jsme si mohli přečíst v uvedeném dokumentu a pokud někdo někde něco takového řekl, o tom nevíme, víme to skutečně jen z informací na okně Spížky. Proto nechť si o celém případu udělá svůj názor každý sám.

My,  zmínění  zastupitelé obce a myslím že i řada našich spoluobčanů, si vážíme práce každého, kdo  dělá cokoliv prospěšného pro jiné občany.  Nicméně nemíníme hrát hru, ve které by mohl možná být někdo i bez svého vědomí využíván k dosažení  čehokoliv... Je to podle nás nedůstojné a nepatří to do obchodních jednání.

Ještě k tomu snad jediné. Všichni jsou u nás v obci vítáni, žádnou skupinu občanů nevyzdvihujeme, žádnou neutlačujeme, ke všem se snažíme chovat stejně, vážíme si každého člověka.

A jak dále?

Pokud by někdo z Vás měl zájem o doplnění  informací, ať se na mě obrátí, rád zodpovím dotazy či ukážu zmíněné doklady z jednání v dané kauze, v řadě případů jsem na Vaše požádání tak již učinil.

Domníváme se, na základě uvedených skutečností i odezvy řady z Vás, že bude nutné zvážit  spolupráci obce s kýmkoliv, kdo se chová vůči snahám a zájmům obce nestandardně.

Přejeme všem příjemné prázdniny.

Lesní Hluboké 9.7.2012      Starosta za podpory dalších 3 členů  ZO                               Ing.Vladimír Ryšánek, starosta

 

Jsem tomu rád, že to nakonec takto dopadlo a věřím, že radost má i většina z vás. Doufám jen, že stejnou chybu z 80.let min. století nebude některé zastupitelstvo opakovat a nebude někdy muset řešit vše znovu.

 

Srpen

Polovina prázdnin za námi, já si myslím, že letošní počasí je lepší než loni.

Podali jsem žádost na dotaci nba kanalizaci, a i když hlavní příjemci dotace jsou větší obce, přesto máme snad nějakou šanci díky svedení vod do Bílého potoka, kdy je pamatováno i na obce menší. Ale jak to dopadne, to je prozatím ve hvězdách.

U nás v obci, pokud je mi známo, květnové mrazíky příliš nezapůsobily, a tak vypadá, že ovoce bude dost. Zda se však udrží na stromech až do dozrání, toť otázka. Třešní bylo letos hodně, i s ostatním ovocem to vypadá dobře. Po dlouhé době jsem viděl nabídku na výkup jablek za 2.-Kč/kg, což skutečně už dlouho nebylo. Nad výdělkem splakali i včelaři, medu moc nebylo, lesní téměř vůbec.

Po loňské katastrofě s úhynem včel vinou varroázy tak někde včelaři na chov včel jen doplácejí, výnosy nemají téměř žádné. No ale když nebudou včely, kdo bude opylovávat? Myslím, že naše vědecká základna v této oblasti naprosto zaspala a není schopna ragovat na tyto nové podmínky.

Září

A je tu nový školní rok. Děti opět začnou chodit do školy a tak ruchu z prázdnin ubude. Přejeme všem dětem jen ty lepší výsledky ve škole, i když ne vždy vynikající výsledky v podobě známek jsou všeřešící. Důležité je naučit se něco a i člověk s průměrným prospěchem jistě může prorazit v dalším životě i někdy lépe než ten, který byl absolutní jedničkou. Proto nepřikládejme těmnto známkám takovou váhu, která by pak dětem znepříjemňovala či dokonce znechucovala školu.

V prvním týdnu  proběhly ve Velké Bíteši hody, počasí bylo více než nádherné, tepltně silně v nadormálu. A díky účasti i našich občanů na této akci, se hody nebývale vydařily. Na hodovou neděli jsem se zúčastnil jednání na radnici ve Velké Bíteši, kde jsem byli pozváni jako zástupci obcí, kteří mají k Velké Bíteši blízko. Hlavním hostem bvyla paní MUDr.Zuzana Roithová, europoslankyně, se ketrou jsme probrali  problémy, které nás, malé obce tíží. Samozřejmě tredy hlavními body jednání byly fiananční problémy, důsledky vládních opatření na obce a občany . Jenalo se o příjemnou společenskou událost, na které jsem si vyměnili i svoje poznatky z  dění na obcích. Opět se tu ukázalo, že bylo velkou chybou, když se nepodařilo  umístit město Velká Bíteš i s okolními obcemi do Jihomoravského kraje. Když jsem to poslouchal, např. problémy s dopravou do malých obcí na Vysočině, přístup k tomu ze strany "Kraje", byl jsem rád, že u nás IDS funguje tak jak funguje, i dnes považuji tuto záležitost jako nejpovedenější po revoluci. Jistě bychom ještě chtěli něco zlepšit, ale i tak si myslím, že můžeme být nadmíru se současným stavem spokojeni.

Z Katastrálního úřadu Brno-venkov přišly potvrzené smlouvy o převodu rozestavěné budovy pohostinství s pozemky do vlastnictví obce, a tak mohou začít práce  na dokončení tohoto díla a zprovoznění pro kulturní , společenské i sportovní vyžití. Věříme, že se nám to podaří. je pravdou, že předtím musím být dořešeny ještě některé související záležitosti, ale to nevidíme jako zásadní problém.

 

Říjen

Počasí je ještě docela fajn, ale s příchodem "Dušiček" asi trochu změní ráz. Končí letní i podzimní aktivity a pomalu se připravujeme na konec podzimu. Skončila i sezóna v areálu Azuro168, myslíme si, že letos bylo teplo, a tak si všichni vody užili.

ZO připravuje návrhy úprav pohostinství a kulturního sálu, aby se mohlo v roce 2013 začít s dokončovacími pracemi. Nemáme však k dispozici kompletní projekt, který je jen u projektantky, proto bude nutné provést dokončovací projektové práce znovu u ní, abychom zbytečně nemuseli platit nové zavedení projektu do počítače apod. Představa je jasná, vychází z finančních možností obce a tomu se bude muset vše přizpůsobit. Po zkušenostech je tedy představaopravy kuturního sálu, především výměna oken, nově osvětlení a vzduchotechnika a dobudování soc. zařízení s pódiem a skladem, aby i sál mohl být samostatnou jednotkou nezávislou na ostatních objektech. Připravil jsem svoji představu a ta bude nyní dále diskutována. Podobně tomu bude i s pohostinstvím, tam ale až po diskuzi s projektantkou, která by měla vyjasnit nám neznámé skutečnosti např. se staikou, podřezáním budovy kvůli vlhkosti, dobudování schodiště, které není údajně možné dokončit podle schválené proejktové dokumentace, kterou však při stavebních úpravách prováděcí firma nedodržela, stejně jako  stříška v čelním pohledu, která byla prováděcí firmou provedena zcela mimo projekt. Nevíme tedy, co bude nutné ještě udělat. V původním plánu je umístěn obchod v zadním traktu budovy, z mnoha důvodů však toto umístění není asi nejlepší, proto budeme zvažovat jinou možnost, která však stavebně asi nebude v této první etapě řešena.

Zajímavostí možná je, že jsme vybrali jinou společnost pro dodávku plynu a elektřiny se snahou ušetřit na nákladech, což by se při potvrzené fixní částce mělo snad i naplnit.

ZO se rozhodlo na konání diskuzní veřejné schůzi v aále obce, kdy bychom seznámili občany se všemi aktivitami a zodpověděli případné dotazy. A to i z toho důvodu, že se blíží konec roku, blíží se tedy i čas obnovy nájemních smluv. Předtím  jsme se jen předběžně dohodli, abychom se nějakým způsobem jako obec spolupodíleli na nákladech provozu bazénu, že by bylo vhodné uhradit první napouštění bazénu, které i předtím dělala vlastně obec.  Diskuze na veřejné schůzi se však  přesunula mimo oblast normální diskuze, kdy byl starosta opakovaně neoprávněně napadán současným provozovatelem bazénu a areálu, a tak i po názorech a vyjádřeních ostatních zúčastněných dospělo ZO k závěru, že bude nejlepší spolupráci se současným provozovatelem ukončit. Dalším nepodstatným důvodem je i změna podmínek původního záměru na provoz areálu, čímž je nutné, pokud se tak ZO rozhodne, vyhlásit nový záměr na provozování areálu. Kromě oné podpory obce by to mělo být i vyjmutí tenisového hřiště z pronájmu. Myslím, že jediné co lze k tomu nasat je názor několika diskutujících, a to, že "potřebujeme lidi spojovat, nikoliv rozdělovat" a za tímto názorem si stojí dle názorů i ZO. Osobně si dovolím poznamenat, že je škoda, že vše dospělo tam kam to dospělo, ale asi to tak má být.

Nebude to ale jen uvedený záměr, ale vzhledem k digitalizaci obce, což se týká i zmíněného areálu, i na další platné smlouvy bude nutné vypsat nové záměry a smlouvy pak uzavřít znovu.

Listopad

Dušičkové počasí, nevypadá to tak, ale už nemůžeme čekat, že příznivé počasí vydrží dlouho.

Připravujeme se soukromými vlastníky pozemky k výstavbě dalších rodinných domků. Dle sdělení majitelů by zaměření pozemků mělo proběhnout někdy koncem prosince, takže pro příští rok by mohly být pozemky k prodeji. Je však třeba ještě dořešit vytvoření pásu kolem komunikace, kde by měly vést přípojky k rodinným domkům, to bude předmětem jednání po zaměření, zástupce majitelů na to byl již upozorněn.Vzhledem k dosavadním jednáním věřím, že dojde k dohodě a nic nebude bránit dalšímu rozšíření obce.

Prosinec

Máme první adventní neděli a tak jsem se opět sešli u Vánočního stromu a jeho rozsvícení za již tradičních zvyklostí jako básně a písničky od našich dětí, k tomu pak perníčky a další občerstvení pro všechny. Myslím, vzhledem k účasti, kdy se zúčastnilo zhruba kolem 80-90 lidí na této akci, že i pro příští roky tato akce zůstane jako dobrá akce, na kterou se všichni těší. Obsluhu zúčastněných zajistili někteří členové ZO, o kulturní  vystoupení se postaraly děti našich spoluobčanů a myslím, že se všem líbilo. Děkuji všem, kteří se na akci podíleli a přispěli tak k uskutečnění pěkné akce pro všechny.

V areálu je pro zájemce vystaven slámový betlém, který bývá navečer i osvětlen.

V kulturním sále se připravuje opět setkání všech zájemců po Vánočním pochodu, který vždy vrcholí právě u nás.

Pod záštitou obce připravuje spolu s ostatními pan Vladimír Ustohal také tradiční turnaj ve stolním tenise, který se již léta těší velké oblibě, na výherce čekají pěkné ceny, na které přispěla právě naše obec.

Je před svátky, končí rok 2013, proto mi dovolte poděkovat všem za spolupráci, popřát Vám příjemné vánoční stvátky a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Leden

Nyní již mohu napsat, že jak Vánoční pochod, tak i turnaj ve stolním tenise se jako akce velmi povedly a my doufáme, že i příští rok budeme realizovat akce, které většinu lidí potěší. Byla sice ledovice, takže pochod byl i nebezpečný, naštěstí nemáme zprávy o nějakém zranění.

Snad jedinou kaňkou na všem bylo rozloučení se prezidenta republiky se svým prezidentování tím, že vyhlásil neočekávaně amnestii i pro případy velkých tzv. tunelářských kuz, kdy jak stát, tak i občané byli okradeni  v jednotlivých kauzách o stamiliony, celkově však tímto škoda činí cca 30miliard Kč, které takto prezident posvětil k užívání těmto lidem. Amnestií bylo propuštěno přímo z vězení přes 6000 lidí, zastavena byla řada kauz zpronevěry peněz lidmi, kteří v některých případech byli údajně napojeni na prezidenta či jeho nejbližší okolí.  

Vánoce byly na sněhu, což bylo jistě pro všechny příjemné.

Nyní, v lednu jsme byli chvíli bez sněhu, ale nyní  je tu opět mráz a sníh a je tu pravá zima, kdy teplota se pohybuje cca do -10°C, což je přijatelné.

Tak jak jsem avizoval na schůzích, uvítal bych, kdyby každý, kdo má nebo může přispět dobrým nápadem k rekostrukci sálu i pohostinství, rádi přivítáme jeho nápady a návrhy. Prozatím někteří lidé pracují na interiéru i exteriéru úprav, základní návrh na rozčlenění jednotlivých prostor je připraven, předpokládám, že změny předložím na schůzi ZO v lednu či v únoru, abychom mohli na jaře s úpravami začít.

Únor

 

Ač zdánlivě klid, práce na akcích, které nás letos čekají, neustávají. 

V žádosti o dotace na kanalizaci a ČOV jsme postopupili do dalšího kola. Ale nepředbíhejme.

Čeká nás letošní hlavní akce, a to je dokončení 1. etapy rekonstrukce multifunkčního domu s pohostinstvím a kulturním sálem. Tam směřujeme nyní podstanou část úsilí.

Vypadá to již nalepší počasí, ale opět někdy je počasí vrtošivé.

Spolek Hlubočanky ve spolupráci s našimi hasiči pod záštitou obce připravili pěkné karnevalové odpoledne por děti. Odezva byla velmi příznivá. Děkujeme všem, kteří se na této akci nějak podíleli.

Po výběru pojišťovací společnosti jsme uzavřeli smlouvu na případné škodní události. Nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny i výše plnění předložila společnost Hasičská vzájmenná pojišťovna, a.s.

Březen

Blíží se jaro, ale moc to na to nevypadá.

Maškarní průvod "dospěláků" v únoru neproběhl, místo toho bylo připraveno opět Hlubočankami a hasiči připraveno pěkné odpolední a večerní posezení v kulturním domě, kde k tanci a poslech hrál harmonikář se zpěvačkou a pěkně všem přítomným, kterých bylo hodně, zhruba kolem 60, což je dle mého názoru slušná návštěva. Naše ženy připravily k tomuto posezení nějaké dobroty, takže stoly se prohýbaly pod tíhou všelijakých dobrot. Skutečně pěkná akce, kdo nepřišel, prohloupil.

Na obci jsme připravili návrh rozpočtu na rok 2013.

Čeká nás výběr nového provozovatele areálu, věříme, že se nám podaří dosáhnout uspokojení potřeb obce s možnostmi nového nájemce. Mrzí nás informace, které dostáváme z různých míst a od různých lidí, nejen z obce, že údajně ?kdosi? šíří na webu i mezi lidmi nepravdivé informace o skutečnostech okolo našeho areálu a důvodech ukončené spolupráce na jeho provozování a další pomluvy týkající se nás všech. Tyto nepravdy poškozují nejen obec, nicméně po diskuzi i odezvách od občanů jsme se rozhodli, že nebudeme dále tyto výpady komentovat, nebudeme se jim věnovat. Naším cílem je dobře spravovat obec, hájit důsledně její zájmy i její dobré jméno a předpokládáme, že je to zájmem ne-li všech, pak většiny zcela určitě.

Na Šmelcovně jsme přivítali jaro, i když to letos vypadalo spíše jako Vánoce. Spousta sněhu, zima, teploty i kolem -12°C, to nebývá vždy. Loni touto dobou bylo někde i 17°C a svítilo sluníčko. Letos má být i studený duben, má opět sněžit, snad léto bude o to teplejší.

Práce na přípravě dokončení 1.etapy rekonstrukce pohostinství a sálu se stále pracuje, s projektantkou dáváme dohromady změnu projektu, která musí respektovat již provedené úpravy původním majitelem. Není to jednoduché, protože na původním projektu nebylo dodrženo téměř nic, vše bylo děláno asi podle nápadu a nálady v ten den. A i kvalita tomu napovídá, pod novou střechu zatéká, o změnách, které způsobují nemožnost dokončit rozumně uvnitř schodiště do 1. patra, o tom ani nemluvím. Nebude to jednoduché. Nad plány nás sedělo poměrně již dost, doufáme, že jsme alespoň trochui přispěli ke konečné podobě celého komplexu. K tomu musí být provedeno i zaměření hranic, které nám v plánech nesouhlasí apod. Zásadním rozhodnutím však je, že stavba musí být podřezána, aby se zamezilo vlhkosti, kterou stavba, jak víme, velmi trpěla. V 1. etapě se budeme snažit dokončit pohostinství  spolu se sálem a zázemím a tento komplex otevřít k užívání. Pak se můžeme podle finančních možností veěnovat dalším částem.

Hlubočanky tradičně zaštítily velikonoční "hrkání" spousty dětí, děkujeme jim za aktivitu, slyšel jsem chválu a vděk za tuto akci. Děkujeme našim ženám i dětem, že drží tradice i za těchto nepříznivých "zimních" podmínek. Snad se tedy i Velikonoce vydaří  a nebude takový mráz.

Přejeme všem klidné a příjemné velikonoční svátky.

 

Duben

Čas poněkud rychle uběhl, stále není jasné, jaké že nás to čeká počasí. Jako každý rok, čeká nás i tento měsíc již tradiční každoroční akce pálení čarodějnic a s tím spojené posezení u ohně na areálu Azuro. Opět se budou moci vyřádit děti ve svých kostýmech, no a večer pak i ti starší při setkání se svými přáteli při posezení u dobrého pití a jídla.

Jak jsem již informoval, obec vstoupila do sdružení MAS, které by mělo sloužit především k zástupování obcí při rozdělování dotací. Mj. vyšla odtud i iniciativa k nákupu energií za lepší ceny pro obce a pokud se zadaří, pak i pro naše spoluobčany. Je totiž nehorázné, za jaké ceny nám řada společností nabízí energie, a to především vinou našich politiků, kteří nezastupují již dlouho zájmy nás občanů. I my jsme se přihlásili k této aktivitě a očekáváme lepší ceny jak pro obec, tak i pak pro nás všechny.

Vzhledem k výpovědi nájmu areálu Azuro bylo vypsáno i nové výběrové řízení na nového provozovatele areálu. Areál byl od bývalého provozovatele zástupci ZO převzat zpět do obce a bude předán po výběru novému nájemci. Těšíme se na nového provozovatele a věříme, že spolupráce bude bezproblémová.

Pálení čarodějnic proběhlo ke spokojenosti všech účastníků za dobrého počasí a v přátelském duchu. Děkujeme všem, kteří se o tuto akci přičinili.

 

Květen

 

Všichni jsme si připomněli dobu osvobození a konce 2. světové války.

ZO vyhodnotili záměr na výběr nového provozovatele areálu Azuro, vítězi se i přes obavy některých tradičních "zasvěcených vševědů" mladí zájemci z Velké Bíteše. Podle jejich představ, které ladí s představami obce, lze usuzovat na bezproblémový průběh provozu areálu v letošním roce. Tito provozovatelé byli upozorněni a akceptovali, že po dokončení rozestavěné budovy pohostinství pak bude vybrán finální zájemce o provoz všech tří provozů v majetku obce, a to tedy obchodu smíšeným zbožím, areálu Azuro a pohostinství.

V souladu s ÚP obce připravované pozemky k výstavbě rodinnýc domků v lokalitě Nad rybníčkem je prozatím dohoda vlastníků v nedohlednu, i když já osobně věřím, že i tato záležitost dospěje k očekávanému konci.

 

Červen

Připravujeme se na rekonstrukci pohostinství, kulturního sálu a obchodu smíšeným zbožím. Projekt musel být upraven a protože se změnilo zásadně určení obejktu, kdy z původně rodinného domku s pohostinstvím se má stát naopak restaurační zařízení s možnými byty v podkroví, bylo třeba provést zásadní změnévé řízenía projednat všechny související záležitosti znovu. Kritickými byly především požární, hygienické a statické záležitosti. Výsledkem našeho návrhu jsou 4 samostatné jednotky, které by měly sloužit nám všem a poskytnout řadu možností k uskutečnění různých aktivit jak obce, tak i případných zájemců o společenské využití prostor.

Do těchto aktivit zapadá i naše žádost na MŽP o dotace EU na vybudování kanalizace a ČOV. Samozřejmě, že problémem jsou finance. Ke zdárnému průběhu řízení v otázce naeho požadavku musí žadatel předložit jisté finanční prostředky na účtu, což nás v našich aktivitách brzdí a omezuje, nicméně se nedá nic dělat než těmto požadavkům vyhovět. Objevil se problém s údajným naddimenzováním ČOV a bylo třeba provést menší úpravy, aby i naše obec zapadla do finančního rámce podobných obcí.

ZO se dohodli na koupi zahradního traktůrku s vlečkou, aby práce s úpravou travnatých ploch mohly být urychleny. Jedná se o profi stroj, ke kterému lze postupně dokoupit řadu nářadí a tak celou práci zefektivnit a traktůrek využít i v zimním období.

 

Připravujeme se na letní sezónu, kdy je třeba vyčistit vodní nádrž a vše připravit k zahájení  provozu. Hasiči se nabídli pomoci, a tak jsme jednu sobotu dopoledne věnovali této přípravě. Podařilo se vše bez problémů zvládnout za jedno dopoledne.

Počasí se lepší, ale stále má daleko k letnímu počasí.

 

Červenec

Začínají prázdniny, začíná letní sezóna. Že bude taková, jakou jsme již léta  nezažili, to jsme netušili. Jak mi sdělil dodavatel bazénové chemie pan Wágner, taková sezóna tu 15 let nebyla. A problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Udržet kvalitu vody v nádrži v takových vedrech, kdy téměř 3 týdny šplhal teploměr k teplotám 34°C a výše, kdy návštěvnost i přes cílenou negativní kampaň byla velmi vysoká, to byl poměrně náročný úkol. Samozřejmě ne vždy se vše dařilo jak bychom si představovali, ale tak už to někdy bývá, nikdy nebudou spokojeni 100% všichni, ale tak to asi má být. Proto vzhledem k ohlasům se domníváme, že se nám podařilo poskytnout všem zájemcům o relaxaci v našem areálu Azuro příjemné prostředí se službami na odpovídající úrovni, k čemuž přispěl i nový prozatimní provozovatel areálu.  

Pouť sv.Anny byla dobře připravená ve spolupráci našich hasičů s provozovatelem areálu ke spokojenosti všech. V kapli u Zámečku se konala mše, které se zúčastnilo kolem 110 návštěvníků. Na odpoledne připravili naši hasiči pro děti skákací hrad, na kterém se děti skutečně vyřádily. Bylo připraveno i odpolední posezení při hudbě, tato akce vzhledem k neúměrnému vedru bylo nutné zrušit, to tu snad ještě nebylo.

 

Srpen

Srpen pokračoval ve steném duchu, velká vedra. Díky našemu areálu se i to teplo lépe snáší.

I přes prázdninové období pracuje ZO na výběru vhodného dodavatele prací při rekonstrukci multifunkčního domu obce. Je to velmi obtížné z toho důvodu, že nelze jednoznačně stanovit některý rozsah prací, pokud nebude provedeno zjištění stavu.

Na areálu nás čeká koncem srpna den určený dětem a potažmo i ostatním zájemcům, následující týden pak 3denní pivní slavnosti s ochutnávkou různých druhů piv a k tomu náležejících různých pochutin.

Zakončení prázdnin proběhlo, spokojenost veliká, nebyla však taková účast, jak byla očekávána a na co byli pořadatelé připraveni. Snad tedy příště.

Ukončili jsme provoz čističky vody ve vodní nádrži, neboť počasí nenasvědčuje již tomu, že by se měly objevit vysoké teploty nad 30°C a tomu odpovídá jak teplota vody ve vodní nádrži, tak  i počet zájemců o koupání, což bývají zpravidla titíž lidé, snad otužilci, všichni z naší obce. Mohou se otužovat nadále.

Byl jsem osloven redaktorkou novin Rovnost, která chtěla znát můj názor na restituce v naší obci, zda nějakým způsobem komplikují obecní zájmy. Zhruba řečeno, sdělil jsem, že bychom rádi zachovali především kapli sv.Anny pro všechny návštěvníky naší obce a i ostatním objektům by bylo vhodné vtělit dřívější ráz i funkčnost a především neuzavřít celý areál tak, abychom se na něj mohli dívat pouze z dálky. Reakcí na toto vyjádření byl osobní dopis na mě od pátera Agustína Gazdy z Benediktýnského opatství, kde mě ujišťuje, že je v plánu obnovit zde místo hajného - fořta, který by zde dohlížel na veškeré konání se vším majetkem s tím, že samozřejmě uvažují o zachování přístupnosti kaple sv.Anny pro věřící, ale další návštěvníky. Osobně mě dopis velmi potěšil.

Současně s tím se přihlásil spolek přátel slunečních hodin pod vedením Ing. Vratislava Zíky, kterému jsem mj. zaslal i současnou fotografii slunečních hodin. Ing. Zíka nabídl pomoc při event. restaurování těchto hodin, což mě také potěšilo a věřím, že jejich um a lásku k těmto historickým hodnotám v případě možnosti využijeme.

Je konec srpna, končí prázdniny, letní sezóna na areálu a tak jednou z posledních větších akcí je právě probíhající pivní festival různých značek piv spolu s příslušnými potravinovými specialitami na roštu, dobrou náladu účastníků zpestřuje poslechová hudba.

 

Září

Skončily prázdniny, děti se vrací do školních lavic a ostatní z načerpaných sil během dovolených a prázdnin pokračují ve svých zaměstnáních. Blíží se podzim. Letošní léto bylo velmi vydařené, dle informací to bylo nejteplejší léto za posledních 15 let. To se odrazilo i v provozu našeho sportovního areálu pod novým provozovatelem. Bylo někdy velmi obtížné udržet kvalitu vody, ale v rámci možností se nám to podařilo. Dnes již můžeme bilancovat a můžeme tedy sdělit, že celkové náklady na provoz sportovního areálu činily 85 413.-Kč, přičemž obec se spolupodílela na těchto nákladech částkou 34 105.-Kč s tím, že ještě zůstaly na obci prostředky na udržování kvality vody v hodnotě cca 8 000.-Kč, lze tedy uvažovat o celkových nákladech obce ve výši cca 26 000.-Kč za celou sezónu 2013. To je dle našeho názoru více než příznivý stav a zcela eliminuje dřívější zavádějící zprávy o údajných nutných nákladech vysoko nad 100tis. Kč. A to je třeba ještě počítat s tím, že vzhledem k letošnímu počasí byla sezóna energeticky velmi náročná. A čísla jsou jasná, proto každý nechť si "udělá obrázek" sám. Na základě těchto výsledků si dovolím tvrdit, že původní myšlenka převést náklady na provozovatele  a ponechat na obci nově pouze první napuštění bazénu, nebyla špatná a myslím, že se k ní s nějakou menší obměnou možná vrátíme.

Naše ženy ze spolku Hlubočanky připravují pro děti další akce na rozloučení s prázdninami.

ZO se snaží stále dojít k výsledku pro realizaci dokončení stavebních úprav našeho multifunkčního domu. Pomalu, ale jistě se blížíme k očekávanému bodu, kdy se snad dohodneme i na smlouvě na provední prací. V konečné fázi je jednání s firmou, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 2200.-Kč/m2  provedené hydroizolace zdiva.

V jednání jsou i další smlouvy na dodávku oken a provedení stavebních prací.

 

Říjen

Počasí i v tomto čase není až tak špatné, vypadá to tak, že může být ještě pěkný podzim.

V lokalitě Nad Rybníčkem 2 se snažíme dokončit přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domků. Jsou to jedny z posledních pozemků, které může obec nabídnout v součinnosti s vlastníky přilehlých soukromých pozemků. Pokud celý záměr vyjde, mohlo by zde stát cca 15 rodinných domů. Pravděpodobně půjde o poslední pozemky, které budou takto k prodeji připraveny, neboť není úmyslem rozšiřovat obec neřízeně nad rozumné parametry.

Jednáme s ŘSD Praha, které  bude  v rámci odprodeje domků-Okálů jejich obyvatelům na naši obec převádět bezúplatně některé pozemky a obslužnou komunikaci.

Od provozovatele obchodu smíšeným zbožím jsme obdrželi výpověď nájemního vztahu na provoz obchodu ke konci letošního roku, vypsali jsem záměr na případné nové zájemce o provoz obchodu, kteří by zase posunuli snad tento provoz o krůček dále. Věříme, že najdeme společnou řeč a všichni budou s novým provozovatelem spokojeni, vrátí se více kupujících a provoz podpoří svými nákupy.

Na konci října nás čekaly volby do PS, myslím, že ve výsledcích se odrazila značná nespokojenost s tím, co v tomto státě všechny strany bez výjimky po celou dobu prováděly a provádí. Vznikla a uspěla nová hnutí, která by mohla něco změnit k lepšímu, otázkou je, zda se nakonec vše nevrátí do starých kolejí a změna bude jen kosmetická, nic neřešící. Dejme jim ale prostor a čas a pak můžeme hodnotit. Při této příležitosti jsme provedli i obecní anketu, kde se rodiny vyjadřovaly k požadavku na existenci a případné změny na provoz obchodu pod event. novým provozovatelem. Byli jsme příjemně překvapeni, když z 56 anketních lístků bylo 52 pozitivních, tedy s požadavkem na zachování provozu.

Obec uzavřela smlouvu s firmou Kressida s.r.o., vítězem výběrového řízení na provedení hydroizolace zdiva multifunkčního domu - staré části a s obdivem jsme sledovali dvojici mladých pracovníků, kteří během 3 dnů všechny práce provedli formou zarážení ocelvých nerez plechů speciální technologií. Doufáme a věříme, že tímto budou vyřešeny problémy s vlhkostí obvodových zdí. Po změření skutečného provední hydroizolace byla konečná částka za provedení prací 93 000.-Kč, což nás velmi potěšilo. Práce byly provedeny dle našeho posouzení rychle a kvalitně, rádi chválíme pracovníky této firmy.

Na provední stavebních prací jsme dle výsledku výběrového řízení uzavřeli smlouvu s firmou Škarvada s.r.o., bude samozřejmě obtížné provést dokončovací práce na objektu bez nějakých úprav a změn, které zatím neznáme. Vycházíme z toho, že práce pod bývalým vlastníkem nebyly provedeny v souladu s projekty. Sami zatím nevíme co nás čeká např. po odkrytí některých vrstev betonu...

28. října jsme oslavili svátek vzniku tehdejšího společného státu Čechů a Slováků.

 

Listopad

Dušičkový čas, kterému však počasí příliš nenasvědčuje.

Započali jsme s dokončovací práce na kulturním sále, hospodě a přilehlých místnostech, nazýváme nyní tento objekt multifunkčním domem. Jak jsem již psal, měly by zde vzniknout 3 samostatné funkční celky schopné samostatného provozu. Dořešili jsme majetkoprávní vztahy se sousedy, takže bez problémů dodržíme podmínky stanovené stavebním úřadem  při prvních předběžných jednáních. Jak jsem již uvedli, vzhledem k tomu, že se mění typ objektu z "bydlení" na "občanskou vybavenost", zcela zásadně se změnily podmínky-nároky na dokončení stavby a její zprovoznění. Budeme Vás dle vývoje nastavbě informovat. Stavba začala přístavbou zázemí ke kulturnímu sálu, Vždy nás něco překvapí, když "odhalíme" nějakou část objektu, na kterou musíme stavbu navázat, ale daří se vše prozatím řešit.

Prodali jsme 2 a část zbývajícíh pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem 2, věříme, že se naše obec opět rozroste a přibudou noví spoluobčané.

Pomalu se blíží prosinec, čas Adventu a vánočních příprav.

 

Prosinec

První adventní neděli porběhlo již tradiční rozsvícení Vánočního stromu na otočce, opět za hojné účasti všech zájemců o tuto akci. Letos jsme se lépe vybavili, zakoupili jsme várnice na víno a čaj, takže nás již mráz nepřekvapí a navíc jsou samoobslužné, takže se budeme moci věnovat více návštěvníkům této akce. Děti předvedly krásné pásmo básniček, říkanek, písniček...děkujeme všem, kteří pro nás něco připravili, tedy především ženám a všem, kteří jakkoliv přispěli k dobré náladě... V úvodní řeči krátce starosta všechny přivítal, vyzdvihl význam Adventu a předvánočnívh dní, poděkoval všem a popřál pěkné prožití Vánoc a vše nejlepší do dalšího roku 2014 všem lidem dobré vůle.

Jednání o novém provozovateli obchodu dopadla dobře a mohli jsme pro rok 2014 uzavřít novou smlouvu s paní Pavlínou Stecklovou z naší obce. Přejeme jí i jejím pomocníkům z rodiny, aby se dařilo a všichno byli spokojeni.

Stavební práce pokračují, potýkáme se ale s problémy, které jsme nemohli předvídat. Zde rozvedu poněkud více, abych odpověděl těm, kteří se nezeptají nás a nemají jasno proč se vše takto děje....

Nezdálo se nám provedení některých částí stavby, proto jsem se s panem Vladimírem Ustohalem, naším stavebním dozorem, snažil zjistit skutečný stav provedení prací bývalým stavebníkem. Přizval jsem bývalý stavební dozor na stavbě, který pracoval a řídil stavbu pro bývalého vlastníka stavby, který nás informoval, že vše je provedeno správně, že je statik a za práci ručí. Ujistil nás, že příčky v 1. patře jsou vystavěny nad traverzami, které tam del projektu byly vloženy. Když jsme ale některé části pro zjištění skutečného stavu odkryli, zjistili jsme, že tomu tak není a např. příčky jsou vystavěny na shnilých trámech bez dodržení projektu z roku 2005. Stejně tak jsme zjistili, že se trámy pod střechou prohýbají a trámy nejsou uchyceny a spojeny tak, aby byla střecha 100% zafixovaná. Nezbývalo mi tedy, než přizvate  projektantku, nezávislého statika, provést sondy a zjistit skutčený stav provedení stropů, střechy a souvisejících částí stavby. Bohužel se potvrdily naše podezření. Stati nám sdělil již při první návštěvě, že střecha je staticky nedořešená, prohýbá se a hrozí zřícení, pokud by napadlo větší množství sněhu, průhyb již nyní činí více jak 10cm, trámy jsou v půli prasklé, je třeba okamžitě jednat a provést opatření. Statik doporučil okamžité zpevnění střechy podpěrami, výstavbou příček pod hřebenem střechy. Dále bylo zjištěno, že příčky v 1.patře jsou yvstavěny v prostoru, nikoliv nad traverzami a dřevěné trámy jsou v patkách, tedy v ukotvení ze 75% zcela shnilé. Statik opět posoudil a nařídil většinu příček (cca 90%) vybourat, vybourat i strop na cca 50% plochy, ten udělat zcela znovu, zbytek pak podložit novými nosníky. Nevím jak by se komukoliv líbilo, kdyby seděl po stropem, který sestává z 5 cm betonu, 30 cm šotoliny a všeho co kde bylo, vč. cedule "Základní škola 1-", lahví  avšeho možného a nda tím Kari sítě nespojené, jen volně ložené bez prolití betonem a nad nimi 5 cm záklop....já bych měl strach, že mi to spadne na hlavu...Na jedné straně zajištění stavby odstraněním skrytých vad, na druhé straně nárust nákladů na stavbu, které nikdo nemohl předpokládat. Bývalý dozor se zachoval jak se dalo očekávat...vymlouval se, že  za vše může investor. Pouze firma ze Zbraslavi, která prováděla stavbu střechy, se zachovala seriózně, okamžitě se dostavil majitel se svým synem a bez jakýchkoliv řečí začali na své náklady provádět zajištění stavby střechy dle doporučení statika, za což jim děkujeme a vážíme si jejich postoje. Nelze dle mých informací ani podat trestní oznámení na "obecné ohrožení", protože stavba nikdy nebyla předána...či-li stále běží. Proto jsme museli ostatní práce přerušit a řešit zajištění stavby dle doporučení statika. To přineslo neočekávané zvýšení nákladů, jak jsem již uvedl, nicméně jiné řešení nebylo. Ale to není vše. Požádali jsme odborné firmy o zjištění stavu elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace, rozvody topení. Bylo zjištěno, že elektřinu nám nikdo nezkolauduje, či-li nevydá revizi, protože je silně poddimenzovaná, navíc se vznikem nových prostor musíme udělat nové rozvody i v sále, protože objekt se nyní nově posuzuje jako celek a tedy i tam musíme provést nové rozvody elektřiny. Kanalizace je ve vyhovujícím stavu, bude vyžodvat jen málo úprav, zato voda bude třeba provést znovu, protože potrubí vystavené cca 5 let povětrnostním podmínkám bude z větší části nutné provést znovu. Podobně je tomu i s rozvody topení, které bylo provedeno nestabdardně tak, že je pod podlahou, či-li topili bychom "do země". Počítali jsme s náklady na dořešení všech těchto rozvodů, nyní se nám ale jeví, že vzhledem ke stavu provedení bude provést některé rozvody zcela znovu. Napadá nás tedy jediné, snad i Vás, že stavba byla pravděpodobně prováděna tak, že sice bylo údajně dle vyjádření hodně financí proinvestováno, ale nikdo nedovede říct a prokázat, kde to můžeme vidět... O dalším Vás budu informovat průběžně. Píši tuto část záměrně podrobně, neboť se občané ptají a mají právo vědět, proč je třeba tolik suti před objektem. Ano, to jsou všechny ony vybourané příčky, stropy, shnilé podbití apod. Nemyslím ale , že existuje jiné řešení, což lidé, kteří "věci" rozumí, jistě pochopí a podpoří toto řešení. Za nás, myslím nyní mne-starosty a stavební dozor-pana Ustohala, že dovedeme svoje kroky obhájit a každému vše vysvětlit a doložit, proč se věci na stavbě dějí tak jak se dějí. A věřím, že historie nám dá za pravdu. Leden a další měsíce ukáží další...

Blíží se konec roku a je čas bilancování, o tom je psáno již na jiném místě...tady si ale můžete přečíst také:

 

"Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se na závěr letošního roku 2013 krátce zamyslel nad končícím obdobím, které nám přineslo řadu potěšení, někdy však i zklamání.

Tak jako asi každý z nás osobně, i my, Vámi zvolení zastupitelé, bilancujeme svou činnost v letošním roce. Nebudu tu ale vypisovat akce, které jsme realizovali, ten, kdo pozorně čte výstupy našich zasedání, ten je jistě velmi dobře informován. Zmíním se o několika z nich, které si zaslouží snad trochu naší pozornosti.

V letošním roce nám přibyli opět noví spoluobčané, těší nás to a věřím, že se jim bude u nás líbit a najdou zde svůj nový domov.

Proto mě i potěšilo, že rozsvícení našeho obecního Vánočního stromu se zúčastnilo takové množství lidí, a to i těch nově přistěhovaných a věřím, že jste byli všichni spokojeni i s tím co jsme pro Vás připravili, myslím především po kulturní stránce a samozřejmě pak i po gurmánské stránce. Potěšilo mě, že jsme na Mikuláše připravovali cca 40 balíčků pro děti, pro tolik dětí.

Osobně mě velmi těší, že jsme konečně zahájili opravu naší staré dobré školy, kde jsme snad téměř všichni my starší  prožili překrásná školní léta tak jak se na venkovskou jednotřídku sluší a patří. Škola už tam dávno není, nyní celý komplex nazýváme multifunkčním domem, ale přesto, když jsme nyní seškrabávali v některých místech omítku, objevili jsme ještě zbytky původní omítky, která však novými úpravami navždy zanikne. Na jedné straně vzpomínky, na druhé straně radost, že snad již konečně vznikne onen očekávaný kulturní stánek, který tu tak chybí. Prozatím se potýkáme s mnoha, a to i neočekávanými problémy, které jsme nemohli předvídat. To s sebou asi taková stavba přináší. Problémy budou s financemi, to je jisté, ale věřím, že třeba i s pomocí jiných "dobrodinců", se nám podaří do léta příštího roku alespoň vnitřní část dostat do provozuschopného stavu.

Jsem rád, že se nám podařilo zajistit provoz sportovního areálu v parném létě za přijatelné náklady pro obecní rozpočet a dle odezvy vnést do těchto míst i klid a pohodu.

Netěší mne, že se prozatím nepodařilo získat dotaci na kanalizaci, i když na druhou stranu nejsem zcela přesvědčen o 100% účelném vynaložení předpokládaných téměř 35 milionů korun do takové stavby, která zatíží finančně naší obec na dlouhá léta dopředu. Osobně se domnívám, že obce naší velikosti by měly mít možnost řešit odkanalizování jiným, schůdnějším, ale především levnějším způsobem. Ale protože našemu státu chybí jednotná koncepce odstupňovaná dle počtu obyvatel v odkanalizované oblasti, obtížně se dá něco řešit nestandardně.

V lokalitě Nad Rybníčkem II vzniknou nová stavební místa, celkem 15 stavebních parcel a myslím, že nebudeme v této oblasti dále vyvíjet další činnost. A tak jak mi někteří lidé říkají, pokud se místa zaplní domky a přibudou další spoluobčané, nemá smysl obec rozšiřovat donekonečna. Asi mají pravdu.

Potěšilo mě dále, že spolek Hlubočanky ve spolupráci s OÚ a hasiči připravil dle ohlasů řadu úspěšných akcí pro děti i dospělé. Děkuji jim všem za to za nás za všechny  a věřím, že budou pokračovat i nadále, po opravě zmiňovaného kulturního stánku získají všechny spolky možnost využívat i nové odpovídající prostory potřebné ke schůzkám a k činnosti.

Ne vždy vše vychází jak bychom si přáli, jak by to mělo asi být, ale něktreré věci nemůžeme zcela ovlivnit, proto řada věcí může zůstat jen v oblasti přání.

Končí rok a jak to tak bývá, jak jsem uvedl na začátku, je to čas na zamyšlení, nejen nad tím co jsme postavili, zbudovali či nezbudovali, ale možná především na zamyšlení v oblasti lidských vztahů, doma, mezi přáteli...

Děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli k dobré náladě v obci, kterým není lhostejný další rozvoj obce, hájí zájmy obce tím správným směrem, který může být užitečný pro nás všechny.

Věřím, že nám zachováte přízeň i v dalším období a těšíme se na další spolupráci v roce 2014.

Jménem ZO Lesní Hluboké Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a hodně zdraví, štěstí a pevné vůle do dalšího roku.

                 

                                                                                                                                                    Ing. Vladimír Ryšánek, starosta"

 

 2014

 

Leden

Máme tu leden, poměrně teplé počasí, sníh téměř žádný, neznámý to stav. Na jedné starně příznivý stav pro naše peněženky, neprotopíme asi tolik, na druhé straně ale hrozba pomrznutí všeho v období, kdy už mrazíky či sníh čekat nebudeme. To ale ukáže čas. Sem tam se sice mráz ukáže, ale nic to není oproti jiným letům.

Hlavním úkolem je pokračování stvaby na multifunkčním domě. Samozřejmostí jsou i jiné úkoly, které však řešíme standardně průběžně. N astavbě se neustle objevuje něco co nás překvapí. Nyní to je zadní trakt budovy s garážemi, kde jsou patky nosníků osazeny doprostřed stropu bez podložení, na boční stěny v síle 15cm je vystavěna nosná zeď 45cm, jinde jsou hurdisky pod nosnými zdmi... Musíme to nějak přijatelně dořešit. Neustále se snažíme smlouvat ceny víceprací níže, abychom byli schopni celou stavbu zafinancovat. K tomu provádíme výběry z několika nabídek, abychom skutečně získali co nejlepší cenu. Není to jednoduché, skutečnost je taková, že rozdíly v nabídkách jsou někdy od různých dodavatelů subdodávek naprosto rozdílné, ne vždy je to však kvalitou materiálu či kvalitnějším provedením prací.

Leden končí a počasí vypadá spíše jako jarní počasí, tedy tak, že zima už by se neměla přihlásit. Je zajímavé, že třeba v jižních státech je plno sněhu, byly i kalamity na dálnici, v Itálii třeba i povodně, v USA nikdy tolik sněhu neměli a u nás nic. Možná je to způsobeno táním ledovců, spíše však jinými vlivy, třeba pohybem zemských pólů či různými tornády nebo možná jen aktivitou sopek, ani odborníci si nejsou jisti a neví si rady. Už nikoho ani nepřekvapuje, že se čas od času třeba i u nás objeví písek až ze Sahary...

 

Únor

Počasí se nemění a někdy je již skutečně "velmi jarně". Bude-li takto i nadále, budeme se pomalu připravovat na letní sezónu.

V úvahu přichází oprava a rozšíření rozhlasu do nových částí obce a zjištění stavu ve strojovně vodní nádrže, aby bylo vše připraveno. Při loňském provozu se mi zdálo, že filtrace nefunguje optimálně, dle slov servisního pracovníka je třeba posoudit stav filtračního písku a pak event. řešit novou situace. Uvidíme až bude trošku tepleji na tyto práce.

Nová vláda po volbách konečně dostala důvěru, takže se snad můžeme těšit na lepší časy...no nevím, nevím...uvidíme po době hájení, tedy po cca 100 dnech vlády. V Evropě je ale neklidno díky napětí na Ukrajině, kde se děje něco mezi naším "sametem" a "kmotrovským" převzetím moci...nebo jde ještě o jinou "hru"? Důležité i pro nás je, aby se vše vyřešilo v klidu, jedná se o strategický stát, doufejme, že si to všichni uvědomují.

Na dálnici D1, v současné době u Velké Bíteše a pak dále u Prahy, pokračuje rekonstrukce a rozšíření dálnice. Konkrétně právě u nás je ale největší zpoždění s pracemi z důvodu nedohody prováděcí firmy s investorem z důvodu údajných špatných podkladů v projektu, kdy snad nebyla dostatetečně proměřena krajní ložiska dálnice a vyžadují další zpevnění, s čímž však investor nesouhlasí.

 

Březen

Počasí je příjmené, je to skutečné jaro jak má být, problémem je však nedostatek vody celkově, neboť sníh bude chybět a hladiny spodních vod rok od roku klesají. Bude třeba s vodou šetřit. Ale třeba se ještě počasí umoudří a alespoň částečně tento deficit sníží.

Opravy dálnice D1 u Velké Bíteše směrem na Lhotku pokračují, časový deficit se ael jen tak srovnat asi nepodaří.

Pokračují práce na multifunkčním domě. Postupně, v rámci možností, pokračujeme s rekonstrukcí jednotlivých částí budov. Vzhledem k tomu, že některé práce je třeba provést znovu z důvodu  původně poddimenzovaných  vedení elektřiny, špatně umístěných rozvodů topení, nepoužitelných rozvodů vody apod., musíme řešit i záležitosti, se kterými jsme při koupi domu nepočítali a považovali jsme je za vyřešené. Opakovali bychom se, když znovu připomeneme, že postup rekonstrukce této stavby původním vlastníkem, lépe řečeno prováděcí firmou a dozorem stavby je nám stále záhadou, neboť není myslitelné, aby stavba v tomto provedení mohla plnit funkce, které si vlastník představoval. Bohužel nás tak stavba stojí více peněz, než jsme předpokládali.

Ve strojovně vodní nádrže pan Krupička, pracovník obce, vyčistil filtry od původní náplně a jsme připraveni naplnit tyto filtry novým pískem, který by měl při správné obsluze dobře filtrovat zhruba 7-10 let. K tomu je ale třeba ještě opravit některé věci na potrubí, aby se zefektivnil provoz technologie. čekáme pouze na firmu, která tyto práce provede. 

Po jednáních přispěla rodina Crhákova z naší obce sponzorským příspěvkem ve výši 10tis. Kč. Tyto prostředky se hodí, neboť budeme provádět výměnu zteřelých sítí na hřišti, což zhruba odpovídá stejné částce.

 

Duben

Trend pěkného počasí pokračuje. Je příjemně a pokud tomu tak bude i nadále, prodlouží se tím rok, neboť dříve tomu bylo naopak a někdy i v květnu ještě napadl sníh. Stále je málo vody, možná bude nutné dohodnout se na Dobrovolném svazku obcí 9 křížů na omezení čerpnáí vody k zalévání. Když hovoříme o DS obcí 9 křížů, který je provozaovatelem a správcem vodovodního řádu obcí Přibyslavice a Lesní Hluboké, možná Vás bude zajímat rozopčet svazku pro rok 2014 ve výši 912 700.-Kč. Zbývá ještě v lokalitě "U sv. Františka" napojit další studnu, kterou jsme někdy v létech 1995-1997 budovali a ktaerá bude sloužit jako další zásobník vody s kapacitou cca 50 m3.

ZO schválilo vyrovnaný návrh rozpočtu pro rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši 3 256 700.-Kč. Otázkou ještě je, jak se v konečné fázi promítnou do tohoto návrhu potřeby financí na dokončení multifunkčního domu. Kdo však viděl stav před zahájením prací a nyní, jistě mu neujde, že kvalitativně se změnilo velmi mnoho, práce jsou prováděny kvalitně a za výsledek se nebudeme muset stydět.

Obec má k dispozici poslední 2 pozemky v lokalitě Nad Rybníčkem 2 podél vedení VN. tyto jsou nyní se slevou odprodávány novým zájemcům z Brna. Finance za pozemky se pravděpodobně využijí na dostavbnu multifunkčního domu.

V obci likvidují BIO odpady technické služby Velká Bíteš, svoz BIO nádob si získal mezi občany velkou oblibu a doměnou za to všem je, že téměř vymizely skládky s trávou v lesích či jinde. Výhodou je bezplatné užití jedné BIO nádoby an RD, obec hradí 700.-Kč/rok za svoz jedné nádoby v sezóně, tedy od jara do podzimu.

V poslední době se objevily v obci případy trávení koček, střílení po kočkách. Protože od letošního roku má i zvíře jiný statut v novém občanském zákoníku, postoupili jsme naše zjištění Policii ČR, společně pak budeme shromažďovat důkazy a věříme, že pachatel(é) se jednou "chytí do pasti".

Poslední den v dubnu bylo tradičně za spoluúčasti hasičů a spolku Hlubočanky připraveno pálení čarodějnic, opět to bylo pěkné odpoledne a večer. Při akci jsem napočítal v době největšího "náporu" kolem 110 účastníků. hasiči se postarali o "dobrý mok", ženy pak dětem o špekáčky k opékání. Myslím, že se všem akce líbila, což potvrzují i ohlasy a především množství zúčasněných až do konce akce. Vše proběhlo v rámci slušnosti a neobdržel jsem žádné stížnosti občanů. Děkujeme tímto všem az pěknou akci.

 

Květen

Někdy to vypadá, že už tu máme léto, ale někdy už i zaprší, což je dobře. Na začátku května probíhají nejen u nás oslavy Svátku práce a pak i ukončení 2. sv. války. Vzhledem k některým událostem jak ve světě, tak i u nás, se vytrácí naše neformální poděkování všem tehdejším účastníkům bojů proti fašizmu.

2. květnovou sobotu zahájil loňský provozovatel sezónu 2014 na našem sportovně relaxačním areálu Azuro. K poslechu hrála hudba, večer se vydařil a účastníci byli dle ohlasů spokojeni.

Pomalu připravujeme areál k letošnímu provozu.

Podařilo se nám získat dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 200 000.-Kč na práce na rekonstrukci našeho multifunkčního domu. Je to maximálně možná dosažitelná částka, díky za ni.

 

Červen

Jak jsem uváděl, připravujeme se na letošní sezńu na areálu. Na začátku jsem netušil, že to bude tak náročné...Proto v dalším textu obšírněji popisuji co a proč se tak dělo.

 

Při provozu v loňském roce se nám totiž nezdál kvalita čištění vody filtry přes filtrové lože, po diskuzi s pracovníky znalými v oboru jsme dospěli k názoru, že je třeba zkontrolovat pískovou filtraci, příp. vyměnit filtrační písek. Při kontrole jsme skutečně zjistili závadu - ztvrdlý písek, špatnou frakci a dále i jeho nedostatek ve filtrech. Vynechám-li při hledání optimální ceny zdlouhavou anabázi k dosažení cíle (nedohoda s dodavatelem díky předražení, sehnání písku za podstatně nižší cenu, opravu technologie a její vylepšení jiným dodavatelem...) - vše se podařilo. A to i díky Petrovi Krupičkovi, který i za pomoci provozovatelů areálu vyměnili písek ve filtrech a nový dodavatel provedl potřebné úpravy na technologii. Technologie tak byla obohacena o průhledy a tzv. usazovací proplach. Tím bylo še připraveno k napuštění nádrže. To jsem se domníval, že je po problémech a že už se nic nepřihodí, což byl ale můj omyl. Vše bylo dohodnuto jak má být - voda se bude napouště řízeně a jen když jí bude nadbytek. Po prvním napouštění bylo vše v pořádku. Další den ale byl "poprask v Kovářské uličce", neboť nebyla voda... Všichni si mysleli, že není voda, jaké však bylo překvapení, když jsem zjistil, že v noci se zadrhl plovák, hlásil tedy plný stav neustále, voda se nepřipouštěla, jen se odebírala, no a výsledeke se dostavil - nebyla voda. Dobře, stalo se, domluva - zpřísnit hlídání napouštění vody. Další napouštění, ráno opět nebyla voda - důvod? V noci vypadlo čerpadlo  - nikdo nevěděl proč, prostě bylo vypnuté a druhé mělo závadu již nějakou dobu (nedržící klapka - voda tedy protéká zpět), takže se to technik dozvěděl až ráno, ale to už byly nádrže prázdné a samozřejmě se nestačilo tak rychle dopustit, neboť spotřeba převyšovala nabídku... A do třetice se stalo stejné opět s plovákem. Takže snad je jasné, že nebyl nedostatek vody jako takové, problémy nezpůsobilo napouštění vodní nádrže u nás, ale selhala opakovaně především technologie a bohužel se na tom svou vahou podepsal tak trochu i obsluhující personál... Já osobně jsme nebyl ve vodárně či ve vodojemu léta, starají se a jsou placení za to jiní, jenže nyní, kdy se událo co jsme popsal, jsem se tam dostal i já a musím říct, že jsem byl nemile překvapen zastralým vybavením celého procesu napouštění a kontroly stavu zařízení a vody ve vodojemu. Již dopředu jsem avizoval a domnívám se tedy, že toto bude třeba zcela zásadně změnit. Vzhledem k celkovému problému s nedostakem vody, kdy spodní hladiny klesají, bude s tím možná souviset i možné jisté omezení dodávky vody, tzn. zaručení jistého množství na osobu, to ale musíme nejprve ve Svazku probrat. Snad toto povídání dostatečně vysvětlilo, co že se to letos vlastně dělo při napouštění vodní nádrže... Na závěr tohoto povídání je třeba ale uvést, že skutečně ubývá vody, což je patrné všude a u všech dodavatelů vody, vysychají koryta řek, spodní hladiny klesají, do budoucna s tím bude nutné počítat a nějakým způsobem tuto situaci řešit, nejen u nás, ale myslím, že všude. Na internetu již proběhla zpráva, že se připravuje nějaký předpis, možná to bude i zákon o vodách, to ještě nevím, kde budou upraveny možnosti dodávky vody vzhledem k celkovému nedostatku vody.

Na rekonstrukci kulturního sálu a hospody se pokračuje, neustále řešíme finanční otázky, levnější dodavatele některých řemesel, různé úpravy apod. Stále věříme, že do konce roku zprovozníme alespoň hospodu a kulturní sál.

 

Červenec a Srpen

Začínají prázdniny, už nyní je vidět, že letošní léto asi nebude teplotami kopírovat loňské žhavé dny. Hlavní akcí července je opět tradiční pouť na sv.Annu.

V lokalitě Nad Rybníčkem II se pomalu rozbíhá výstavba, potvrzujeme stavebníkům projekty a vypadá to, že by se ještě letos mohlo započít se stavbou asi 6 RD.

Na multifunkčním domě pokračují pomalu práce, všichni původní dodavatelé vzduchotechniky odmítli provádět naši zakázku vzhledem k tomu, že se jim podařilo získat mnohem lukrativnější zakázky, proto opět řešíme nového dodavtele, kterým bude generální dodavatelská firma stavby, k tomu musím ale najít optimálního dodavatele technologie, sehnat i dobrý odborný dozor a vysvětlit představy... Elektřina je hotová, i různé změny, navíc se musí předělat i plynové vedení v sále atd. Ano, práce neprobíhají zcela podle našich představ, jenže nám tyto "naše iniciativy" přinášejí užitek, a to je dosažení optimální ceny - jen pro příklad, z nabídkové ceny elektřiny z původních 500tis. Kč se možná díky tomu vejdeme do ceny o 50% nižší a to snad za ten čas stojí, nebo ne?

Na Zámečku v naší obci probíhají stále přípravy na natáčení seriálu nových, dříve uváděných a úspěšných Četnických humoresek. Jsme rádi, že se velmi zlepšilo prostředí na Zámečku, že Zámecký život "vstal z mrtvých", něco se tam děje a myslím si, že celé dění vč. natáčení České televize bude přínosem pro všechny. Pokud se něco nezmění, měli by se zde fuilmaři České televize pohybovat 2 roky.

Léto není tak teplé jak jsme možná očekávali. Celkově ale příliš neprší a spodní hladiny vody neúprosně klesají, což vidíme i ve svých vlastních studních. Jak jsem se dozvěděl, řada lidí se musela připojit na obecní vodovod, protože ve své studni vodu nemají.

25.-.27. července byla v naší obci tradiční pouť na sv. Annu, počasí se vydařilo. Stojí snad za pozornost, že na mši pod vedením p. faráře Dominika z Domašova v kapli sv.Anny se dostavilo kolem 120 lidí, mezi nimi i zástupce benediktýnského kláštera v Rajhradě. Po mši jsme spolu hovořili a probírali zevrubně představy Benediktýnů se Zámečkem, lesy apod. Bylo to příjemné setkání a doufám, že společně pak navážeme oboustranně prospěšnou spolupráci, která může být příjemná i všem obyvatelům a návštěvníkům naší obce.

2. srpna se uskutečnil na areálu tenisový turnaj, který vyvrcholil kolem 20.hodiny večer, v dramatickém finále porazili Tomáš Fišer s Liborem Ustohalem dvojici Luboš Jaroš ml. se svým bratrancem Pavlem Nováčkem z Nových Sadů.

Léto není příliš letní, ale co naplat.

V srpnu proběhly i další zajímavé akce, na areálu Azuro "pivní slavnosti" a na konci srpna pak Okrsková soutěž hasičů požárním útoku. Obě akce se těšily velké návštěvnosti  a byly úspěšné.

Zvláště bych rád pochválil naše obě družstva hasičů - muže i ženy, kteří akci perfektně připravili a jak se sluší a patří, také i zvítězili v obou kategoriích. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci obce.

Konečně se i rozpršelo a tak i houbařům nastaly "žně", ale to jsme snad ještě nazžili. Tolik pravých hřibů asi nikdy ještě tolik nerostlo. Někteří se chlubí svými úlovky i 60kg hřibů za den. Osobně se přiznám, že nevím co s takovým množstvím dělají. Hřiby nosí nyní i takoví, kteří je snad ani předtím neviděli, rostou prostě všude.

Slyšel jsem i pranostiky, že "když roste tolik hřibů, že může být i válka", a že těch hřibů letos je..., ale to snad nebude pravda, i když situace na Ukrajině je velmi napjatá, málokdo se v tom vyzná, vše je to "špinavá politika", kdy si každý rozehrává svou vlastní hru, skutečné pravdy se těžko dopátrat. My sankcionujeme Rusko, jiní naše odřeknuté zakázky přijímají, a to i ti, kteří sankce podporují... A ne vše co se nám podává v médiích a od politiků je pravda, ani oni v tom nemají jasno a velmi často tápou, ale to nejen proto že třeba si nedovedou sehnat informace, ale i proto že jsou naprosto neschopní... K tomu špatná situace mezi Izraelci a Palestinci, tam se také stále bojuje a zbytečně umírají lidé, no a v Sýrii, Afghánistánu, v Iráku aj. se také bojuje, mění se režimy jak "na běžícím pásu", na druhé straně jiným zase různé země dodávají zbraně... Na jedné straně tedy umírají stovky či tisíce lidí, zatím nezvládnutá nemoc Ebola se šíří dále, v bojujících či chudých zemích obyčejní lidé strádají, v Africe nemají ani potraviny ani vodu a na druhé straně se zde pořádají "zveličovací akce celebrit" typu "polij se studenou vodou a pošli příspěvek", kdy se pak dozvíme, že ani příspěvek řada z nich nepošle nebo se zjistí, že většinu příspěvku tyto nadace spotřebují pro sebe nebo na jiné věci nesouvisející se svým posláním a zadáním... No co k tomu říci, kam to valstně spěje tento svět.  Ano, je to divný to svět v tomto období, to již snad takto dlouho nebylo, i když se pořád někde něco dělo. Snad se tedy vše podaří zvládnout alepsoň zde v Evropě diplomatickou cestou a bude zase klidněji a lépe.

Příroda se bouří, vrací nám to špatné, co my děláme jí a myslím, že i u nás se v budoucnu dočkáme na jedné straně větrných smrští, na druhé straně možná abnormnálně teplých a suchých období... Před takovými 50ti lety byla zima zimou, jaro jarem, léto létem a podzim podzimem, i když i tehdy se vyskytly anomálie. Ale dnes je to jiné. Měsíc neprší a pak během pár dnů spadne tolik vody, co jindy za onen měsíc...

Končí prázdniny, končí naše volební období, 10. a 11. října proběhnou i v naší obci volby do našeho 5 členného zastupitelstva. Tentokrát by mělo vzniknout staronové zastupitelstvo ve složení - Ing. Vladimír Ryšánek, Josef Hotárek ml., Petra Šínová, Jiří Hotárek ml. a Jana Hotárková. Na kandidátce  původně byl ještě jeden náš spoluobčan, který nakonec odstoupil, a tak, vzhledem k již podepsané petici od občanů pro předložený seznam kandidátů a nedostatku času něco na poslední chvíli měnit, zůstala kandidátka 5tičlenná. Je jen škoda, že nemáme nyní kromě místnosti OÚ možnost event. představit toto ZO s jeho představami a plány, domnívám se ale, že i toto ZO nalezne nějakou formu seznámení vás, občanů naší obce, se svými představami ještě do začátku voleb, možná i zveřejněním na těchto stránkách.

 

Září

Skončily prázdniny, snad si všichni odpočali a nasbírali dostatek sil do nových dní.

Děti i rodiče snad uvítají, že ranní školní autobus bude nyní zajíždět s dětmi až ke škole, zvýší se tak jejich bezpečnost, to především. A to dále i tím, že Velká Bíteš nově upravila náměstí, které získalo novou tvář. Přejme, ať se všem nové náměstí líbí a dobře všem slouží.  V sobotu 6. září bude slavnostně otevřeno, další týden pak budou Bítešské hody, které tradičně navštěvují i naši  spoluobčané. Snad se obě akce vydaří.

9. září by mělo začít na Zámečku natáčení seriálu, či epizod nových příběhů v duchu známých Četnických humoresek. Přejeme celému štábu, aby se vše vydařilo a následné filmové zpracování mělo velkou sledovanost. Jsme rádi, že i všichni ze štábu nám sdělují, že si toto místo velmi oblíbili a jsou tu rádi. Těší nás to.

Poděkování

Končí naše volební období, snad jsme alespoň většinu našich spoluobčanů potěšili výsledky naší práce. Děkujeme všem za podporu, řadě z vás i za aktivní pomoc a přejeme vám všem hodně úspěchů, osobního štěstí a radosti v dalším životě.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta