Na naší neformální schůzce jsme se prozatím dohodly na založení uskupení pod záštitou obce, jakási forma spolku v jiné podobě, který by zastřešoval naše aktivity v různých oblastech společenského života v naší obci.

Naše aktivity budou tedy směřovat k organizování různých akcí pro děti, dívky, ženy, mladé maminky s dětmi i starší generaci, možná že se zde při některých akcích najde i místo pro muže, ale to prozatím nepředbíhejme.

Základní zásadou je dobrovolnost, otevřenost a neformální jednání.

Postupně zde doplníme podrobněji naše představy, možná i zpřesníme statut, ale to chce chvíli čas.

Každý může přicházet s nápady, návrhy, společně pak vše vyhodnotíme.

27-01-2011 Petra Šínová