Upozorňujeme všechny občany, že

ve čtvrtek dne 7.4.2011 od 7:15 hodin do 16:30 hodin

bude z důvodu opravy elektrického vedení v naší obci vypnut elektrický proud.