Uplynulo několik málo dní po oslavách 100. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v naší obci.

Co k tomu říci, mohl bych psát elaborát, ale myslím, že to nemá smysl.

Hasiči připravili více než důstojnou oslavu svého založení. Naši předkové by mohli být hrdi na své nástupce.

Oslavy byly zahájeny již v pátek slavnostní schůzí hasičů v kulturním sále obce. Přítomno bylo cca 100 lidí. Po slavnostních projevech starosty hasičů pana Ing.Pavla Borkovce pokračovali pánové Ing.Luboš a Ing. Aleš Solařovi,  Ing.Martin Zadělák, velitel hasičů pan Josef Hotárek ml. a další. Závěrem jim poděkoval za dosavadní činnost okrskář pan F.Šrámek se svým zástupcem Milanem Valouškem z Domašova.

Následně pak z rukou představitelů hasičů obdrželi různá vyznamenání či diplomy nejstarší nebo bývalí zasloužilí členové hasičského sboru. Patřili k nim např. pan Josef Jelínek, František Hemala a František Hotárek. Z mladší generace pak pánové Jaroslav Blecha, František Borkovec, Josef Hotárek, Antonín Hotárek, Zdeněk Křivánek, Miloš Miler, František Volánek, František Zadělák. Snad jsem vyjmenoval všechny.

Svou zdravici přednesli i hosté z okolních obcí.

V sobotu pak oslavy pokračovaly na otočce u OÚ, kde bylo předvedeno mnoho z umění hasičů, pohled do historie, kdy i zde jsme mohli vidět staré koňské stříkačky tažené koňmi a obsluhované hasiči v dobových stejnokrojích. Na opačném konci této parády pak každý mohl vidět nejmodernější techniku používanou v dnešních podmínkách, naši předkové by jistě hleděli úžasem. Tato ukázka nejstarší a nejnovější techniky byla zakončena průvodem obcí. Poté následovala ukázka likvidace požáru a vše se schylovalo již k očekávané soutěži družstev. Přijely sbory soutěžních družstev až z Kovalovic, dále z Brna-Šlapanic (vč. družstav dívek a žen), z Radňovsi a pak z blízkého okolí jako Rudka, Přibyslavice, Domašov, Březník.

Soutěž byla velmi zajímavá a nezbývá nám než popřát vítězům, ale i všem ostatním za pěknou podívanou. Z družstev mužů zvítězily Kovalovice u Vyškova, z družstev žen pak družstvo z Brna-Šlapanic. Ceny byly jistě velmi zajímavé. Kromě různých dárků a suvenýrů pro všechny pak sud piva pro vítěze mužů s překrásným ozdobným kamenem a pro ženy pak navíc i šampusové opojení...

Zviditelnit naši akci přijeli i zástupci z regionální televize RTA Brno a z deníku Rovnost.

Večer pak následovala zábava v obecním areálu Azuro 168, na kterou přišlo 260 platících návštěvníků, před půlnocí pak všichni nadšeně sledovali 7minutový ohňostroj na fotbalovém hřišti.

Celou dobu se o výborné pohoštění starali všichni ve stáncích či u udírny...

Všichni se rozcházeli až nad ránem a myslím, že byli nadmíru spokojeni.

Komu poděkovat...

Zcela jistě všem, celému kolektivu hasičů pod vedením pana Ing.Pavla Borkovce, všem ženám, které se postaraly o obsluhu, sladké pohoštění...

Dále všem sponzorům, kteří buď finančně nebo jinak akci podpořili.

Prostě dík patří všem, kteří nějakým způsobem přiložili ruku k dílu, ale dále také Vám všem, kteří jste nezůstali doma a přišli jste se na tu parádu podívat a podpořit tak nejen hasiče, ale i ukázat, že Vám dění v naší malé pěkné obci není lhostejný.

Děkujeme.

12-07-2011 Ing.Vladimír Ryšánek, starosta