Z MěÚ Rosice jsme obdrželi následující informaci:

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE - Odbor vnitřní správy, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Informace o technologické odstávce občanských průkazů a cestovních pasů

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 

od 01.01.2012 vstupují v účinnost novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, kdy

od tohoto data se budou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

(dále jen „e-OP“). Platnost vydaných občanských průkazů do 31.12.2011 nebude změnou zákona dotčena. V souvislosti s přípravou

na přechod těchto nových e-OP je možné podat žádost o vydání občanského průkazu u úřadu příslušného k vydání

občanského průkazu tj. u MěÚ Rosice nejpozději do 14. prosince 2011, u matričních úřadů nejpozději do 30. listopadu 2011.

Po tomto termínu bude provedena nezbytná technologická odstávka systému a to až do konce letošního roku.

 

V souvislosti s uvedenou odstávkou sytému bude možné podat žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými

prvky (dále jen „e-pas“) nejpozději dne 19. prosince 2011. Do tohoto data je možné podat žádost o zapsání titulu do vydávaného

e-pasu. Po tomto datu do konce roku 2011 bude možné vydávat pouze cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat

s biometrickými údaji (tzv. pasy typu „BLESK“). Současně je možné do konce roku 2011 zapsat titul do již vydaných cestovních pasů

(typu „BLESK“ i „e-pas“). Od 01.01.2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat dle platné právní úpravy nebudou.

 

Žádáme Vás proto o informování občanů Vaší obce s uvedenými termíny všemi dostupnými prostředky.

 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, Tel:546 492 111, FAX 546 492 119

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.rosice.cz