Vyhlaska UP 2012

UP LH 0001

UP LH 0002

UP LH 0003

UP LH 0004

UP LH 0005

UP LH 0006

Následují dokumenty ÚP Lesní Hluboké, které si můžete kliknutím na jednotlivé odkazy prohlédnout:

(dokumenatce je též v tištěné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ)

Lesní Hluboké-Návrh ÚP

Lesní Hluboké-Odůvodnění ÚP

Lesní Hluboké-ZPF ÚP

Lesní Hluboké-výkres 1

Lesní Hluboké-výkres 2

Lesní Hluboké-výkres 3

Lesní Hluboké-výkres 4

Lesní Hluboké-výkres 5

Lesní Hluboké-výkres 6

Lesní Hluboké-výkres 7

Lesní Hluboké-výkres 8

Lesní Hluboké-výkres 8a