Památky obce

Památkový úřad v Brně vede v naší obci Lesní Hluboké dále uvedené památkově chráněné objekty:

 

reg. číslo
0791
Zámek z roku 1770Zámek
0792kaple sv. Anny z roku 1776
n_kaple
0793

9 křížů u státní silnice

n_9kriz
0794 kříž z roku 1887

I  když ne památkově vedeným, je pro naši obec dalším takovým charakteristickým památkovým objektem i kříž z roku 1885 na otočce u obecního úřadu.

Historické jádro obce je klasifikováno jako území archeologického zájmu II. kategorie, hlubocký katastr patří do území archeologického zájmu IV. kategorie.

Jistou souvislost s památkově chráněnými objekty mají zcela jistě i chráněné krajinné prvky, jak můžeme vidět na následujícím snímku, které pouze podtrhují oprávněnost části této oblasti k zařazení do Chráněné přírodní krajiny Údolí Bílého potoka :


krajinn_prvky20001

 

 

K dalším takovým významným krajinným prvkům patří dnes již torzo staré lípy u vstupní brány zámečku, jejíž stáří se odhaduje na 300-400 let.

 

Symboly obce

ZO se ve funkčním období obce 1990 - 2002 zabývalo myšlenkou obnovit či vytvořit symboly obce, které by nejvíce odpovídaly zaměření naší obce vyjádřené v symbolech v dávných dobách se zahrnutím symbolů s prvky nové doby.

Hlavní myšlenkou bylo tedy vtělit do znaku a praporu známé dominantní symboly naší obce.  Z těchto významných symbolů se zcela jistě jedná o zámeček, kapli sv.Anny, dále především 9 křížů a pozůstatek staré doby, nalezený v archiváliích, a to pečeť obce.

Po diskuzi se zpracovatelem návrhu však při projednávání údajně nebylo možné zakomponovat do znaku vše co bychom si přáli. A tak po diskuzi s heraldickou komisí vznikl tedy nový znak obce sestávající z obrázku na pečeti obce, tj. z radlice a dále jistě po zásluze, ze známých 9 křížů, které vyzdvihly tuto oblast na úroveň známou po celé republice.

Pečeť obce Hluboky nalezená v archiváliích:

 

pee_1

 

Znak obce

Zeleno-červeně zvýšeně dělený štít, nahoře devět stříbrných křížů, prostřední nejvyšší, ostatní ustupující. Dole zlatá, doleva položená radlice.

znak

Prapor

Nahoře naležato stříbrný kříž. Dole zlatá, doleva položená radlice.

prapor