Ne vždy je k dispozici tolik informací, aby bylo možné jednoznačně určit, kdo a kdy vedl obec Lesní Hluboké. Musíme proto z nedostatku materiálů čerpat i z informací pamětníků. Věřme, že Vám postupem času poskytneme velmi zajímavé informace.

Tak jak již bylo zmíněno, původní název obce byl Hluboké (Hluboky), v 50.letech byla obec přejmenována na Lesní Hluboké.

Předtím než se pokusíme o sestavení jakéhosi žebříčku jmen našich dávných a současných spoluobčanů, podívejme se trochu do historie jak tomu kdysi bývalo.

Do poloviny 19. století byl hlavním představitelem obce rychtář.

Od poloviny 19. století spravoval obec starosta a spolu s ním zvolení radní. A to až do období roku 1945.

Od roku 1945 byly zřizovány místní národní výbory (MNV). Ve vedení vystřídal starosty předseda místního národního výboru. Menší obce byly v pozdější době organizačně začleněny pod tzv. střediskové obce, na obci pak pracoval tzv. občanský výbor (OV) v čele se svým předsedou. Takto fungovaly MNV a OV až do roku 1990.

Po „sametové revoluci", od roku 1990 se opět začaly obce řízené střediskovými obcemi, v našem případě Domašovem, osamostatňovat. Vznikaly nové obecní úřady a do jejich čela se vrátili starostové spolu se zvoleným zastupitelstvem obce.

 

Léta 1900 - 1948 Starostové obce

Nejsme si prozatím jisti obdobími, kdy vedli obec jednotliví spoluobčané, snad se nám i za Vaší pomoci podaří jednotlivá období zpřesnit a navíc získat i jiné další zajímavé údaje. Proto prosím berte tato časová období prozatím s rezervou.

1930 - 1934     Jelínek Josef (zemědělec), z č. 11  xxx
1934 - 1938     Jelínek Julius (zemědělec)  xxx
1938 - 1942     Ryšánek Antonín (řezník, hostinský), z č. 32  xxx
1942 - 1946     Trnka František (tesař), z č. 42  xxx

 

Léta 1948 - 1976 Předsedové místního národního výboru (MNV)

1946 - 1950     Miler Stanislav (stolař), z č. 58  xxx
1950 - 1954     Hotárek Jan (dělník)  xxx
      Ctibor Veleba (lesník), z č. 1  xxx

 

Léta 1976 - 1990 Předsedové občanského výboru (OV)

1982 - 1990   Borkovec František (traktorista), z č. 10  xxx  
 

 

Léta 1990 - dosud Starostové obce

    Funkční období      Jméno a příjmení    Foto  

1990 - 2002                    

 

Ing.Vladimír Ryšánek 

 - vývojový pracovník

- z č.p. 32

- *1957                                           

V.Rysanek-2003  
2002 - 2006  

 

Zounek Jaroslav

- technickohospodářský  pracovník

- z č.p. 78

 

 

 

 xxx

 
2006 - 2010  

Karel Lupínek 

- důchodce

- z č.p. 55

- *1936

LupinekKarel_2010                  

2010 - 2014

2014 - 2018

2018 - 2022

 

 

 

 

Ing.Vladimír Ryšánek

- OSVČ

- z č.p. 32 a č.p. 64

- *1957

 

 

 

VR_foto  

 
TOPlist