ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

p o v o l e n í


k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových


na místě:
Název kraje: Jihomoravský kraj
Název obce: Lesní Hluboké
Identifikátor katastrálního území: 680192
Název katastrálního území: Lesní Hluboké

viz příloha

TOPlist